Štampana ploča

Štampana ploča sa elementima

Štampana ploča je pasivna elektronska komponenta koja služi da ostvari veze između elektronskih komponenti (otpornici, kondenzatori, tranzistori, konektori, integralna kola, preklopnici, tasteri...) koja su na njoj montirane.

Izrađena je od glasfibera (za profesionalne potrebe) ili pertinaksa (za jeftinije elektronske uređaje). Na ploču je nanet bakar u tankom sloju. Na bakarnu površinu nanet je i tanak sloj kalaja. Bakar može biti nanet i sa obe strane. Takođe ploče mogu biti zalepljene jedna na drugu i time se otvaruje više slojeva bakra tj. višeslojna štampana ploča.

Foto postupkom na ploču se nanosi budući izgled ploče, potom se hemijskim postupkom skida suvišan bakar. Posle bušenja i metalizacije rupa koje povezuju donju i gornju štampu na ploču se nanosi zaštitni film čija je funkcija da spreči kratke spojeve tokom montaže i lemljenja elemenata.

Štampana ploča mora da izdrži, bez deformacija, prelazak preko kalajnog kupatila gde su temperature oko 270 stepeni Celzijusa.