Žminj - Gimino (tal.) je naselje i središte istoimene općine u središnjoj Istri, u Istarskoj je županiji.

Žminj - Gimino
Žminj - Gimino
Osnovni podaci
Županija Istarska
Stanovništvo
Stanovništvo (2001/2011) 3.447
Geografija
Koordinate 45°08′24″N 13°54′29″E / 45.14°N 13.908°E / 45.14; 13.908
Žminj na karti Hrvatske
Žminj
Žminj
Žminj na karti Hrvatske


Koordinate: 45° 08′ 24" SGŠ, 13° 54′ 29" IGD

Općinska naseljaUredi

Općina se (stanje 2006) sastoji od 33 naselja, to su: Balići I, Benčići, Cere, Debeljuhi, Domijanići, Gradišće, Geržini, Jurići, Karlovići, Klimni, Krajcar Breg, Kreculi, Kresini, Križanci, Krničari, Kršanci, Laginji, Matijaši, Modrušani, Mužini, Orbanići, Pamići, Pifari, Perkačini, Pucići, Rudani, Šivati, Tomšići, Vadediji, Vidulini, Zeci, Žagrići i Žminj.

ZemljopisUredi

Naselje u središnjoj Istri, 15 km južno od Pazina. (45 st. i 9 min. N; 13 st. 55 min. E). 7 km sjeverno od Savičente, 379 m nadmorske visine. Smješten je na vapnenačkom brdu između Limskog kanala i doline rijeke Raše.

PovijestUredi

U prapovijesti je bio naseljen kao kašteljer. U neolitu (2000 - 1000 pr.n.e.) bilo je na Žminjštini nekoliko naselja što potvrđuju nađeni ostaci keramike kod Sv. Foške i u samom Žminju. Vjerovatno je bilo i jedno naselje na padinama Drage, gdje su bili izvori vode. Oko 1100. pr. n e. italsko pleme Histri naseljavaju Istru. Pretpostavlja se da je Žminjština dobila značaj prometnog čvorišta već u brončano doba jer su putevi vodili prema tada već postojećim naselbinama Pićan, Stari Gočan, Gradina, Barban, Stari Pazin, Lindar, Vodnjan, prema Dragi itd. Ti putevi su sa modifikacijama ostali sve do danas.

Početak doseljavanja Slavena na Žminjštinu može se postaviti u IX. stoljeće nakon franačke okupacije Istre i uspostavljanja feudalnog poretka kada germanski feualci otimaju zemlju romanskom stanovništvu te doseljavaju slavenske kmetove sa sjevera ili s istoka. Grobni nalazi oko osnovne škole u Žminju iz X. I XI. st. potvrđuju da je tu bilo veće staroslavensko naselje. Slično se može tvrditi i za područje Sv. Foške i padine Drage oko lokve Vidonjak na položaju Mitrovica. Iz 10. stoljeća potječu i neke crkve na Žminjštini, kao ona Sv. Agate kod Vidulini pa se može sa sigurnošću tvrditi da su okolo postojala naselja.

 
Valvasor Žminj

1177. se prvi put spomine ime naselja, Zemino, kao parohija porečke dijaceze. Pored varijante Zimino, spoiminje se i njemački naziv Schwing. Žminjština je bila od druge polovine XII. st. u sastavu Pazinske grofovije. Iz urbara i drugih izvora može se ustanoviti da je Žminj bio među najrazvijenijima. To se zaključuje po davanjima i radnim danima za obradu zemlje. U to doba djelovala je i pošta jer su je seljaci morali prenositi. Žminj je bio trgovište bogato poljoprivrednim proizvodima, vinom i drvom. Jochann Weichard Valvasor u knjizi "Slava Kranjskoga vojvodstva" opisuje Žminj (Der Marckht SWINGK Izmin) kao bogato naselje udaljeno 17 milja od Ljubljane i jednu milju od Pazina. Naselje je na brdu i otvoreno sa svih strana. Glavni proizvodi su sa polja, voćnjaka, vinograda i šuma. Navodi nedostatak da je ovdje više vina nego vode što ipak nije baš dobro ako se zaboravi da je voda nužna za život. Iz crteža Žminja se vidi da je to bilo utvrđeno naselje jednostavne arhitekture. Inače je bila Žminjština među najbogatijima vinogradima te se je trgovalo vinom.

U XIV. st. su se na Žminjštinu doseljavali bjegunci iz drugih istarskih naselje kada su ih Mlečani razorili. Isto tako su se ovamo doseljavali bjegunci pred Turcima. Tako su Turci 1528. osvojili Liku i Krbavu. Uništili su mnoga naselja među kojima i Modruš. Od tuda su se na Žminjštinu doselili stanovnici i osnovali naselje Modrušani.

 
Zvonik crkve Arkanđela Mikela

Žminjština je u samom početku novog vijeka zbog prodora i pljačke uskočkih horda u Istri (1615.-1617.) proživljavala teške trenutke. Mlečani su u ratu iskorištavali šumsko i drugo bogatstvo Žminjštine iako nije spadalo pod njihovu vlast. Nakon završetka rata Žminjština se brzo oporavila, a tomu je pridonijelo i to da je bila pošteđena bolesti (malarije, kolere) koje su harale Istrom. Naime, tu nema močvarnog tla pa nije bilo toliko komaraca koji su prenosili bolesti. Prema Petroniju Žminj je bio značajno trgovačko središte s drvom, mesom, sirom, žitaricama, vinom, voćem, sijenom itd. Od jednog stabla se moglo dobiti pet vozi drva. Za jedan voz se dobivalo 14 lira. Meso se prodavalo po dva ili tri šolda po librici (327 gr). U XVII. st. je Žminjština imala oko 380 porodica, što znači više od tisuću stanovnika. Nakon pada Mletačke republike 1797. Između 1805. do 1814. Istra dobiva francusku vlast. Od 1809. do 1814. cijela Istra spada pod Ilirske provincije. Nakon 1814. počinje približno sto godina dugo austrijsko doba. U to doba znatno se razvila cestovna mreža. Tome su mnogo pomogli i Francuzi, koji su za svoje kratke vlasti u Istri ubrzano gradili ceste. Tako je bila tada obnovljena cesta iz Pule i Rovinja preko Žminja prema Pazinu. Ova cesta još i danas igra važnu ulogu. Francuzi su ovdje imali jače posjede o čemu svjedoči i naziv Napoleonova stancija. U doba Ilirskih provincija Žminj je kao i davno prije imao važnu trgovačku ulogu. Iz tog doba (1810.) su poznata dva Žminjca - trgovca mesom Anton Žufić i Josip Milotić koja su prodavali meso sa Žminjštine i šireg područja u Mletačku Istru. Isto je tako poznato da je Žminj davao najviše za održavanje francuske vojske. U 1812. je to iznosilo 246 franaka što je predstavljalo 12 % iznosa Pazinske grofovije. Modernizacija cesta je omogućila i razvoj pošte. Žminj je dobio poštu 1841. g .

U XIX. st. dolaze doseljenici iz Karnije koji su većinom radili u žminjskim kamenolomima i kasnije postali i njihovi vlasnici. Žminj je već 1822. dobio osnovnu školu što je omugućilo razvoj i prosperitet Žminjštine.

Austrijanci su nastavili sa modernizacijom cesta koju su započeli Francuzi. Tako je bila 1847. izgrađena cesta Žminj – Sveti Petar u Šumi, koja je 1880. produžena do Tinjana. Iz Kanfanara za Barat je bila napravljena cesta preko Drage ispod Vidulini 1856. i po njoj je vozila i pošta. Nakon otvaranja željeznice (1876.) g. 1884. je napravljena cesta Žminj – Pifari dužine 4 km tako da je Žminjština dobila bolju vezu sa željeznicom.

U drugoj polovini XIX. st. je u Austriji sve više bio prisutan širi društveni i privredni razvoj. A to je bila posljedica svih novosti, koje su se postupno međusobno prepletale i posljedica reformi centralne vlasti u Beču. Istra je pod Austrijom bila jedna cjelina, s velikim zaleđem sve do Dunava, kamo su se prodavali istarski proizvodi. Gradnja puteva, pulskog arsenal, tršćanske luke, željezničke pruge, ukidanje feudalizma i nova upravna reforma, dali su maha većem razvoju, kojeg je prekinuo Prvi svjetski rat. Žminj je spadao u kotar (distreto) Pazin.

U drugoj polovini XIX. st. Žminj je učvrstio svoj položaj prometnog i trgovačkog središta. Tu se je trgovalo vinom, drvom, stokom, žitom i drugim proizvodima. Redovno su se održavali sajmovi, koji su donosili živahnu trgovinu. Prvi sajam u godini bio je 13. febraja, zatim 24. agošta i 11. novembra. Zatim su sajmovi bili kod Sv. Matije u Ceru 24. febraja i 24. septembra. Kod Sv. Foške bio je sajam domaćih životinja i seoske opreme treći dan po Vazmu i treći dan po Duhovima.

Da je u Žminju boravilo mnogo ljudi i da se tu živahno trgovalo, govori nam veći broj gostionica, hotela i iznajmljivača soba. Razvili su se i različite obrti kao pekari, tišljari, tesari, kovači, postolari, tkalci itd. Ti obrti bili su u Žminju a i u selima. Značajno se razvilo pridobivanje i obrada kamena. Jako poznati su bili žminjski “škarpelini” obrađivači kamena.

Za Žminj i Žminjštinu su početkom XX. st. važni slijedeći događaji: osnivanje Gospodarske zadruge 1903., izgradnja društvene zgrade – lokande 1905., osnivanje Posujilnice i Čitaonice 1906., zadružni parni mlin 1907. U to doba su počeli voziti prvi automobili, motocikli i bicikli, a proradio je i telegraf. Sve to i procvat privrede i trgovine u Monarhiji i svijetu su i Žminštini donijeli mnogo naprednog i dobrog. Ipak sve se loše završilo, izbijanjem 1. svjetskog rata. Žminjština u tom ratu nije značajnije stradala, ali su Žminjci osjetili sve nedaće koje je nanio taj rat ljudima tadašnjeg vremena.

Nakon 1. svjetskog rata Istra pada pod Italiju i za Žminjštinu, kao i za cijelu Istru, započinje sasvim novo razdoblje. Nakon rata Istra je prema Londonskom ugovoru i 1915. pripala Italiji. Kraljevom odlukom 18. I. 1923. nastala je Pulska pokrajina sa sjedištem u Puli kojom je upravljao prefekt. Podijeljena je bila na šest općina. Žminj nije doživio promjene, spadao je pod pazinsko općinu.

Najteže godine bile su godine svjetske krize od 1928. do 1930. Za te godine ne postoje podaci. Polagani rast počeo je 1930. i trajao je sve do početka Drugog svjetskog rata. Mnogi Žminjci su pokušali naći bolji kruh u gradovima Julijske krajine, u Americi, Jugoslaviji i drugdje. Nekima je to uspjelo, a puno ih se vratilo i ponovo počelo iz početka. Iselile su se 42 obitelji. Mnogi posjedi su u to doba propali zbog prezaduženosti. Sredinom tridesetih godina stanje se znatno poboljšalo, prije svega zbog zapošljavanja u rudniku Raša, a i trgovina je ojačala, ceste su se dobro održavale, započeo je autobusni promet, automobilizam i motociklizam. Ljudi su masovno kupovali bicikle. Razvila se mala trgovina tako da je više Žminjaca prodavalo proizvode u Trstu kamo su redovno putovali vlakom. Željeznički promet s Trstom bio je dosta brz, udoban i ne previše skup. U Trstu su nabavljali različite proizvode i dostavljali ih stanovništvu. Tako je roba iz Trsta dobila visoki ugled među Žminjcima. Dobro je bilo samo ono iz Trsta. Od 1928. Žminjom prolazi i autobus koji vozi iz Trsta za Pulu i obrnuto te staje kod Sv. Bartula. Sredinom tridesetih su do Žminja počele voziti raške kavarice, čime je olakšan promet na posao u rudnik i sve više ljudi je tamo radilo. Započela je i elektrifikacija i Žminj dobiva elektriku 12. I. 1929.

Za vrijeme 2. svjetskog rata Žminj i Žminjština jako su stradali od bombardiranja te vojnog nasilja Njemačke vojske. Mnogi mladi Žminjci otišli su u rat služeći talijansku vojsku. Žminj je bio oslobođen 7. maja 1945. i kao veći dio Julijske krajine anektiran Hrvatskoj (u sastavu Jugoslavenske federacije).

PrivredaUredi

Poslijeratni period karakterizira spora obnova gospodarstva, iseljavanje stanovništva i zapošljavanje u raškim ugljenokopima, Puli, Pazinu, Rovinju i drugdje. Žminjština je 1910. imala oko 5.700 stanovnika, a 1970. samo oko 4.200. Tada je bilo na području Žminjštine zaposleno 238 radnika, a oko 700 ih je putovalo na posao u druge krajeve. Modernizacija i asfaltiranje cesta započelo je prema Pazinu, Puli i Rovinju krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih. Prvi asfalt je Žminj dobio 22. XI. 1969. kada je otvorena cesta Pazin - Pula. Lokalne ceste su bile u makadamskoj izvedbi sve do osamdesetih godina, kada počinje širenje puteva i asfaltiranje koje do danas još nije završeno. U knjizi "Žminj i Žminjština" (1976.) je zapisano, da je Žminjština imala 570 automobila što je tada iznosilo oko jedan automobil na 7,5 stanovnika. Tada je bilo i 245 traktora, 510 televizora i 925 radioaparata, što se 80-ih uveliko povećalo.

Znatan napredak trgovine vidimo sredinom sedamdesetih, kada su bile u Žminju tri prodavaonice prehrambenih proizvoda, dvije industrijske robe, prodavaonica poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća, prodavaonicu automobilskih dijelova i poljoprivredne mehanizacije, trafiku i tri gostionice. U Ceru i Modrušanima su bile prodavaonice mješovite robe.

Žminj i Žminjština su pod kapitalističkom Hrvatskom stali s razvojem. Općina Žminj formirana je 1993 Izgradnja Istarskog ipsilona koji izlazi kod Kanfanara poboljšao je povezanost.

Ostali podaci 2001.Uredi

75 obrtnika; 72 km asfaltiranih puteva; 36 zaselaka nema asfalta; 1.500 automobila; 570 traktora; 1.001 domaćinstvo; 283 nenastanjene kuće; 3.452 stanovnika; sva sela imaju struju i vodu; oko 200 kompjutera; oko 100 priključaka na internet; oko 2000 mobilnih telefona; oko 1000 telefonskih priključaka; oko 1.000 zaposlenih; 800 umirovljenika; 360 školske djece; oko 300 krava; oko 150 ovaca; oko 1.000 svinja; 18 peradarskih farmi - oko 17.000 komada peradi godišnje.

StanovništvoUredi

Godine 2001. Žminj je imao 722 stanovnika, a Žminjština 3.447.

ObrazovanjeUredi

 • OŠ "Vladimir Gortan"

KulturaUredi

 • Čakavski sabor, kulturno udruženje kojeje osnovao Žvane Črnja, sa sjedištem u Žminju.
 • Sabor čakavskog pjesništva, priredba Čakavskog sabora, osnovan 8. lipnja 1969., redovno se održava početkom lipnja Zad kaštela u Žminju.
 • Bartulja, najveći sajam i pučka fešta u Istri, koji se održava zadnje subote u agoštu.

Poznati ljudiUredi

 • Bančić, Šime, pravnik (Križanci, 7. II. 1898. – Pula, 12. VI. 1982.),
 • Črnja, Zvane, književnik, kulturolog i publicist (Črnjeni, 8. X. 1920. – 26. II. 1991.),
 • Debeljuh, Miho, knjižničar, pjesnik (Tudari, 1. X 1927. – Pula 29. III. 1999.),
 • Erman, Ivo, dramski glumac (Žminj, 10. II. 1912. – Pula, 28. I. 2003.),
 • Galant, Nada, (ranije autorsko ime: Nada Peteh) (1961.), pjesnikinja,
 • Glavinić, Tomo, misionar i mučenik (Žminj, 20. XII: 1658. – Beograd, 8. X. 1690.),
 • Hrelja (Reglia), Cornelio, franjevac opservant (Kosići, 18. I. 1919. – Marghera kraj Venecije, 21. II. 1963.),
 • Kliman, Aldo, (1950.), književnik
 • Križman, Mate, (Šivati, 1934.), klasični filolog, prevodilac
 • Matetić Ronjgov, Ivan, skladatelj imelograf, (Ronjgi kraj Kastva, 10. IV. 1880. - Lovran, 27. VI 1960.), učitelj u Žminju i Kanafanaru,
 • Motika, Antun, slikar (Pula, 30. XII. 1902. – 13. XII. 1992.), pohađao osnovnu školu u Žminju,
 • Orbanić, Branko, arhitekta i pjesnik
 • Pamić, Igor, nogometaš,
 • Peteh, Anton, graditelj narodnih instrumenata, (Petešljari, 26. IV 1888. - Petešljari, 8. III 1975.),
 • Pucich, Joseph (Josip), šumar, (Žminj, 14. siječnja 1850. - Trst, 25. III. 1911.),
 • Rovis, Franjo Ksaver, misionar i kroničar (Žminj, 18. IV. 1673. - Rijeka, 9. II. 1734.),
 • Roža, Josip, klasični filolog (Vidulini, 1860. - Vidulini, 1931.),
 • Rudan, Evelina (1971.), pjesnikinja,
 • Rudan, Ive, književnik, povjesničar, etnolog i publicist (Rudani, 11. XI. 1940. - Pula, 11. I. 1983.),
 • Šonje, Ante, arheolog, (Novalja, 10. V. 1917. - Pula, 5. II. 1981.), autor knjige “Žminj i Žminjština”, 1976.
 • Zohil, Vilma, prosvjetni radnik i pedagog, tajnica Čakavskog sabora

Spomenici i znamenitostiUredi

Crkva Sv. Mihovila, Sv. Bartola, Sv. Foška, Sv. Marija od mora, Sv. Trojstvo, Sv. Antona i dr.

Selo Pamići ima dvije crkve: Sv. Leopold Mandić i Majka Božja Kraljica obitelji

Kalvarija ili Golgota, brežuljak kraj Jeruzalema na kojem je prema novozavjetnoj predaji razapet i umro Isus Krist. ... kalvarija kraj Žminja.

groblja, ... najpoznatije staroslavensko groblje je ono u Žminju, u kojem je pronađeno 227 grobova iz X. i XI. st.

Freske u crkvi sv. Trojice i sv. Antuna

Kula i Zat kaštel

Brojne kapelice, kamenolomi, kažuni, kali ...

Lijepi zvonik sa satom

Astronomsko društvo Vidulini

Stare razglednice ŽminjaUredi

Žminj je ovjekovječen na mnogim ljupkim starim razglednicama s konca XIX. i početka XX. st. Poznati fotografi, poput Luigija Mionija, pohodili su Žminj i njegovu okolicu, snimajući fotografije za potrebe nakladnika koji su se bavili izdavanjem razglednica, ne samo onodobnih mondenih centara poput Opatije, Rovinja ili Pule, već i zavodljivih ladanjskih ambijenata diljem Istre koji su bili čestom i privlačnom destinacijom bogatoga austrougarskog i evropskog građanstva i plemstva.

Žminjske razglednice izraz su vrhunskog umijeća starih fotografa i štampara. Predočavaju nam gradić u njegovoj osebujnoj tihosti i smirenosti, no i u njegovoj urbanoj i arhitektonskoj uščuvanosti čije će unutarnje i vanjske vizure narušiti tek potonja ratna i druga oštećenja, kao i promjene izazvane općim razvojem mjesta.

SportUredi

Vanjske vezeUredi

http://www.vatrogasci-zminj.com/ Arhivirano 2005-03-06 na Wayback Machine-u

http://www.fallingrain.com/world/HR/4/Zminj.html

http://www.destinacije.com/slika_nav.asp?lang=hr&pg=1&p=Pazin&cp=30&s=Next&prikaz=&t=opis_slike Arhivirano 2007-09-27 na Wayback Machine-u

http://www.istriadalmazia.it/scoprire/paesi/gimino/Gimino_01.pdf

http://www.astronomija.co.yu/razno/ad/vidulini/vidulini.htm Arhivirano 2006-01-11 na Wayback Machine-u

http://photoforum.istria.info/kroatien-foto-8565.htm

http://www.vidulini-astro.hr/stupac.php?kategorija=AUV Arhivirano 2006-02-10 na Wayback Machine-u

Gradovi i općine Istarske županije
Gradovi

Buje | Buzet | Labin | Novigrad | Pazin | Poreč | Pula | Rovinj | Umag | Vodnjan


Općine


Bale | Barban | Brtonigla | Cerovlje | Fažana | Funtana | Gračišće | Grožnjan | Kanfanar | Karojba | Kaštelir-Labinci | Kršan | Lanišće | Ližnjan | Lupoglav | Marčana | Medulin | Motovun | Oprtalj | Pićan | Raša | Sveta Nedelja | Sveti Lovreč | Sveti Petar u Šumi | Svetvinčenat | Tar-Vabriga | Tinjan | Višnjan | Vižinada | Vrsar | Žminj

Ostale općine i gradovi u Hrvatskoj

Zagrebačka županija | Krapinsko-zagorska županija | Sisačko-moslavačka županija | Karlovačka županija | Varaždinska županija | Koprivničko-križevačka županija | Bjelovarsko-bilogorska županija | Primorsko-goranska županija | Ličko-senjska županija | Virovitičko-podravska županija | Požeško-slavonska županija | Brodsko-posavska županija | Zadarska županija | Osječko-baranjska županija | Šibensko-kninska županija | Vukovarsko-srijemska županija | Splitsko-dalmatinska županija | Istarska županija | Dubrovačko-neretvanska županija | Međimurska županija


Popis općina u Hrvatskoj | Popis gradova u Hrvatskoj