Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj/T


Abecedni popisi naselja u Republici Hrvatskoj

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Izvor: Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06., 125/06.-ispravak, 16/07.-ispravak, 95/08.–Odluka USRH, 46/10.-ispravak, 145/10., 37/13. i 45/13.)


Popis općina u Hrvatskoj | Popis gradova u Hrvatskoj

Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj - T
Naselje Grad ili općina Županija
Taborište Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Tadini Kaštelir-Labinci Istarska županija
Tanac Jasenovac Sisačko-moslavačka županija
Tar Tar-Vabriga Istarska županija
Tarno Ivanić-Grad Zagrebačka županija
Tatar Varoš Cetingrad Karlovačka županija
Tatinica Mljet Dubrovačko-neretvanska županija
Tedrovec Brckovljani Zagrebačka županija
Tekić Jakšić Požeško-slavonska županija
Temovec Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska županija
Tenja Osijek Osječko-baranjska županija
Teodorovac Đurđenovac Osječko-baranjska županija
Tepljuh Drniš Šibensko-kninska županija
Terezino Polje Lukač Virovitičko-podravska županija
Tiborjanci Belišće Osječko-baranjska županija
Tići Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Tihočaj Jastrebarsko Zagrebačka županija
Tijarica Trilj Splitsko-dalmatinska županija
Tikveš Bilje Osječko-baranjska županija
Timarci Sunja Sisačko-moslavačka županija
Tinj Benkovac Zadarska županija
Tinjan Tinjan Istarska županija
Tisanić Jarek Zabok Krapinsko-zagorska županija
Tisno Tisno Šibensko-kninska županija
Tisovac Pakrac Požeško-slavonska županija
Tisovac Staro Petrovo Selo Brodsko-posavska županija
Tisovac Žumberački Samobor Zagrebačka županija
Tišina Erdedska Martinska Ves Sisačko-moslavačka županija
Tišina Kaptolska Martinska Ves Sisačko-moslavačka županija
Tiškovac Lički Gračac Zadarska županija
Tkalci Krapina Krapinsko-zagorska županija
Tkalec Breznica Varaždinska županija
Tkon Tkon Zadarska županija
Tociljevac Nova Rača Bjelovarsko-bilogorska županija
Točak Slunj Karlovačka županija
Točak Perjasički Barilović Karlovačka županija
Točionik Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska županija
Tolić Udbina Ličko-senjska županija
Tomaš Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska županija
Tomašanci Gorjani Osječko-baranjska županija
Tomaševci Žumberak Zagrebačka županija
Tomaševec Sveti Ivan Zelina Zagrebačka županija
Tomaševec Klanjec Krapinsko-zagorska županija
Tomaševec Biškupečki Sveti Ilija Varaždinska županija
Tomašica Garešnica Bjelovarsko-bilogorska županija
Tomašići Generalski Stol Karlovačka županija
Tomašnica Ozalj Karlovačka županija
Tomica Podcrkavlje Brodsko-posavska županija
Tomići Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Tomingaj Gračac Zadarska županija
Tominovac Kutjevo Požeško-slavonska županija
Tomislavovac Ston Dubrovačko-neretvanska županija
Tomišići Žminj Istarska županija
Tompojevci Tompojevci Vukovarsko-srijemska županija
Tončići Netretić Karlovačka županija
Topid Raša Istarska županija
Toplice Jastrebarsko Zagrebačka županija
Topličica Budinščina Krapinsko-zagorska županija
Topličica Novi Marof Varaždinska županija
Topoline Koška Osječko-baranjska županija
Topolo Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska županija
Topolovac Sisak Sisačko-moslavačka županija
Topolovec Vrbovec Zagrebačka županija
Topolovec Pisarovinski Pisarovina Zagrebačka županija
Topolovica Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska županija
Topolovica Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Topolje Ivanić-Grad Zagrebačka županija
Topolje Draž Osječko-baranjska županija
Topusko Topusko Sisačko-moslavačka županija
Toranj Pakrac Požeško-slavonska županija
Toranj Velika Požeško-slavonska županija
Torčec Drnje Koprivničko-križevačka županija
Tordinci Tordinci Vukovarsko-srijemska županija
Torjanci Petlovac Osječko-baranjska županija
Torovi Vir Zadarska županija
Totovec Čakovec Međimurska županija
Tounj Tounj Karlovačka županija
Tovarnik Tovarnik Vukovarsko-srijemska županija
Trakošćan Bednja Varaždinska županija
Trapari Pleternica Požeško-slavonska županija
Trbounje Drniš Šibensko-kninska županija
Trebež Jasenovac Sisačko-moslavačka županija
Trebovec Ivanić-Grad Zagrebačka županija
Treglava Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Trema Sveti Ivan Žabno Koprivničko-križevačka županija
Tremušnjak Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Trenkovo Velika Požeško-slavonska županija
Trepča Gvozd Sisačko-moslavačka županija
Trešćerovac Ozalj Karlovačka županija
Treštanovci Jakšić Požeško-slavonska županija
Trg Ozalj Karlovačka županija
Trget Raša Istarska županija
Trgetari Raša Istarska županija
Trgovi Dvor Sisačko-moslavačka županija
Trgovišće Hrašćina Krapinsko-zagorska županija
Tribalj Vinodolska općina Primorsko-goranska županija
Triban Buje Istarska županija
Tribanj Starigrad Zadarska županija
Tribulje Dobrinj Primorsko-goranska županija
Tribunj Tribunj Šibensko-kninska županija
Trilj Trilj Splitsko-dalmatinska županija
Trinajstići Kastav Primorsko-goranska županija
Trn Slivno Dubrovačko-neretvanska županija
Trnakovac Okučani Brodsko-posavska županija
Trnava Gornji Bogićevci Brodsko-posavska županija
Trnava Trnava Osječko-baranjska županija
Trnava Cabunska Suhopolje Virovitičko-podravska županija
Trnavac Plitvička jezera Ličko-senjska županija
Trnbusi Omiš Splitsko-dalmatinska županija
Trnova Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska županija
Trnovac Gospić Ličko-senjska županija
Trnovac Velika Požeško-slavonska županija
Trnovac Glinski Glina Sisačko-moslavačka županija
Trnovac Sokolovački Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Trnovec Trnovec Bartolovečki Varaždinska županija
Trnovec Nedelišće Međimurska županija
Trnovec Desinićki Desinić Krapinsko-zagorska županija
Trnovi Cetingrad Karlovačka županija
Trnovica Jelenje Primorsko-goranska županija
Trnovica Dubrovačko primorje Dubrovačko-neretvanska županija
Trnovitički Popovac Garešnica Bjelovarsko-bilogorska županija
Trnovo Generalski Stol Karlovačka županija
Trnjani Garčin Brodsko-posavska županija
Trnjanski Kuti Oprisavci Brodsko-posavska županija
Trnje Velika Gorica Zagrebačka županija
Trogir Trogir Splitsko-dalmatinska županija
Trojeglava Dežanovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Trojstveni Markovac Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska županija
Trojvrh Josipdol Karlovačka županija
Trolokve Prgomet Splitsko-dalmatinska županija
Trombal Vižinada Istarska županija
Tropeti Čabar Primorsko-goranska županija
Trošmarija Ogulin Karlovačka županija
Trpanj Trpanj Dubrovačko-neretvanska županija
Trpinja Trpinja Vukovarsko-srijemska županija
Trstenik Marija Gorica Zagrebačka županija
Trstenik Lanišće Istarska županija
Trstenik Orebić Dubrovačko-neretvanska županija
Trstenik Nartski Rugvica Zagrebačka županija
Trsteno Tuhelj Krapinsko-zagorska županija
Trsteno Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija
Tršće Čabar Primorsko-goranska županija
Trški Lazi Skrad Primorsko-goranska županija
Trški Vrh Krapina Krapinsko-zagorska županija
Trtnik Glinski Glina Sisačko-moslavačka županija
Trupinjak Krnjak Karlovačka županija
Trviž Pazin Istarska županija
Tržić Klinča Sela Zagrebačka županija
Tržić Primišljanski Slunj Karlovačka županija
Tržić Tounjski Tounj Karlovačka županija
Tučenik Gradec Zagrebačka županija
Tučepi Tučepi Splitsko-dalmatinska županija
Tugare Omiš Splitsko-dalmatinska županija
Tugonica Marija Bistrica Krapinsko-zagorska županija
Tuhelj Tuhelj Krapinsko-zagorska županija
Tuheljske Toplice Tuhelj Krapinsko-zagorska županija
Tuhovec Varaždinske Toplice Varaždinska županija
Tuk Rovišće Bjelovarsko-bilogorska županija
Tuk Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Tuk Bjelopoljski Plitvička jezera Ličko-senjska županija
Tuk Mrkopaljski Mrkopalj Primorsko-goranska županija
Tuk Vojni Mrkopalj Primorsko-goranska županija
Tuliševica Lovran Primorsko-goranska županija
Tulnik Pleternica Požeško-slavonska županija
Tupčina Žumberak Zagrebačka županija
Tupkovec Gornji Mihaljevec Međimurska županija
Tupljak Pićan Istarska županija
Turanovac Lukač Virovitičko-podravska županija
Turanj Sveti Filip i Jakov Zadarska županija
Turčenica Glina Sisačko-moslavačka županija
Turčević Polje Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska županija
Turčić Malinska-Dubašnica Primorsko-goranska županija
Turčin Gornji Kneginec Varaždinska županija
Turčišće Domašinec Međimurska županija
Turjaci Sinj Splitsko-dalmatinska županija
Turjanski Vrhovine Ličko-senjska županija
Turke Delnice Primorsko-goranska županija
Turkovčina Bedenica Zagrebačka županija
Turkovići Ogulinski Ogulin Karlovačka županija
Turnašica Pitomača Virovitičko-podravska županija
Turnić Požega Požeško-slavonska županija
Turnišće Konjščina Krapinsko-zagorska županija
Turnišće Desinićko Desinić Krapinsko-zagorska županija
Turnišće Klanječko Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska županija
Turnovo Desinić Krapinsko-zagorska županija
Turopolje Velika Gorica Zagrebačka županija
Tusti Vrh Skrad Primorsko-goranska županija
Tušilović Karlovac Karlovačka županija
Tuškani Karlovac Karlovačka županija
Tuštevac Slivno Dubrovačko-neretvanska županija
Tužno Vidovec Varaždinska županija
Tvrda Reka Kapela Bjelovarsko-bilogorska županija
Tvrđavica Osijek Osječko-baranjska županija