Dvoredno pakovanje

(Preusmjereno sa stranice Dual in-line package)
Za ostale upotrebe, v. DIL (razvrstavanje).

Dvoredno pakovanje (en. Dual in-line package; kratica DIP ili DIL) oblik je pakiranja integriranih krugova za široku uporabu, a čini ga pravokutno kućište sa dva reda metalnih nožica.

Presjek integriranog kruga u DIL kućištu