Integralno kolo

(Preusmjereno sa Integrirani krug)

Integralno kolo (integrisano električno kolo) je elektronska komponenta sa minijaturnim čipom (eng: Chip) u svojoj unutrašnjosti koja obavlja potrebne složene funkcije.

Integralno kolo se sastoji od:

  • kućišta, koje je od plastike ili keramike,
  • izvoda pomoću kojih se montira na štampanu ploču i
  • čip-a u središtu integralnog kola, koji je sa izvodima povezan najčešće veoma tankim zlatnim žicama.

Broj izvoda zavisi od tipa integralnog kola tj. od njegove funkcije i može se reći da je taj broj standardizovan za različite funkcije.

Za razliku od tranzistora, integralno kolo su sebi sadrži čitave električne šeme sa različitim komponentama kao što su tranzistori, otpornici, kondenzatori i sl...

Postoji čitav spektar različitih integralnih kola koja obavljaju razne funkcije, da se pomenu samo neke:

Zbog velike integracije komponeti na malom prostoru često imaju problema sa odavanjem toplote, pa ih je potrebno dodatno hladiti ventilatorima. To je danas redovan slučaj kod mikroprocesora.

Integralna kola predviđena za strandardnu upotrebu imaju temperaturni opseg rada od 0 do +55 stepeni Celzijusa, dok je za vojne potrebe taj opseg širi -15 do +70 Celzijusa

Poznatije tvrtkeUredi

Važnije osobe i tvrtke u razvoju integriranih krugovaUredi

Eksterni linkoviUredi