Ilirska plemena

Breuci su bili ilirsko pleme i to kao dio veće grupe plemena, pod zajedničkim nazivom Panonci. Naseljavali su područja uz obale srednjeg toka rijeke Save, između Vrbasa i Drine. Pružali su snažan otpor rimskom osvajanju. Poraženi su nakon velikog ustanka 6-9. godine n.e. i porobljeni. U vrijeme vladavine imperatora Trajana dobili su pravo da postanu građani Rima.

Breuci su bili pleme sa jasnom pripadnošću ilirskom korpusu. Susjedi su im bili Andizeti, Kolapijani, Amantini i Skordisci (ilirsko-keltska grupa).

Za vrijeme Batonovog ustanka nekoliko ilirskih plemena iz Panonije i Dalmacije pobunili su se protiv rimske vlasti, visokih poreza i prisilne regrutacije. Baton je bio vođa Breuka a Pines i drugi Baton predvodili su Dezitijate. Rimske trgovačke rute su bile prekinute a vojne jedinice uništene. Za samo nekoliko sedmica teritorija na kojoj je današnja Bosna bila je izgubljena za Rim. Rimljani su morali angažovati oko 15 legija i saveznike iz Trakije kako bi ugušili ustanak. Nakon teških gerilskih borbi u bosanskim planinama i močvarama Panonije, Breuci su poraženi.

NapomenaUredi

Moguće je da ime grada Brčko u Bosni i Hercegovini ima korijen u imenu plemena Breuci.