Albani (antgrč. Ἀλβανοί [Albanoí] — Albanoi, lat. Albanoi — Albanoi) su bili ilirsko pleme koje u antičko vrijeme naseljavalo područja centralnog dijela današnje sjeverne Albanije. Prvo pominjanje naziva Albani kao ilirskog plemena datira oko 150. n.e. u radovima Ptolomeja. Ptolomej pominje grad Albanopolj (sr) (antgrč. Ἀλβανόπολις [Albanópolis] — Albanopolis) a također je i ucrtan na njegovoj mapi. Pronađen je i drevni porodični epitaf u blizini mjesta Skupi (kod Skoplja, glavni grad današnje Sjeverne Makedonije. Slična riječ Arbanon je vjerovatno naziv okruga a ne nekog određenog mjesta.

Ilirska plemena (na latinskom)

Ne treba ih mesati sa danasnjim Albancima , jer Albanija na latinskom jeziku znaci zora ili mesto gde se sunce rađa.

Illyrian pelte shield 35 cm diameter (sketch).jpg
Illyrian pelte shield 35 cm diameter (sketch).jpg