Kompletna djela Jakova Gotovca

Celokupna dela Jakova Gotovca data prema redosledu opusa kako ih je on numerisao. Godine date u zagradama su godine komponovanja osim kada je data godina [pra]izvedbe.

Rana dela
Opus 1Opus 2Opus 3Opus 4Opus 5Opus 6Opus 7Opus 8Opus 9Opus 10Opus 11
Opus 12Opus 13Opus 13aOpus 14Opus 15Opus 16Opus 17Opus 18Opus 19
Opus 20Opus 21Opus 22Opus 23Opus 24Opus 25Opus 26Opus 27Opus 28Opus 29
Opus 30Opus 31Opus 32Opus 33Opus 34Opus 35

Rana delaUredi

Rana dela (koja je Gotovac nazvao "Porod od Tmine")

 • Svačić – koračnica za tamburaše (1911.)
 • Za rod i dom – za muški hor (1911.)
 • Elegija – popevka za bariton uz tamburaški kvartet (1911.)
 • Tiha noći – za muški hor na tekst V. Mlinarića (1912.)
 • Ja ljubim – popevka za tenor uz klavir na tekst Pavla Senjića (1912.)
 • Adria – koračnica za tamburaški kvartet (1912.)
 • Moje čežnje – „melodija“ za klavir (1912.)
 • Domovini – za muški hor na tekst Božidara Borka (1912.)
 • Genij ljubavi – popevka za bariton i klavir na tekst Bona O. Zeca (1913.)
 • Tantum ergo (I) – za muški hor na liturgijski tekst (1913., pr. 1914., Split)
 • Priča – za muški hor na tekst Đura Arnolda (1913.)
 • Maturalka – za muški hor (1913.)
 • Ave Maria – za tenor i gudački kvartet na liturgijski tekst (1913., pr. 1985., Osor)
 • Tantum ergo (II) – za muški hor na liturgijski tekst (1914.)
 • Oh smij se – za tenor i klavir na tekst Đura Arnolda (1915.)
 • S Bogom more, s Bogom polje – za muški hor (1916.)
 • Čuj, kako sjetno – za glas i klavir na tekst Marka Vunića (1916.)

Opus 1Uredi

Opus 2Uredi

Opus 3Uredi

Opus 4Uredi

 • Dvije anakreontske – za muški glas i klavir na tekst Đure Jakšića (1918., pr. 1920., Split [orkestrirano 1939.])
  • 1) Pijem, pijem
  • 2) Na noćištu
 • Crna Priča – balada o Petru Svačiću za bariton i orkestar na tekst R.F. Mađera (1918., pr. 1941., Zagreb)
 • Iznenađenje – za visoki glas i klavir na tekst Zdravka Nižetića (1919.)

Opus 5Uredi

 • Primorska suita – za muški hor na narodnu poeziju (1919., pr. 1925., Split)
  • 1) Brodarska
  • 2) Podoknica
  • 3) Tanac

Opus 6Uredi

 • Moments érotiques – za muški glas i klavir na narodnu poeziju (1920., pr. 1923., Zagreb)
  • 1) Puste želje
  • 2) Momački jadi
  • 3) U prkos

Opus 7Uredi

Opus 8Uredi

 • Djevojačke pjesme – za sopran i klavir na narodnu poeziju (1923., pr. 1924, Zagreb)
  • 1) Dođi
  • 2) Tuge moje
  • 3) Sjaj, mjeseče
  • 4) Nisam znala

Opus 9Uredi

 • Kroz varoš – za glas i klavir na narodnu poeziju (1924., Zagreb)
  • 1) Ljeti pred kućom
  • 2) Pralja pri poslu
  • 3) Pod dragine prozore
  • 4) Mornar u krčmi
  • 5) Kod stola na slavi

Opus 10Uredi

 • Dvije pjesme čuda i smijeha – za mešoviti hor na narodnu poeziju (1923., pr. 1925., Split)
  • 1) Jadovanka za teletom
  • 2) Smiješno čudo

Opus 11Uredi

 • Koleda – narodni obred u pet delova za muški hor i instrumentalni sastav (3 Cl., 2 Fg., Timp., Tamb.) na narodnu poeziju (1925., Split)

Opus 12Uredi

 • Simfonijsko kolo – za veliki orkestar (1926., pr. 1927., Zagreb)
 • Barbari mi smo – za mešoviti hor na tekst Danka Angjelinovića (1926., Karlovac)
 • Jeka sa jadrana – za muški hor (1927., Sušak)

Opus 13Uredi

Opus 13aUredi

 • Dubravka – koncertna svita iz op. 13 – za mešoviti hor i orkestar (?)
 • Naišo Erbez – za srednji glas i klavir na narodne stihove (1928., Zagreb)
 • Jadranu – za muški hor na tekst R. Katalinić-Jeretov (1929., pr. 1930., Zagreb)

Opus 14Uredi

 • Morana – romantična narodna opera u tri čina na libreto Ahmeda Muradbegovića (1930., pr. 1930., Brno i 1931., Zagreb)
 • Narodne pjesme iz Dalmacije - na narodne stihove, harmonizacije i obrade za muški hor (1919.-1930.)
  • 1) O, more duboko
  • 2) Marjane, Marjane
  • 3) Jučer si meni rekla
  • 4) Dobra večer uzorita
  • 5) Evo san doša
  • 6) Da mi je znati
  • 7) Omili mi u selu divojka
  • 8) Ako spavaš vilo moja
  • 9) Jedan mali brodić
  • 10) Jablane, jablane
  • 11) Ako si legla spat
  • 12) Hvalila se Radulova Ane
  • 13) Sada svi u skupu
  • 14) Počekaj ma divojko
 • Narodne pjesme iz Dalmacije – obrade za glas i klavir (1930.)
  • 1) O, more duboko
  • 2) Marjane, Marjane
  • 3) Dobra večer uzorita
  • 4) Ako spavaš vilo moja
  • 5) Jedan mali brodić
  • 6) Omili mi u selu divojka
 • O, zašto smo se sreli – za glas i klavir na tekst V. Petrovića (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Daj ruku – za glas i klavir na tekst Dragutina Domjanića (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Ave Maria – za sopran, violinu i harfu na liturgijski tekst (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Hrvatske napitnice – harmonizacije za muški hor na narodne stihove (?)
  • 1) Pade listak naranče
  • 2) Tri ptičice
  • 3) Kraljević je Marko
  • 4) Nij' na svetu
  • 5) Pajdašu ljubljeni
  • 6) Zdrav nam budi
 • Naš Jadran – vojnička koračnica za duvački orkestar (1931.)

Opus 15Uredi

 • Tri momačka hora – za muški hor na narodnu poeziju (1932., Zagreb)
  • 1) Ponuda dragoga
  • 2) Kad idu kosci
  • 3) Momčeto bez gunčeto

Opus 16Uredi

 • Pjesma i ples sa Balkana – za gudački kvartet (1933., Zagreb) – prerađeno za gudački orkestar (1939., Zagreb)
 • Škrjanček poje, žvrgoli – za glas i klavir na narodne stihove (1933.?)
 • Pušći me, majko – za glas i klavir na narodne stihove (1933.?)

Opus 17Uredi

Opus 18Uredi

 • Orači – simfonijska meditacija za veliki orkestar (1937., Zagreb)

Opus 19Uredi

Opus 20Uredi

 • Pjesme vječnoga jada – za muški hor (1937. i 1939., Zagreb)
  • 1) Pjesma žitonoša – tekst sa staroegipatskog spomenika
  • 2) O, klasje moje – na tekst Alekse Šantića

Opus 21Uredi

 • Pjesme čeznuća – za ženski glas i mali orkestar na narodnu poeziju (1939., Visbaden)
  • 1) Mornarova ljuba
  • 2) Žalba na zemlju
  • 3) S dragim u svijet
 • Selim-beg – balada za bas i klavir na tekst Jovana Jovanovića Zmaja (1939., Zagreb)

Opus 22Uredi

 • Guslar – simfonijski portret za veliki orkestar (1940., Zagreb)
 • Iz čitanke kćerke Ranke – za dečji hor na razne autore (1942.)
  • 1) Dom
  • 2) Molimo se, Lado
  • 3) Majka uz kolijevku
  • 4) Proljeće
  • 5) Poštar

Opus 23Uredi

Opus 24Uredi

 • Dinarka, Ples bola i ponosa – za orkestar (1945., pr. 1947., Split)

Opus 25Uredi

 • Pjesme obnove – za muški hor na tekst Ruže Lucije Petelinove (1945., pr. 1946., Zagreb)
  • 1) Na rad!
  • 2) Novi grad
  • 3) Slava

Opus 26Uredi

 • Intima – za glas i klavir na tekst Vladimira Nazora (1945., pr. 1946., Zagreb)
  • 1) Sve utaman
  • 2) Siga
  • 3) Lanac
  • 4) Gavan
  • 5) Bor
 • Makedonska – harmonizacija za muški hor (arr.) (1945.?)
 • Partizanske pjesme – harmonizacije za muški hor na razne autore (1945.)
  • 1) Pjesma radu
  • 2) Partizanska
  • 3) Kaćuša
  • 4) Druže
  • 5) Naprijed, braćo
  • 6) Crvena zvijezda
  • 7) Hej Slaveni
  • 8) Vintovačka

Opus 27Uredi

Opus 28Uredi

Opus 29Uredi

Opus 30Uredi

 • Đerdan – muzički igrokaz u pet slika na libreto C. Jankelića i autora (1955., Zagreb)

Opus 31Uredi

 • Pjesme zanosa – za mešoviti hor na tekst Ruže Lucije Petelinove (1955., Zagreb)
  • 1) Naš grad
  • 2) Orlov let (obrađen i za muški hor)
 • Dalmatinsko pastirče – za orkestar blok-flauta (1956.)
 • Magarac, otac i sin – za muški hor na tekst Ruže Lucije Petelinove (1957.)
 • Dvoje mladih – za muški hor na narodnu poeziju (1957.)
 • Tri ofertorija – za muški hor na liturgijski tekst (1957., pr. 1) i 2) 2002., 3) 1995.)
  • 1) Benedictus sit Deus Pater
  • 2) Ave Maria
  • 3) Terra tremuit (obrađeno i za mešoviti hor i orgulje)

Opus 32Uredi

Opus 33Uredi

Opus 34Uredi

 • Bunjevačka igra – za veliki orkestar (1960.)
 • Bjeli kameni grad – za mešani hor na tekst Stjepa Stražičića (orkestrirao Pero Gotovac) (1963., pr. ?)
 • Kamena djeva – za mešoviti hor na tekst Antuna Muhanovića (1968., pr. ?)
 • Oj Petrinjsko ravno polje – za mešoviti hor na narodnu poeziju (1968.)
 • Imela majka sineka tri – za glas i orkestar na tekst Stjepana Jakševca (1968., Krapina)
 • Slava Lisinskomu – za mešoviti hor na tekst Petra Preradovića (1969., pr. ?)
 • Petar Zoranić – za mešoviti hor na tekst Tina Ujevića (1969., ?)

Opus 35Uredi

 • Petar Svačić – opera-oratorijum na libreto Zlatka Tomčića (1969., pr. 30. maj 1992., Zagreb)
 • Misli – za muški glas i mešoviti hor uz klavir na tekst Ane Vrdoljak Imotskinje (1937.)
 • Tri pjesme starog Trogira – za muški hor na narodnu poeziju (1972., ?)
  • 1) Ti si lipa moja Mare
  • 2) Jesi lipa moja Mare
  • 3) Vilo, dvi jabuke
 • Pjesmo moja raspjevana – za mešoviti hor na tekst Draga Britvića (1980., Virovitica)

(prema knjizi „Jakov Gotovac” Jagode Martinčević)