Nobelova nagrada za fiziku

Nobelova nagrada za fiziku dodjeljuje se od 1901. godine.

Godina Slika Dobitnik Država Razlog
1901. Wilhelm Conrad Röntgen  Njemačka "za otkriće znamenitih zraka koje su kasnije nazvane po njemu"[1]
1902. Hendrik Antoon Lorentz  Nizozemska "za njihovo istraživanje o utjecaju magnetizma na fenomen zračenja"[2]
Pieter Zeeman  Nizozemska
1903. Antoine Henri Becquerel  Francuska "za njegovo otkriće spontane radioaktivnosti"[3]
Pierre Curie  Francuska "za njihovo zajedničko istraživanje fenomena radioaktivnosti kojeg je otkrio profesor Henri Becquerel"[3]
Marie Curie  Poljska
 Francuska
1904. John William Strutt Rayleigh  UK "za njegovo istraživanje gustoća najvažnijih plinova i za njegovo otkriće argona koje je bilo vezano uz ta istraživanja"[4]
1905. Philipp Lenard  Njemačka "za njegov rad na katodnim zrakama"[5]
1906. Joseph John Thomson  UK "za njegova teoretska i eksperimentalna istraživanja o provodnosti elektriciteta od strane pliova"[6]
1907. Albert Abraham Michelson  SAD "za njegove optičke instrumente, te spektroskopska i meteorološka istraživanja koja je proveo uz njihovu pomoć"[7]
1908. Gabriel Lippmann  Francuska "za njegovu metodu fotografskog reproduciranja boje temeljenom na fenomenu interferencije"[8]
1909. Guglielmo Marconi  Italija "za njihov doprinos u razvoju bežične telegrafije"[9]
Karl Ferdinand Braun  Njemačka
1910. Johannes Diderik van der Waals  Nizozemska "za njegov rad na jednadžbi stanja plinova i tekućina"[10]
1911. Wilhelm Wien  Njemačka "za njegovo otkriće zakona o isijavanju topline"[11]
1912. Nils Gustaf Dalén  Švedska "za njegov izum automatskih ventila koji su namijenjeni korištenju u svjetionicima zajedno s plinskim akumulatorima"[12]
1913. Heike Kamerlingh-Onnes  Nizozemska "za njegova istraživanja o svojstvima materije na niskim temperaturama koja su na koncu dovela do proizvodnje tekućeg helija"[13]
1914. Max von Laue  Njemačka "za njegovo otkriće difrakcije X-zraka u kristalima"[14]
1915. William Henry Bragg  UK "za njihovu analizu strukture kristala pomoću X-zraka"[15]
William Lawrence Bragg  UK
1916. Nije dodijeljena
1917. Charles Glover Barkla  UK "za njegovo otkriće karakterističnog X-zračenja elemenata"[16]
1918. Max Planck  Njemačka "za njegove zasluge u unaprijeđenju fizike koje je postigao otkrićem energetskog kvanta"[17]
1919. Johannes Stark  Njemačka "za njegovo otkriće Dopplerovog efekta u anodnim zrakama i za podjelu spektralnih linija u električnim poljima"[18]
1920. Charles Édouard Guillaume  Švicarska "za njegove zasluge oko poboljšanja preciznosti mjerenja u fizici kroz njegovo otkriće anomalija u legurama nikla i željeza"[19]
1921. Albert Einstein  Njemačka
 Švicarska
"za njegov doprinos teorijskoj fizici, a posebno za otkriće zakona fotoelektričnog efekta"[20]
1922. Niels Bohr  Danska "za njegov doprinos u istraživanju strukture atoma i radijacije koja iz njih zrači"[21]
1923. Robert Andrews Millikan  SAD "za njegov rad na elementarnom naboju elektriciteta i rad na fotoelektičnom efektu"[22]
1924. Karl Manne Georg Siegbahn  Švedska "za otkrića i istraživanje na području spektroskopije X-zraka"[23]
1925. James Franck  Njemačka "za njihovo otkriće zakona koji upravljaju utjecajem elektrona na atom"[24]
Gustav Ludwig Hertz  Njemačka
1926. Jean Baptiste Perrin  Francuska "za rad na diskontinuiranoj strukturi materije, a naročito za otkriće sedimentacijske ravnoteže"[25]
1927. Arthur Holly Compton  SAD "za njegovo otkriće efekta nazvanog po njemu"[26]
Charles Thomson Rees Wilson  UK "za njegovu metodu kojom je omogućio da se tragovi električno nabijenih čestica vide pomoću kondenzacije"[26]
1928. Owen Willans Richardson  UK "za istraživanje termioničkog fenomena i posebno za otkriće zakona koji nosi njegovo ime"[27]
1929. Louis de Broglie  Francuska "za njegovo otkriće valne prirode elektrona"[28]
1930. Čandrasekara Venkata Raman  Indija "za njegov rad na raspršenju svjetolsti i za otkriće efekta nazvanog po njemu"[29]
1931. Nije dodijeljena
1932. Werner Heisenberg  Njemačka "za stvaranje kvantne mehanike, čija je primjena, inter alia, dovela do otkrića alotropskih modifikacija vodika"[30]
1933. Erwin Schrödinger  Austrija "za otkriće novih produktivih formi atomske teorije"[31]
Paul Dirac  UK
1934. Nije dodijeljena
1935. James Chadwick  UK "za otkriće neutrona"[32]
1936. Victor Franz Hess  Austrija "za otkriće kozmičke radijacije"[33]
Carl David Anderson  SAD "za otkriće pozitrona"[33]
1937. Clinton Joseph Davisson  SAD "za njihovo eksperimentalno otkriće difrakcije elektrona u kristalima"[34]
George Paget Thomson  UK
1938. Enrico Fermi  Italija "za njegove demonstracije o postojanju novih radioaktivnih elemenata pomoću iradijacije neutrona i za njegovo povezano otkriće nuklearnih reakcija izazvanih sporim neutronima"[35]
1939. Ernest Lawrence  SAD "za izum i razvoj ciklotrona i za rezultate dobivene njim, posebno za rezultate s umjetnim radioaktivnim elementima"[36]
1940. Nije dodijeljena
1941. Nije dodijeljena
1942. Nije dodijeljena
1943. Otto Stern  SAD "za njegov doprinos u razvoju metode molekularnih zraka i njegovo otkriće magnetskog momenta protona"[37]
1944. Isidor Isaac Rabi  SAD "za njegovu metodu snimanja magnetskih svojstava atomske jezgre"[38]
1945. Wolfgang Pauli  Austrija "za njegovo otkriće principa isključenja, znanog i kao Paulijev princip"[39]
1946. Percy Williams Bridgman  SAD "za izum uređaja koji proizvodi izrazito visok tlak i za otkrića koja je napravio na polju fizike visokog tlaka"[40]
1947. Edward Appleton  UK "za njegovo istraživanje fizike gornje atmosfere, a posebno zbog otkrića tako zvanog Appletonovog sloja"[41]
1948. Patrick Maynard Stuart Blackett  UK "za njegov razvoj Wilsonove komore i zbog njegovih otkrića na polju nuklearne fizike i kozmičke radijacije"[42]
1949. Hideki Jukava  Japan "za njegovo predviđanje postojanja mezona na temelju teorijskog rada na nuklearnim silama"[43]
1950. Cecil Frank Powell  UK "za njegovo otkriće fotografske metode proučavanja nuklearnih procesa i njegova otkrića o mezonima koja je napravio pomoću ove metode"[44]
1951. John Douglas Cockcroft  UK "za njihov rad a transmutaciji atomske jezgre pomoću umjetno akceleriranih atomskih čestica"[45]
Ernest Thomas Sinton Walton  Irska
1952. Felix Bloch  SAD "za njihov razvoj novih metoda za nuklearno magnetsko mjerenje i za otkrića povezana s time"[46]
Edward Mills Purcell  SAD
1953. Frits Zernike  Nizozemska "za njegovu demonstraciju fazne kontrastne metode, a posebno zbog njegovog izuma kontrastno faznog mikroskopa"[47]
1954. Max Born  UK
 Njemačka
"za njegova fundamentalna istraživanja na polju kvantne mehanike, a posebno za njegovu statističku interpretaciju valne funkcije"[48]
Walther Bothe  Njemačka "za njegovu metodu slučajnosti i otkrića povezana s njom"[48]
1955. Willis Eugene Lamb  SAD "za njegova otkrića vezana uz finu strukturu vodikovog spektra"[49]
Polykarp Kusch  SAD "za precizno utvrđivanje magnetskog momenta elektrona"[49]
1956. John Bardeen  SAD "za njihov rad na poluvodičima i za njihovo otkriće tranzistora"[50]
Walter Houser Brattain  SAD
William Bradford Shockley  SAD
1957. Cung-Dao Li  Kina "za njihovo proučavanje paritetnih zakona koje je dovelo do važnih otkrića vezana uz elementarne čestice"[51]
Čen Ning Jang  Kina
1958. Pavel Aleksejevič Čerenkov  Rusija "za njihovo otkriće i interpretaciju Čerenkovljevog efekta"[52]
Ilja Frank  Rusija
Igor Jevgenijevič Tamm  Rusija
1959. Owen Chamberlain  SAD "za njihovo otkriće antiprotona"[53]
Emilio Gino Segrè  Italija
1960. Donald Arthur Glaser  SAD "za otkriće komore na mjehuriće"[54]
1961. Robert Hofstadter  SAD "za njegov rad na raspršivanju elektrona u atomskoj jezgri i za njegova otkrića o strukturi atomske jezgre koja je postigao pomoću tog rada"[55]
Rudolf Ludwig Mössbauer  Njemačka "za njegov rad na apsorpciji rezonancije γ-zračenja i povzenog otkrića efekta koji nosi njegovo ime"[55]
1962. Lav Davidovič Landau  Azerbajdžan "za pionirske teorije u istraživanju kondenzirane tvari, posebno tekućeg helija"[56]
1963. Eugene Paul Wigner  SAD "za doprinose teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica, osobito kroz otkriće i primjenu osnovnih principa simetrije"[57]
Maria Goeppert-Mayer  SAD "za otkrića u vezi ljuskastom strukturom nuklearnih jezgara"[57]
J. Hans D. Jensen  Njemačka
1964. Nikolaj Genadijevič Basov  Rusija "za fundamentalni rad na polju kvantne elektronike, koji je doveo do izrade oscilatora i pojačala temeljenih na maser-laser principu"[58]
Aleksandar Mihajlovič Prohorov  Rusija
Charles Hard Townes  SAD
1965. Richard Phillips Feynman  SAD "za njihov fundamentalni rad na polju kvantne elektrodinamike, s dalekosežnim posljedicama za fiziku elementarnih čestica"[59]
Julian Schwinger  SAD
Shin'ichirō Tomonaga  Japan
1966. Alfred Kastler  Francuska "za otkriće i razvoj optičkih metoda za proučavanje Hertzove rezonancije u atomima"[60]
1967. Hans Albrecht Bethe  SAD "za doprinos u teoriji nuklearnih reakcija, posebno za otkrića bitna za razumjevanje stvaranja energije u zvijezdama"[61]
1968. Luis Alvarez  SAD "za njegov odlučujući doprinos na polju fizike elementarnih čestica, posebno zbog otkrića velikog broja rezonancijskih stanja, koja su postignuta koristeći njegovu tehniku korištenja vodikove mjehuraste komore i analize podataka"[62]
1969. Murray Gell-Mann  SAD "za doprinos i otkrića bitna za klasifikaciju elementarnih čestica i njihovih interakcija"[63]
1970. Hannes Olof Gösta Alfvén  Švedska "za njegov fundamentalni rad i otkrića na polju magnetne hidrodinamike s plodnim primjenama u različitim granama fizike plazme"[64]
Louis Eugène Félix Néel  Francuska "za njegov fundamentalni rad i otkrića vezana uz antiferomagnetizam i feromagnetizam koja su dovela do važnih primjena u fizici čvrstih tvari"[64]
1971. Dennis Gabor  UK
 Mađarska
"za njegov izum i razvoj holografske metode"[65]
1972. John Bardeen  SAD "za njihovu teoriju supravodljivosti, obično nazivanu BCS teorija"[66]
Leon Neil Cooper  SAD
John Robert Schrieffer  SAD
1973. Leo Esaki  Japan "za njihova eksperimentalna otkrića vezana fenomen tuneliranja u poluvodičima i supravodičima"[67]
Ivar Giaever  SAD
Brian David Josephson  UK "za teorijsko predviđanje svojstava tuneliranja suprastruja kroz barijeru, konkretno, fenomen koji je danas općepoznat kao Josephsonov efekt"[67]
1974. Martin Ryle  UK "za njihovo pionirsko istraživanje na polju radio astrofizike: Ryleu za promatranja i izume, posebice za tehniku sinteze aperture, i Hewishu za njegovu odlučujuću ulogu u otkriću pulsara"[68]
Antony Hewish  UK
1975.

Aage Niels Bohr  Danska "za otkriće veze između kolektivnog gibanja i gibanja čestica u atomskoj jezgri i razvoj teorije strukture atomske jezgre temeljen na toj vezi"[69]
Ben Roy Mottelson  Danska
Leo James Rainwater  SAD
1976. Burton Richter  SAD "za njihov pionirski rad na otkriću teške elementarne čestice nove vrste"[70]
Samuel Čao Čung Ting  SAD
1977. Philip Warren Anderson  SAD "za njihov temeljni teorijski doprinos u istraživanjima elektronske strukture magnetskih i neuređenih sistema"[71]
Nevill Francis Mott  UK
John Hasbrouck Van Vleck  SAD
1978. Pjotr Leonidovič Kapica  Rusija "za inovacije i otkrića na prodručju fizike niskih temperatura"[72]
Arno Allan Penzias  SAD "za otkriće pozadinskog mikrovalnog zračenja"[72]
Robert Woodrow Wilson  SAD
1979. Sheldon Lee Glashow  SAD "za njihov doprinos teoriji unificirane slabe i elektromagnetske interakcije među elementarnim česticama, uključujući, inter alia, predviđanje slabe neutralne struje"[73]
Abdus Salam  Pakistan
Steven Weinberg  SAD
1980. James Watson Cronin  SAD "za otkriće kršenja osnovnih principa simetrije u raspadu neutralnih K-mezona"[74]
Val Logsdon Fitch  SAD
1981. Nicolaas Bloembergen  SAD "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije"[75]
Arthur Leonard Schawlow  SAD
Kai Manne Börje Siegbahn  Švedska "za njegov doprinos razvoju visokorezolucijske elektronske spektroskopije"[75]
1982. Kenneth G. Wilson  SAD "za njegovu teoriju za kritične fenomene vezane uz tranzicije faze"[76]
1983. Subramanjan Čandrasekar  SAD "za njegova teorijska proučavanja fizikalnih procesa važnih za strukturu i evoluciju zvijezda"[77]
William Alfred Fowler  SAD "za njegova teorijska i eksperimentalna proučavanja nuklearnih reakcija važnih za formiranje kemijskih elemenata u svemiru"[77]
1984. Carlo Rubbia  Italija "za njihove odlučujuće doprinose velikom projektu komunikatora slabih interakcija, koji je doveo do otkrića W i Z bozona"[78]
Simon van der Meer  Nizozemska
1985. Klaus von Klitzing  Njemačka "za otkriće kvantiziranog Hallovog efekta"[79]
1986. Ernst Ruska  Njemačka "za njegov fundamentalni rad na polju elektronske optike i za dizajniranje prvog elektronskog mikroskopa"[80]
Gerd Binnig  Njemačka "za njihov dizajn skenirajućeg tunelirajućeg mikroskopa"[80]
Heinrich Rohrer  Švicarska
1987. Johannes Georg Bednorz  Njemačka "za njihov važan prodor u otkriću supravodljivosti u keramičkim materijalima"[81]
Karl Alexander Müller  Švicarska
1988. Leon Max Lederman  SAD "za metodu neutrino zraka i za demonstraciju duplikatne strukture leptona kroz otkriće mion neutrina"[82]
Melvin Schwartz  SAD
Jack Steinberger  SAD
1989. Norman Foster Ramsey  SAD "za izum metode odvojenih oscilacijskih polja i njezinu primjenu u vodikovom maseru i ostalim atomskim satovima"[83]
Hans Georg Dehmelt  SAD "za razvoj ionske zamke"[83]
Wolfgang Paul  Njemačka
1990. Jerome I. Friedman  SAD "za njihova istraživanja vezana uz duboko neelastično raspršivanje elektrona na protonima i vezanim neutronima, koja su bila od iznimne važnosti za razvoj kvarkovskog modela u fizici čestica"[84]
Henry Way Kendall  SAD
Richard E. Taylor  Kanada
1991. Pierre-Gilles de Gennes  Francuska "za otkriće da metode razvijene za proučavanje fenomena reda u jednostavnim sustavima mogu biti generalizirane na malo kompleksnije forme tvari, kao što su tekući kristali i polimeri"[85]
1992. Georges Charpak  Francuska "za izum i razvoj detektora čestica, naročito Višeanodnog proporcionalnog brojača"[86]
1993. Russell Alan Hulse  SAD "za otkriće novog tipa pulsara, što je otvorilo nove mogućnosti za proučavanje gravitacije"[87]
Joseph Hooton Taylor, Jr.  SAD
1994. Bertram Brockhouse  Kanada "za razvoj neutronske spektroskopije" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
Clifford Glenwood Shull  SAD "ra razvoj tehnike difrakcije neutrona" i "za pionirske doprinose razvoju tehnika raspršivaja neutrona za proučavanje kondenzirane tvari"[88]
1995. Martin Lewis Perl  SAD "za otkriće tau leptona" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
Frederick Reines  SAD "za otkriće neutrina" i "za pionirske eksperimentalne doprinose fizici leptona"[89]
1996. David Morris Lee  SAD "za otkriće superfluidnosti u heliju-3"[90]
Douglas D. Osheroff  SAD
Robert Coleman Richardson  SAD
1997. Steven Ču  SAD "za razvoj metoda za hlađenje i hvatanje atoma laserskim svjetlom"[91]
Claude Cohen-Tannoudji  FRA
William Daniel Phillips  SAD
1998. Robert B. Laughlin  SAD "za njihovo otkriće nove forme kvantnog fluida sa djelomično nabijenim ekscitacijama"[92]
Horst Ludwig Störmer  Njemačka
Daniel Chee Tsui  SAD
1999. Gerardus 't Hooft  Nizozemska "za rasvjetljavanje kvantne strukture slabih električnih interakcija u fizici"[93]
Martinus J. G. Veltman  Nizozemska
2000. Žores Ivanovič Alfjorov  Rusija "za razvoj heterostruktura poluvodiča korištenih u elektronici visokoh brzina i optoelektronici"[94]
Herbert Kroemer  Njemačka
Jack St. Clair Kilby  SAD "za njegovu ulogu u izumu integriranog kruga"[94]
2001. Eric Allin Cornell  SAD "za postizanje Bose-Einsteinove kondenzacije u plinovima alkalnih metala i za rane fundamentalne studije o svojstvima kondenzata"[95]
Carl Edwin Wieman  SAD
Wolfgang Ketterle  Njemačka
2002. Raymond Davis, Jr.  SAD "za pionirske doprinose astrofizici, posebice u detekciji kozmičkih nautrina"[96]
Masatoši Košiba  Japan
Riccardo Giacconi  SAD "za pionirske doprinose astrofizici koji su doveli do otkrića izvora kozmičkih X-zraka"[96]
2003. Aleksej Aleksejevič Abrikosov  Rusija
 SAD
"za pionirski doprinos teoriji supravodiča i superfluida"[97]
Vitalij Lazarevič Ginzburg  Rusija
Anthony James Leggett  UK
 SAD
2004. David J. Gross  SAD "za otkriće asimptotske slobode u teoriji jakih interakcija"[98]
Hugh David Politzer  SAD
Frank Wilczek  SAD
2005. Roy J. Glauber  SAD "za njegov doprinos kvantnoj teoriji optičke koherencije"[99]
John L. Hall  SAD "za njihov doprinos razvoju laserske spektroskopije, oključujući i optički frekventni češalj technique"[99]
Theodor W. Hänsch  Njemačka
2006. John C. Mather  SAD "za njihovo otkriće oblika crnog tijela i antisotropije kozmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja"[100]
George F. Smoot  SAD
2007. Albert Fert  Francuska "za otkriće gigantskog magnetnog otpora"[101]
Peter Grünberg  Njemačka
2008. Makoto Kobajaši  Japan "za otkriće izvora razbijene simetrije koja predviđa postojanje najmanje tri obitelji kvarka u prirodi"[102]
Tošihide Maskava  Japan
Joičiro Nambu  SAD "za otkriće mehanizma spontanog razbijanja simetrije u subatomskoj fizici"[102]
2009. Charles K. Kao  Hong Kong
 UK
 SAD
"za otkriće na području brzog prijenosa podataka optičkim vlaknima"[103]
Willard S. Boyle  Kanada
 SAD
"za razvoj čipova osjetljivih na svjetlo koji se nalaze u digitalnim kamerama"[103]
George E. Smith  SAD
2010. Andre Geim  Rusija
 Nizozemska
"za revolucionarna otkriće svojstvava alotropske modifikacije ugljika grafena"[104]
Konstantin Novoselov  Rusija
 UK
2011. Saul Perlmutter  SAD “za otkriće ubrzane ekspanzije svemira kroz opažanja udaljenih supernova”"[105]
Brian P. Schmidt  Austrija
 SAD
Adam G. Riess  SAD
2012. Serge Haroche  Francuska " za revolucionarne eksperimentalne metode koji su omogućili direktnu manipulaciju kvantnim sistemima."[106]
David J. Wineland  SAD
2013. François Englert  Belgija "za teorijsko otkrivanje mehanizma, koji doprinosi našem razumijevanju podrijetla mase subatomskih čestica i koje je nedavno potvrđeno pronalaskom te predviđene fundamentalne čestice, od strane ATLAS i CMS eksperimenata u CERN-ovom Velikom hadronskom sudaraču"[107]
Peter Higgs  UK
2014. Isamu Akasaki  Japan "za izum efikasnih LED dioda koje su omogućile jake i energetski štedljive izvore svjetlosti"[108]
Hiroshi Amano  Japan
Shuji Nakamura  Japan
2015. Takaaki Kajita  Japan "za otkriće oscilacija neutrina, koje pokazuju da neutrini imaju masu"[109]
Arthur B. McDonald  Kanada
2016. David J. Thouless  Ujedinjeno Kraljevstvo
 Sjedinjene Države
"za teorijska otkrića tranzicija topoloških faza i topoloških faza materije"[110]
Duncan Haldane  Ujedinjeno Kraljevstvo
John M. Kosterlitz  Ujedinjeno Kraljevstvo
2017. Rainer Weiss  Njemačka
 Sjedinjene Države
"za njihov odlučujući doprinos LIGO detektoru i promatranju gravitacijskih valova"[111]
Kip Thorne  Sjedinjene Države
Barry Barish  Sjedinjene Države
2018. Arthur Ashkin  Sjedinjene Države "za njihove revolucionarne inovacije na polju fizike lasera"[112]
Gérard Mourou  Francuska
Donna Strickland  Kanada
2019. Jim Peebles  Kanada
 Sjedinjene Države
"za teoretska otkrića u fizikalnoj kozmologiji"[112]
Michel Mayor  Švicarska "za otkriće egzoplaneta koji orbitira oko zvijezde slične Suncu"
Didier Queloz  Švicarska
2020 Roger Penrose  Ujedinjeno Kraljevstvo "za otkriće da je formacija crne rupe snažna pretpostavka opće teorije relativnosti"[113]
Reinhard Genzel  Njemačka "za otkriće supermasivnog kompaktnog objekta u središtu naše galaksije"[113]
Andrea Ghez  SAD
2021 Giorgio Parisi  Italija "za otkrivanje međuigra nereda i fluktuacija u fizičkim sistemima od atomskih do planetarnih razmera"[114]
Klaus Hasselmann  Njemačka "za fizičko modeliranje Zemljinoj klimi, kvantifikovanje varijabilnosti koja predviđa globalno zatopljenje"[114]
Shukurō Manabe  SAD
 Japan


Izvori uredi

 1. „The Nobel Prize in Physics 1901”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 2. „The Nobel Prize in Physics 1902”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 3. 3,0 3,1 „The Nobel Prize in Physics 1903”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 4. „The Nobel Prize in Physics 1904”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 5. „The Nobel Prize in Physics 1905”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 6. „The Nobel Prize in Physics 1906”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 7. „The Nobel Prize in Physics 1907”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 8. „The Nobel Prize in Physics 1908”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 9. „The Nobel Prize in Physics 1909”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 10. „The Nobel Prize in Physics 1910”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 11. „The Nobel Prize in Physics 1911”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 12. „The Nobel Prize in Physics 1912”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 13. „The Nobel Prize in Physics 1913”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 14. „The Nobel Prize in Physics 1914”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 15. „The Nobel Prize in Physics 1915”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 16. „The Nobel Prize in Physics 1917”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 17. „The Nobel Prize in Physics 1918”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 18. „The Nobel Prize in Physics 1919”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 19. „The Nobel Prize in Physics 1920”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 20. „The Nobel Prize in Physics 1921”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 21. „The Nobel Prize in Physics 1922”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 22. „The Nobel Prize in Physics 1923”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 23. „The Nobel Prize in Physics 1924”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 24. „The Nobel Prize in Physics 1925”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 25. „The Nobel Prize in Physics 1926”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 26. 26,0 26,1 „The Nobel Prize in Physics 1927”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 27. „The Nobel Prize in Physics 1928”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 28. „The Nobel Prize in Physics 1929”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 29. „The Nobel Prize in Physics 1930”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 30. „The Nobel Prize in Physics 1932”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 31. „The Nobel Prize in Physics 1933”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 32. „The Nobel Prize in Physics 1935”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 33. 33,0 33,1 „The Nobel Prize in Physics 1936”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 34. „The Nobel Prize in Physics 1937”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 35. „The Nobel Prize in Physics 1938”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 36. „The Nobel Prize in Physics 1939”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 37. „The Nobel Prize in Physics 1943”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 38. „The Nobel Prize in Physics 1944”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 39. „The Nobel Prize in Physics 1945”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 40. „The Nobel Prize in Physics 1946”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 41. „The Nobel Prize in Physics 1947”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 42. „The Nobel Prize in Physics 1948”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 43. „The Nobel Prize in Physics 1949”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 44. „The Nobel Prize in Physics 1950”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 45. „The Nobel Prize in Physics 1951”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 46. „The Nobel Prize in Physics 1952”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 47. „The Nobel Prize in Physics 1953”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 48. 48,0 48,1 „The Nobel Prize in Physics 1954”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 49. 49,0 49,1 „The Nobel Prize in Physics 1955”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 50. „The Nobel Prize in Physics 1956”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 51. „The Nobel Prize in Physics 1957”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 52. „The Nobel Prize in Physics 1958”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 53. „The Nobel Prize in Physics 1959”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 54. „The Nobel Prize in Physics 1960”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 55. 55,0 55,1 „The Nobel Prize in Physics 1961”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 56. „The Nobel Prize in Physics 1962”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 57. 57,0 57,1 „The Nobel Prize in Physics 1963”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 58. „The Nobel Prize in Physics 1964”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 59. „The Nobel Prize in Physics 1965”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 60. „The Nobel Prize in Physics 1966”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 61. „The Nobel Prize in Physics 1967”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 62. „The Nobel Prize in Physics 1968”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 63. „The Nobel Prize in Physics 1969”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 64. 64,0 64,1 „The Nobel Prize in Physics 1970”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 65. „The Nobel Prize in Physics 1971”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 66. „The Nobel Prize in Physics 1972”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 67. 67,0 67,1 „The Nobel Prize in Physics 1973”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 68. „The Nobel Prize in Physics 1974”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 69. „The Nobel Prize in Physics 1975”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 70. „The Nobel Prize in Physics 1976”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 71. „The Nobel Prize in Physics 1977”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 72. 72,0 72,1 „The Nobel Prize in Physics 1978”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 73. „The Nobel Prize in Physics 1979”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 74. „The Nobel Prize in Physics 1980”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 75. 75,0 75,1 „The Nobel Prize in Physics 1981”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 76. „The Nobel Prize in Physics 1982”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 77. 77,0 77,1 „The Nobel Prize in Physics 1983”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 78. „The Nobel Prize in Physics 1984”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 79. „The Nobel Prize in Physics 1985”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 80. 80,0 80,1 „The Nobel Prize in Physics 1986”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 81. „The Nobel Prize in Physics 1987”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 82. „The Nobel Prize in Physics 1988”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 83. 83,0 83,1 „The Nobel Prize in Physics 1989”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 84. „The Nobel Prize in Physics 1990”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 85. „The Nobel Prize in Physics 1991”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 86. „The Nobel Prize in Physics 1992”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 87. „The Nobel Prize in Physics 1993”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 88. 88,0 88,1 „The Nobel Prize in Physics 1994”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 89. 89,0 89,1 „The Nobel Prize in Physics 1995”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 90. „The Nobel Prize in Physics 1996”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 91. „The Nobel Prize in Physics 1997”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 92. „The Nobel Prize in Physics 1998”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 93. „The Nobel Prize in Physics 1999”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 94. 94,0 94,1 „The Nobel Prize in Physics 2000”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 95. „The Nobel Prize in Physics 2001”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 96. 96,0 96,1 „The Nobel Prize in Physics 2002”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 97. „The Nobel Prize in Physics 2003”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 98. „The Nobel Prize in Physics 2004”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 99. 99,0 99,1 „The Nobel Prize in Physics 2005”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 100. „The Nobel Prize in Physics 2006”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 101. „The Nobel Prize in Physics 2007”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 102. 102,0 102,1 „The Nobel Prize in Physics 2008”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. 10. 2008. 
 103. 103,0 103,1 „The Nobel Prize in Physics 2009”. Nobel Foundation. Pristupljeno 6. 10. 2009. 
 104. „The Nobel Prize in Physics 2010”. Nobel Foundation. Pristupljeno 5. 10. 2010. 
 105. „The Nobel Prize in Physics 2011”. Nobel Foundation. Pristupljeno 4. 10. 2011. 
 106. „The Nobel Prize in Physics 2012”. Nobel Foundation. Pristupljeno 9. listopad 2012. 
 107. „The Nobel Prize in Physics 2013 Press Release”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2016-06-08. Pristupljeno 8. 10. 2013. 
 108. „The Nobel Prize in Physics 2014”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2014-10-07. 
 109. „The Nobel Prize in Physics 2015”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2015-10-05. 
 110. „The Nobel Prize in Physics 2016”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2016-10-04. 
 111. „The Nobel Prize in Physics 2017”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2017-10-03. 
 112. 112,0 112,1 „The Nobel Prize in Physics 2018”. Nobel Foundation. Pristupljeno 2 October 2018. 
 113. 113,0 113,1 „The Nobel Prize in Physics 2020”. Nobel Foundation. Pristupljeno 6 October 2020. 
 114. 114,0 114,1 „NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU Ovo troje naučnika deli ovogodišnje prestižno priznanje!”. Kurir. Pristupljeno 9. 10. 2021. 

Eksterni linkovi uredi