Nobelova nagrada za fiziku

Ovom članku potrebno je sređivanje. To podrazumijeva korekturu, reorganizaciju i usklađivanje sa stilskim standardima Wikipedije na srpskohrvatskom jeziku. Pomozite u njegovom poboljšanju tako što ćete ga urediti.

Nobelova nagrada za fiziku dodjeljuje se od 1901. godine.

Godina Slika Dobitnik Država Razlog
1901. WilhelmRöntgen.JPG Wilhelm Conrad Röntgen  Njemačka "za otkriće znamenitih zraka koje su kasnije nazvane po njemu"[1]
1902. Lorentz 2.jpg Hendrik Antoon Lorentz  Nizozemska "za njihovo istraživanje o utjecaju magnetizma na fenomen zračenja"[2]
Pieter Zeeman.jpg Pieter Zeeman  Nizozemska
1903. Becquerel Henri photograph.jpg Antoine Henri Becquerel  Francuska "za njegovo otkriće spontane radioaktivnosti"[3]
PierreCurie.jpg Pierre Curie  Francuska "za njihovo zajedničko istraživanje fenomena radioaktivnosti kojeg je otkrio profesor Henri Becquerel"[3]
Mariecurie.jpg Marie Curie  Poljska
 Francuska
1904. John William Strutt.jpg John William Strutt Rayleigh  UK "za njegovo istraživanje gustoća najvažnijih plinova i za njegovo otkriće argona koje je bilo vezano uz ta istraživanja"[4]
1905. Phillipp Lenard in 1900.jpg Philipp Lenard  Njemačka "za njegov rad na katodnim zrakama"[5]
1906. JJ Thomson.jpg Joseph John Thomson  UK "za njegova teoretska i eksperimentalna istraživanja o provodnosti elektriciteta od strane pliova"[6]
1907. Albert Abraham Michelson2.jpg Albert Abraham Michelson  SAD "za njegove optičke instrumente, te spektroskopska i meteorološka istraživanja koja je proveo uz njihovu pomoć"[7]
1908. Gabriel Lippmann2.jpg Gabriel Lippmann  Francuska "za njegovu metodu fotografskog reproduciranja boje temeljenom na fenomenu interferencije"[8]
1909. Guglielmo Marconi.jpg Guglielmo Marconi  Italija "za njihov doprinos u razvoju bežične telegrafije"[9]
Ferdinand Braun.jpg Karl Ferdinand Braun  Njemačka
1910. Johannes Diderik van der Waals.jpg Johannes Diderik van der Waals  Nizozemska "za njegov rad na jednadžbi stanja plinova i tekućina"[10]
1911. Wilhelm Wien 1911.jpg Wilhelm Wien  Njemačka "za njegovo otkriće zakona o isijavanju topline"[11]
1912. Gustaf Dalén.jpg Nils Gustaf Dalén  Švedska "za njegov izum automatskih ventila koji su namijenjeni korištenju u svjetionicima zajedno s plinskim akumulatorima"[12]
1913. Kamerlingh portret.jpg Heike Kamerlingh-Onnes  Nizozemska "za njegova istraživanja o svojstvima materije na niskim temperaturama koja su na koncu dovela do proizvodnje tekućeg helija"[13]
1914. Max von Laue 1914.jpg Max von Laue  Njemačka "za njegovo otkriće difrakcije X-zraka u kristalima"[14]
1915. Wh-bragg.jpg William Henry Bragg  UK "za njihovu analizu strukture kristala pomoću X-zraka"[15]
Wl-bragg.jpg William Lawrence Bragg  UK
1916. Nije dodijeljena
1917. Charles Glover Barkla.jpg Charles Glover Barkla  UK "za njegovo otkriće karakterističnog X-zračenja elemenata"[16]
1918. Max planck.jpg Max Planck  Njemačka "za njegove zasluge u unaprijeđenju fizike koje je postigao otkrićem energetskog kvanta"[17]
1919. Johannes Stark.jpg Johannes Stark  Njemačka "za njegovo otkriće Dopplerovog efekta u anodnim zrakama i za podjelu spektralnih linija u električnim poljima"[18]
1920. Guillaume 1920.jpg Charles Édouard Guillaume  Švicarska "za njegove zasluge oko poboljšanja preciznosti mjerenja u fizici kroz njegovo otkriće anomalija u legurama nikla i željeza"[19]
1921. Albert Einstein (Nobel).png Albert Einstein  Njemačka
 Švicarska
"za njegov doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta"[20]
1922. Niels Bohr.jpg Niels Bohr  Danska "za njegov doprinos u istraživanju strukture atoma i radijacije koja iz njih zrači"[21]
1923. Millikan.jpg Robert Andrews Millikan  SAD "za njegov rad na elementarnom naboju elektriciteta i rad na fotoelektičnom efektu"[22]
1924. 1924 Karl Manne Siegbahn.jpg Karl Manne Georg Siegbahn  Švedska "za otkrića i istraživanje na području spektroskopije X-zraka"[23]
1925. James Franck 1925.jpg James Franck  Njemačka "za njihovo otkriće zakona koji upravljaju utjecajem elektrona na atom"[24]
Gustav Hertz.jpg Gustav Ludwig Hertz  Njemačka
1926. Jean Perrin 1926.jpg Jean Baptiste Perrin  Francuska "za rad na diskontinuiranoj strukturi materije, a naročito za otkriće sedimentacijske ravnoteže"[25]
1927. Arthur Compton.jpg Arthur Holly Compton  SAD "za njegovo otkriće efekta nazvanog po njemu"[26]
CTR Wilson.jpg Charles Thomson Rees Wilson  UK "za njegovu metodu kojom je omogućio da se tragovi električno nabijenih čestica vide pomoću kondenzacije"[26]
1928. Owen Richardson.jpg Owen Willans Richardson  UK "za istraživanje termioničkog fenomena i posebno za otkriće zakona koji nosi njegovo ime"[27]
1929. Broglie Big.jpg Louis de Broglie  Francuska "za njegovo otkriće valne prirode elektrona"[28]
1930. Sir CV Raman.JPG Čandrasekara Venkata Raman  Indija "za njegov rad na raspršenju svjetolsti i za otkriće efekta nazvanog po njemu"[29]
1931. Nije dodijeljena
1932. Heisenberg 10.jpg Werner Heisenberg  Njemačka "za stvaranje kvantne mehanike, čija je primjena, inter alia, dovela do otkrića alotropskih modifikacija vodika"[30]
1933. Erwin Schrödinger (1933).jpg Erwin Schrödinger  Austrija "za otkriće novih produktivih formi atomske teorije"[31]
Paul Dirac, 1933.jpg Paul Dirac  UK
1934. Nije dodijeljena
1935. James Chadwick.jpg James Chadwick  UK "za otkriće neutrona"[32]
1936. Hess.jpg Victor Franz Hess  Austrija "za otkriće kozmičke radijacije"[33]
Carl David Anderson  SAD "za otkriće pozitrona"[33]
1937. Clinton Davisson.jpg Clinton Joseph Davisson  SAD "za njihovo eksperimentalno otkriće difrakcije elektrona u kristalima"[34]
George Paget Thomson.jpg George Paget Thomson  UK
1938. Enrico Fermi.jpg Enrico Fermi  Italija "za njegove demonstracije o postojanju novih radioaktivnih elemenata pomoću iradijacije neutrona i za njegovo povezano otkriće nuklearnih reakcija izazvanih sporim neutronima"[35]
1939. Ernest Lawrence.jpg Ernest Lawrence  SAD "za izum i razvoj ciklotrona i za rezultate dobivene njim, posebno za rezultate s umjetnim radioaktivnim elementima"[36]
1940. Nije dodijeljena
1941. Nije dodijeljena
1942. Nije dodijeljena
1943. Otto Stern.jpg Otto Stern  SAD "za njegov doprinos u razvoju metode molekularnih zraka i njegovo otkriće magnetskog momenta protona"[37]
1944. II Rabi.jpg Isidor Isaac Rabi  SAD "za njegovu metodu snimanja magnetskih svojstava atomske jezgre"[38]
1945. Pauli.jpg Wolfgang Pauli  Austrija "za njegovo otkriće principa isključenja, znanog i kao Paulijev princip"[39]
1946. Bridgman.jpg Percy Williams Bridgman  SAD "za izum uređaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka"[40]
1947. Appleton.jpg Edward Appleton  UK "za njegovo istraživanje fizike gornje atmosfere, a posebno zbog otkrića tako zvanog Appletonovog sloja"[41]
1948. Blackett.jpg Patrick Maynard Stuart Blackett  UK "za njegov razvoj Wilsonove komore i zbog njegovih otkrića na polju nuklearne fizike i kozmičke radijacije"[42]
1949. Yukawa.jpg Hideki Jukava  Japan "za njegovo predviđanje postojanja mezona na temelju teorijskog rada na nuklearnim silama"[43]
1950. Cecil Powell.jpg Cecil Frank Powell  UK "za njegovo otkriće fotografske metode proučavanja nuklearnih procesa i njegova otkrića o mezonima koja je napravio pomoću ove metode"[44]
1951. Cockcroft.jpg John Douglas Cockcroft  UK "za njihov rad a transmutaciji atomske jezgre pomoću umjetno akceleriranih atomskih čestica"[45]
Ernest Walton.jpg Ernest Thomas Sinton Walton  Irska
1952. Felix Bloch, Stanford University.jpg Felix Bloch  SAD "za njihov razvoj novih metoda za nuklearno magnetsko mjerenje i za otkrića povezana s time"[46]
Edward Mills Purcell.jpg Edward Mills Purcell  SAD
1953. Zernike.jpg Frits Zernike  Nizozemska "za njegovu demonstraciju fazne kontrastne metode, a posebno zbog njegovog izuma kontrastno faznog mikroskopa"[47]
1954. Max Born.jpg Max Born  UK
 Njemačka
"za njegova fundamentalna istraživanja na polju kvantne mehanike, a posebno za njegovu statističku interpretaciju valne funkcije"[48]
Bothe.jpg Walther Bothe  Njemačka "za njegovu metodu slučajnosti i otkrića povezana s njom"[48]
1955. Willis Lamb 1955.jpg Willis Eugene Lamb  SAD "za njegova otkrića vezana uz finu strukturu vodikovog spektra"[49]
Polykarp Kusch.jpg Polykarp Kusch  SAD "za precizno utvrđivanje magnetskog momenta elektrona"[49]
1956. Bardeen.jpg John Bardeen  SAD "za njihov rad na poluvodičima i za njihovo otkriće tranzistora"[50]
Brattain.jpg Walter Houser Brattain  SAD
Shockley.jpg William Bradford Shockley  SAD
1957. TD Lee.jpg Cung-Dao Li  Kina "za njihovo proučavanje paritetnih zakona koje je dovelo do važnih otkrića vezana uz elementarne čestice"[51]
Yang.jpg Čen Ning Jang  Kina
1958. Cerenkov.jpg Pavel Aleksejevič Čerenkov  Rusija "za njihovo otkriće i interpretaciju Čerenkovljevog efekta"[52]
Ilya Frank.jpg Ilja Frank  Rusija
Igor Tamm.jpg Igor Jevgenijevič Tamm  Rusija
1959. Owen Chamberlain.jpg Owen Chamberlain  SAD "za njihovo otkriće antiprotona"[53]
Segre.jpg Emilio Gino Segrè  Italija
1960. Donald Arthur Glaser  SAD "za otkriće komore na mjehuriće"[54]
1961. Robert Hofstadter.jpg Robert Hofstadter  SAD "za njegov rad na raspršivanju elektrona u atomskoj jezgri i za njegova otkrića o strukturi atomske jezgre koja je postigao pomoću tog rada"[55]
Mossbauer.jpg Rudolf Ludwig Mössbauer  Njemačka "za njegov rad na apsorpciji rezonancije γ-zračenja i povzenog otkrića efekta koji nosi njegovo ime"[55]
1962. Landau.jpg Lav Davidovič Landau  Azerbajdžan "za pionirske teorije u istraživanju kondenzirane tvari, posebno tekućeg helija"[56]
1963. Wigner.jpg Eugene Paul Wigner  SAD "za doprinose teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica, osobito kroz otkriće i primjenu osnovnih principa simetrije"[57]
Maria Goeppert-Mayer.jpg Maria Goeppert-Mayer  SAD "za otkrića u vezi ljuskastom strukturom nuklearnih jezgara"[57]
Johannes Hans Daniel Jensen (1907–1973).jpg J. Hans D. Jensen  Njemačka
1964. Basov.jpg Nikolaj Genadijevič Basov  Rusija "za fundamentalni rad na polju kvantne elektronike, koji je doveo do izrade oscilatora i pojačala temeljenih na maser-laser principu"[58]
Aleksandr Prokhorov.jpg Aleksandar Mihajlovič Prohorov  Rusija
Charles Hard Townes  SAD
1965. Feynman at Los Alamos.jpg Richard Phillips Feynman  SAD "za njihov fundamentalni rad na polju kvantne elektrodinamike, s dalekosežnim posljedicama za fiziku elementarnih čestica"[59]
Schwinger.jpg Julian Schwinger  SAD
Tomonaga.jpg Shin'ichirō Tomonaga  Japan
1966. Kastler.jpg Alfred Kastler  Francuska "za otkriće i razvoj optičkih metoda za proučavanje Hertzove rezonancije u atomima"[60]
1967. Hans Bethe.jpg Hans Albrecht Bethe  SAD "za doprinos u teoriji nuklearnih reakcija, posebno za otkrića bitna za razumjevanje stvaranja energije u zvijezdama"[61]
1968. LWA Picture Final.jpg Luis Alvarez  SAD "za njegov odlučujući doprinos na polju fizike elementarnih čestica, posebno zbog otkrića velikog broja rezonancijskih stanja, koja su postignuta koristeći njegovu tehniku korištenja vodikove mjehuraste komore i analize podataka"[62]
1969. MurrayGellMannJI1.jpg Murray Gell-Mann  SAD "za doprinos i otkrića bitna za klasifikaciju elementarnih čestica i njihovih interakcija"[63]
1970. YoungAlfven.jpg Hannes Olof Gösta Alfvén  Švedska "za njegov fundamentalni rad i otkrića na polju magnetne hidrodinamike s plodnim primjenama u različitim granama fizike plazme"[64]
Louis Neel 1970.jpg Louis Eugène Félix Néel  Francuska "za njegov fundamentalni rad i otkrića vezana uz antiferomagnetizam i feromagnetizam koja su dovela do važnih primjena u fizici čvrstih tvari"[64]
1971. Dennis Gabor  UK
 Mađarska
"za njegov izum i razvoj holografske metode"[65]
1972. Bardeen.jpg John Bardeen  SAD "za njihovu teoriju supravodljivosti, obično nazivanu BCS teorija"[66]
Nobel Laureate Leon Cooper in 2007.jpg Leon Neil Cooper  SAD
John Robert Schrieffer.jpg John Robert Schrieffer  SAD
1973. Leo Esaki  Japan "za njihova eksperimentalna otkrića vezana fenomen tuneliranja u poluvodičima i supravodičima"[67]
Ivar Giaever.jpg Ivar Giaever  SAD
Brian David Josephson  UK "za teorijsko predviđanje svojstava tuneliranja suprastruja kroz barijeru, konkretno, fenomen koji je danas općepoznat kao Josephsonov efekt"[67]
1974. Martin Ryle  UK "za njihovo pionirsko istraživanje na polju radio astrofizike: Ryleu za promatranja i izume, posebice za tehniku sinteze aperture, i Hewishu za njegovu odlučujuću ulogu u otkriću pulsara"[68]
Antony Hewish  UK
1975.

Bohr,Aage 1963 Kopenhagen.jpg

Aage Niels Bohr  Danska "za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri i razvoj teorije strukture atomske jezgre temeljen na toj vezi"[69]
Ben Roy Mottelson  Danska
Leo James Rainwater  SAD
1976. Burton Richter at Stanford 3-4-09 3.JPG Burton Richter  SAD "za njihov pionirski rad na otkriću teške elementarne čestice nove vrste"[70]
Samuel ting 10-19-10.jpg Samuel Čao Čung Ting  SAD
1977. Andersonphoto.jpg Philip Warren Anderson  SAD "za njihov temeljni teorijski doprinos u istraživanjima elektronske strukture magnetskih i neuređenih sistema"[71]
Nevill Francis Mott  UK
JH van Vleck 1974.jpg John Hasbrouck Van Vleck  SAD
1978. Pyotr L Kapitsa Russian physicist 1964.jpg Pjotr Leonidovič Kapica  Rusija "za inovacije i otkrića na prodručju fizike niskih temperatura"[72]
Arno Penzias.jpg Arno Allan Penzias  SAD "za otkriće pozadinskog mikrovalnog zračenja"[72]
Wilson penzias200.jpg Robert Woodrow Wilson  SAD
1979. Sheldon Glashow at Harvard.jpg Sheldon Lee Glashow  SAD "za njihov doprinos teoriji unificirane slabe i elektromagnetske interakcije među elementarnim česticama, uključujući, inter alia, predviđanje slabe neutralne struje"[73]
Abdus Salam  Pakistan
Steven-weinberg.jpg Steven Weinberg  SAD
1980. James Watson Cronin 2006.jpg James Watson Cronin  SAD "za otkriće kršenja osnovnih principa simetrije u raspadu neutralnih K-mezona"[74]
Val Logsdon Fitch  SAD
1981. Nicolaas Bloembergen 1981.jpg Nicolaas Bloembergen  SAD "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije"[75]
Artur Schawlow, Stanford University.jpg Arthur Leonard Schawlow  SAD
Kai Manne Börje Siegbahn 2.jpg Kai Manne Börje Siegbahn  Švedska "za njegov doprinos razvoju visokorezolucijske elektronske spektroskopije"[75]
1982. Kenneth G. Wilson  SAD "za njegovu teoriju za kritične fenomene vezane uz tranzicije faze"[76]
1983. Subramanjan Čandrasekar  SAD "za njegova teorijska proučavanja fizikalnih procesa važnih za strukturu i evoluciju zvijezda"[77]
William Alfred Fowler  SAD "za njegova teorijska i eksperimentalna proučavanja nuklearnih reakcija važnih za formiranje kemijskih elemenata u svemiru"[77]
1984. Carlo Rubbia W and Z bosons.jpg Carlo Rubbia  Italija "za njihove odlučujuće doprinose velikom projektu komunikatora slabih interakcija, koji je doveo do otkrića W i Z bozona"[78]
Simon van der Meer  Nizozemska
1985. Klaus von Klitzing 2015.jpg Klaus von Klitzing  Njemačka "za otkriće kvantiziranog Hallovog efekta"[79]
1986. Ernst Ruska  Njemačka "za njegov fundamentalni rad na polju elektronske optike i za dizajniranje prvog elektronskog mikroskopa"[80]
Gerd Binnig sw.jpg Gerd Binnig  Njemačka "za njihov dizajn skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa"[80]
Rohrer.jpg Heinrich Rohrer  Švicarska
1987. Johannes Georg Bednorz  Njemačka "za njihov važan prodor u otkriću supravodljivosti u keramičkim materijalima"[81]
Karl Alexander Mueller.jpg Karl Alexander Müller  Švicarska
1988. Leon M. Lederman.jpg Leon Max Lederman  SAD "za metodu neutrino zraka i za demonstraciju duplikatne strukture leptona kroz otkriće mion neutrina"[82]
Melvin Schwartz  SAD
Jack-Steinberger-2008.JPG Jack Steinberger  SAD
1989. Norman Foster Ramsey  SAD "za izum metode odvojenih oscilacijskih polja i njezinu primjenu u vodikovom maseru i ostalim atomskim satovima"[83]
Hans Georg Dehmelt  SAD "za razvoj ionske zamke"[83]
Wolfgang Paul  Njemačka
1990. Jerome I. Friedman  SAD "za njihova istraživanja vezana uz duboko neelastično raspršivanje elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su bila od iznimne važnosti za razvoj kvarkovskog modela u fizici čestica"[84]
Henry Kendall by Tom Frost crop.jpg Henry Way Kendall  SAD
Richard E. Taylor  Kanada
1991. Pierre-Gilles Rice University.jpg Pierre-Gilles de Gennes  Francuska "za otkriće da metode razvijene za proučavanje fenomena reda u jednostavnim sustavima mogu biti generalizirane na malo kompleksnije forme tvari, kao što su tekući kristali i polimeri"[85]
1992. CHARPAK Georges-24x50-2005b.jpg Georges Charpak  Francuska "za izum i razvoj detektora čestica, naročito Višeanodnog proporcionalnog brojača"[86]
1993. Russell Alan Hulse  SAD "za otkriće novog tipa pulsara, što je otvorilo nove mogućnosti za proučavanje gravitacije"[87]
2008JosephTaylor.jpg Joseph Hooton Taylor, Jr.  SAD
1994. Bertram Brockhouse.jpg Bertram Brockhouse  Kanada "za razvoj neutronske spektroskopije" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
Clifford Glenwood Shull  SAD "ra razvoj tehnike difrakcije neutrona" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
1995. Martin Perl - tau.jpg Martin Lewis Perl  SAD "za otkriće tau leptona" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
Frederick Reines.jpg Frederick Reines  SAD "za otkriće neutrina" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
1996. Nobel Laureate David Morris Lee in 2007.jpg David Morris Lee  SAD "za otkriće superfluidnosti u heliju-3"[90]
Douglas Osheroff.jpg Douglas D. Osheroff  SAD
Robert Coleman Richardson.jpg Robert Coleman Richardson  SAD
1997. StevenChu.jpg Steven Ču  SAD "za razvoj metoda za hlađenje i hvatanje atoma laserskim svjetlom"[91]
Claude Cohen-Tannoudji.JPG Claude Cohen-Tannoudji  FRA
William Phillips-physicist photo.jpg William Daniel Phillips  SAD
1998. Robert Laughlin, Stanford University.jpg Robert B. Laughlin  SAD "za njihovo otkriće nove forme kvantnog fluida sa djelomično nabijenim ekscitacijama"[92]
Horst Störmer.jpg Horst Ludwig Störmer  Njemačka
Daniel Chee Tsui  SAD
1999. Gerard 't Hooft.jpg Gerardus 't Hooft  Nizozemska "za rasvjetljavanje kvantne strukture slabih električnih interakcija u fizici"[93]
Martinus Veltman.jpg Martinus J. G. Veltman  Nizozemska
2000. Zhores Alferov.jpg Žores Ivanovič Alfjorov  Rusija "za razvoj heterostruktura poluvodiča korištenih u elektronici visokoh brzina i optoelektronici"[94]
Herbert Kroemer  Njemačka
Jack St. Clair Kilby  SAD "za njegovu ulogu u izumu integriranog kruga"[94]
2001. Eric Allin Cornell  SAD "za postizanje Bose-Einsteinove kondenzacije u plinovima alkalnih metala i za rane fundamentalne studije o svojstvima kondenzata"[95]
Carl Edwin Wieman  SAD
Ketterle.jpg Wolfgang Ketterle  Njemačka
2002. Raymond Davis, Jr 2001.jpg Raymond Davis, Jr.  SAD "za pionirske doprinose astrofizici, posebice u detekciji kozmičkih nautrina"[96]
Masatoši Košiba  Japan
RiccardoGiacconi.jpg Riccardo Giacconi  SAD "za pionirske doprinose astrofizici koji su doveli do otkrića izvora kozmičkih X-zraka"[96]
2003. AA Abrikosov ANL1.jpg Aleksej Aleksejevič Abrikosov  Rusija
 SAD
"za pionirski doprinos teoriji supravodiča i superfluida"[97]
Ginzburg in MSU opaque.jpg Vitalij Lazarevič Ginzburg  Rusija
Nobel Laureate Sir Anthony James Leggett in 2007.jpg Anthony James Leggett  UK
 SAD
2004. David Gross cropped.JPG David J. Gross  SAD "za otkriće asimptotske slobode u teoriji jakih interakcija"[98]
Hugh David Politzer  SAD
FrankStockholm2004.jpg Frank Wilczek  SAD
2005. Roy Glauber Dec 10 2005.jpg Roy J. Glauber  SAD "za njegov doprinos kvantnoj teoriji optičke koherencije"[99]
John L. Hall.jpg John L. Hall  SAD "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije, oključujući i optički frekventni češalj technique"[99]
Theodor W Haensch.jpg Theodor W. Hänsch  Njemačka
2006. John-C-Mather.jpg John C. Mather  SAD "za njihovo otkriće oblika crnog tijela i antisotropije kozmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja"[100]
George Smoot.jpg George F. Smoot  SAD
2007. Albert Fert at EP2DS 2007 in Genua PICT5745.jpg Albert Fert  Francuska "za otkriće gigantskog magnetnog otpora"[101]
Peter Gruenberg 01.jpg Peter Grünberg  Njemačka
2008. Mkobayashi.jpg Makoto Kobajaši  Japan "za otkriće izvora razbijene simetrije koja predviđa postojanje najmanje tri obitelji kvarka u prirodi"[102]
Masukawa.jpg Tošihide Maskava  Japan
YoichiroNambu.jpg Joičiro Nambu  SAD "za otkriće mehanizma spontanog razbijanja simetrije u subatomskoj fizici"[102]
2009. Charles K. Kao cropped 2.jpg Charles K. Kao  Hong Kong
 UK
 SAD
"za otkriće na području brzog prijenosa podataka optičkim vlaknima"[103]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-23.jpg Willard S. Boyle  Kanada
 SAD
"za razvoj čipova osjetljivih na svjetlo koji se nalaze u digitalnim kamerama"[103]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-27.jpg George E. Smith  SAD
2010. Andre Geim 2010-1.jpg Andre Geim  Rusija
 Nizozemska
"za revolucionarna otkriće svojstvava alotropske modifikacije ugljika grafena"[104]
Konstantin Novoselov at MIPT.jpg Konstantin Novoselov  Rusija
 UK
2011. Saul Perlmutter.jpg Saul Perlmutter  SAD “za otkriće ubrzane ekspanzije svemira kroz opažanja udaljenih supernova”"[105]
Brian P Schmidt.jpg Brian P. Schmidt  Austrija
 SAD
Adam Riess.jpg Adam G. Riess  SAD
2012. Serge Haroche - Théâtre de la Commune d'Aubervilliers - 4 mai 2009.jpg Serge Haroche  Francuska " za revolucionarne eksperimentalne metode koji su omogućili direktnu manipulaciju kvantnim sistemima."[106]
David Wineland 2008crop.jpg David J. Wineland  SAD
2013. Francois Englert.jpg François Englert  Belgija "za teorijsko otkrivanje mehanizma, koji doprinosi našem razumijevanju podrijetla mase subatomskih čestica i koje je nedavno potvrđeno pronalaskom te predviđene fundamentalne čestice, od strane ATLAS i CMS eksperimenata u CERN-ovom Velikom hadronskom sudaraču"[107]
Higgs, Peter (1929)3.jpg Peter Higgs  UK
2014. Isamu Akasaki 20141211.jpg Isamu Akasaki  Japan "za izum efikasnih LED dioda koje su omogućile jake i energetski štedljive izvore svjetlosti"[108]
Hiroshi Amano 20141211.jpg Hiroshi Amano  Japan
Professor Shuji Nakamura (Cropped).jpg Shuji Nakamura  Japan
2015. Takaaki Kajita 5171-2015.jpg Takaaki Kajita  Japan "za otkriće oscilacija neutrina, koje pokazuju da neutrini imaju masu"[109]
Arthur B. McDonald 5193-2015.jpg Arthur B. McDonald  Kanada
2016. DavidThouless 1995 UW.jpg David J. Thouless  Ujedinjeno Kraljevstvo
 Sjedinjene Države
"za teorijska otkrića tranzicija topoloških faza i topoloških faza materije"[110]
Duncan Haldane.jpg Duncan Haldane  Ujedinjeno Kraljevstvo
Jkosterl.jpg John M. Kosterlitz  Ujedinjeno Kraljevstvo
2017. Rainer Weiss - December 2006.jpg Rainer Weiss  Njemačka
 Sjedinjene Države
"za njihov odlučujući doprinos LIGO detektoru i promatranju gravitacijskih valova"[111]
Kip Thorne at Caltech.jpg Kip Thorne  Sjedinjene Države
05-0367-92D.hr.jpg Barry Barish  Sjedinjene Države
2018. Arthur Ashkin  Sjedinjene Države "za njihove revolucionarne inovacije na polju fizike lasera"[112]
Gérard Mourou (cropped).jpg Gérard Mourou  Francuska
Donna Strickland  Kanada
2019. Jim Peebles.jpg Jim Peebles  Kanada
 Sjedinjene Države
"za teoretska otkrića u fizikalnoj kozmologiji"[112]
Michel Mayor astrophysicien.JPG Michel Mayor  Švicarska "za otkriće egzoplaneta koji orbitira oko zvijezde slične Suncu"
Didier Queloz at the ESO 50th Anniversary Gala Event - 01.jpg Didier Queloz  Švicarska
2020 Roger Penrose at Festival della Scienza Oct 29 2011.jpg Roger Penrose  Ujedinjeno Kraljevstvo "za otkriće da je formacija crne rupe snažna pretpostavka opće teorije relativnosti"[113]
Reinhard Genzel.jpg Reinhard Genzel  Njemačka "za otkriće supermasivnog kompaktnog objekta u središtu naše galaksije"[113]
No image.svg Andrea Ghez  SAD
2021 Parisi giorgio.jpg Giorgio Parisi  Italija "za otkrivanje međuigra nereda i fluktuacija u fizičkim sistemima od atomskih do planetarnih razmera"[114]
Klaus Hasselmann  Njemačka "za fizičko modeliranje Zemljinoj klimi, kvantifikovanje varijabilnosti koja predviđa globalno zatopljenje"[114]
Crafoord Prize EM1B0732 (42329290061).jpg Shukurō Manabe  SAD
 Japan


IzvoriUredi

 1. „The Nobel Prize in Physics 1901”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 2. „The Nobel Prize in Physics 1902”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 3. 3,0 3,1 „The Nobel Prize in Physics 1903”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 4. „The Nobel Prize in Physics 1904”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 5. „The Nobel Prize in Physics 1905”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 6. „The Nobel Prize in Physics 1906”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 7. „The Nobel Prize in Physics 1907”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 8. „The Nobel Prize in Physics 1908”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 9. „The Nobel Prize in Physics 1909”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 10. „The Nobel Prize in Physics 1910”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 11. „The Nobel Prize in Physics 1911”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 12. „The Nobel Prize in Physics 1912”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 13. „The Nobel Prize in Physics 1913”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 14. „The Nobel Prize in Physics 1914”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 15. „The Nobel Prize in Physics 1915”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 16. „The Nobel Prize in Physics 1917”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 17. „The Nobel Prize in Physics 1918”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 18. „The Nobel Prize in Physics 1919”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 19. „The Nobel Prize in Physics 1920”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 20. „The Nobel Prize in Physics 1921”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 21. „The Nobel Prize in Physics 1922”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 22. „The Nobel Prize in Physics 1923”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 23. „The Nobel Prize in Physics 1924”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 24. „The Nobel Prize in Physics 1925”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 25. „The Nobel Prize in Physics 1926”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 26. 26,0 26,1 „The Nobel Prize in Physics 1927”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 27. „The Nobel Prize in Physics 1928”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 28. „The Nobel Prize in Physics 1929”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 29. „The Nobel Prize in Physics 1930”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 30. „The Nobel Prize in Physics 1932”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 31. „The Nobel Prize in Physics 1933”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 32. „The Nobel Prize in Physics 1935”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 33. 33,0 33,1 „The Nobel Prize in Physics 1936”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 34. „The Nobel Prize in Physics 1937”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 35. „The Nobel Prize in Physics 1938”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 36. „The Nobel Prize in Physics 1939”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 37. „The Nobel Prize in Physics 1943”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 38. „The Nobel Prize in Physics 1944”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 39. „The Nobel Prize in Physics 1945”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 40. „The Nobel Prize in Physics 1946”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 41. „The Nobel Prize in Physics 1947”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 42. „The Nobel Prize in Physics 1948”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 43. „The Nobel Prize in Physics 1949”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 44. „The Nobel Prize in Physics 1950”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 45. „The Nobel Prize in Physics 1951”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 46. „The Nobel Prize in Physics 1952”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 47. „The Nobel Prize in Physics 1953”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 48. 48,0 48,1 „The Nobel Prize in Physics 1954”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 49. 49,0 49,1 „The Nobel Prize in Physics 1955”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 50. „The Nobel Prize in Physics 1956”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 51. „The Nobel Prize in Physics 1957”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 52. „The Nobel Prize in Physics 1958”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 53. „The Nobel Prize in Physics 1959”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 54. „The Nobel Prize in Physics 1960”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 55. 55,0 55,1 „The Nobel Prize in Physics 1961”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 56. „The Nobel Prize in Physics 1962”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 57. 57,0 57,1 „The Nobel Prize in Physics 1963”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 58. „The Nobel Prize in Physics 1964”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 59. „The Nobel Prize in Physics 1965”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 60. „The Nobel Prize in Physics 1966”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 61. „The Nobel Prize in Physics 1967”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 62. „The Nobel Prize in Physics 1968”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 63. „The Nobel Prize in Physics 1969”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 64. 64,0 64,1 „The Nobel Prize in Physics 1970”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 65. „The Nobel Prize in Physics 1971”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 66. „The Nobel Prize in Physics 1972”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 67. 67,0 67,1 „The Nobel Prize in Physics 1973”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 68. „The Nobel Prize in Physics 1974”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 69. „The Nobel Prize in Physics 1975”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 70. „The Nobel Prize in Physics 1976”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 71. „The Nobel Prize in Physics 1977”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 72. 72,0 72,1 „The Nobel Prize in Physics 1978”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 73. „The Nobel Prize in Physics 1979”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 74. „The Nobel Prize in Physics 1980”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 75. 75,0 75,1 „The Nobel Prize in Physics 1981”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 76. „The Nobel Prize in Physics 1982”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 77. 77,0 77,1 „The Nobel Prize in Physics 1983”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 78. „The Nobel Prize in Physics 1984”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 79. „The Nobel Prize in Physics 1985”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 80. 80,0 80,1 „The Nobel Prize in Physics 1986”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 81. „The Nobel Prize in Physics 1987”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 82. „The Nobel Prize in Physics 1988”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 83. 83,0 83,1 „The Nobel Prize in Physics 1989”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 84. „The Nobel Prize in Physics 1990”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 85. „The Nobel Prize in Physics 1991”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 86. „The Nobel Prize in Physics 1992”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 87. „The Nobel Prize in Physics 1993”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 88. 88,0 88,1 „The Nobel Prize in Physics 1994”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 89. 89,0 89,1 „The Nobel Prize in Physics 1995”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 90. „The Nobel Prize in Physics 1996”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 91. „The Nobel Prize in Physics 1997”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 92. „The Nobel Prize in Physics 1998”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 93. „The Nobel Prize in Physics 1999”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 94. 94,0 94,1 „The Nobel Prize in Physics 2000”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 95. „The Nobel Prize in Physics 2001”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 96. 96,0 96,1 „The Nobel Prize in Physics 2002”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 97. „The Nobel Prize in Physics 2003”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 98. „The Nobel Prize in Physics 2004”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 99. 99,0 99,1 „The Nobel Prize in Physics 2005”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 100. „The Nobel Prize in Physics 2006”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 101. „The Nobel Prize in Physics 2007”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 102. 102,0 102,1 „The Nobel Prize in Physics 2008”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 103. 103,0 103,1 „The Nobel Prize in Physics 2009”. Nobel Foundation. Pristupljeno 6. 10. 2009. 
 104. „The Nobel Prize in Physics 2010”. Nobel Foundation. Pristupljeno 5. 10. 2010. 
 105. „The Nobel Prize in Physics 2011”. Nobel Foundation. Pristupljeno 4. 10. 2011. 
 106. „The Nobel Prize in Physics 2012”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopad 2012. 
 107. „The Nobel Prize in Physics 2013 Press Release”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2016-06-08. Pristupljeno 8. 10. 2013. 
 108. „The Nobel Prize in Physics 2014”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2014-10-07. 
 109. „The Nobel Prize in Physics 2015”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2015-10-05. 
 110. „The Nobel Prize in Physics 2016”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2016-10-04. 
 111. „The Nobel Prize in Physics 2017”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2017-10-03. 
 112. 112,0 112,1 „The Nobel Prize in Physics 2018”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2 October 2018. 
 113. 113,0 113,1 „The Nobel Prize in Physics 2020”. Nobel Foundation. Pristupljeno 6 October 2020. 
 114. 114,0 114,1 „NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU Ovo troje naučnika deli ovogodišnje prestižno priznanje!”. Kurir. Pristupljeno 9. 10. 2021. 

Eksterni linkoviUredi