Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj/J


Abecedni popisi naselja u Republici Hrvatskoj

A | B | C | Č | Ć | D |  | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Izvor: Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 86/06., 125/06.-ispravak, 16/07.-ispravak, 95/08.–Odluka USRH, 46/10.-ispravak, 145/10., 37/13. i 45/13.)


Popis općina u Hrvatskoj | Popis gradova u Hrvatskoj

Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj - J
Naselje Grad ili općina Županija
Jablan Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Jablanac Senj Ličko-senjska županija
Jablanovec Zaprešić Zagrebačka županija
Jabučeta Kapela Bjelovarsko-bilogorska županija
Jabuka Trilj Splitsko-dalmatinska županija
Jabukovac Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Jadranovo Crikvenica Primorsko-goranska županija
Jadreški Ližnjan Istarska županija
Jadrići Žakanje Karlovačka županija
Jadrtovac Šibenik Šibensko-kninska županija
Jadruhi Vižinada Istarska županija
Jagma Lipik Požeško-slavonska županija
Jagnjedovec Koprivnica Koprivničko-križevačka županija
Jagnjić Dol Sveta Nedelja Zagrebačka županija
Jagodna Hvar Splitsko-dalmatinska županija
Jagodno Velika Gorica Zagrebačka županija
Jagodnjak Jagodnjak Osječko-baranjska županija
Jagodnje Udbina Ličko-senjska županija
Jagrovac Vojnić Karlovačka županija
Jaguplije Brestovac Požeško-slavonska županija
Jakačići Gračišće Istarska županija
Jakačina Mala Sibinj Brodsko-posavska županija
Jakići I Sveti Lovreč Istarska županija
Jakići II Poreč Istarska županija
Jakomići Pićan Istarska županija
Jakopovac Zrinski Topolovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Jakopovec Jalžabet Varaždinska županija
Jakov Polje Novi Vinodolski Primorsko-goranska županija
Jakovci Netretićki Netretić Karlovačka županija
Jakovci Pakrac Požeško-slavonska županija
Jakovici Tinjan Istarska županija
Jakovlje Jakovlje Zagrebačka županija
Jakšič Jakšić Požeško-slavonska županija
Jakšići Vrbovsko Primorsko-goranska županija
Jakšinec Gornja Stubica Krapinsko-zagorska županija
Jakuševec Zabočki Zabok Krapinsko-zagorska županija
Jales Breznički Breznica Varaždinska županija
Jalkovec Varaždin Varaždinska županija
Jalševec Breški Ivanić-Grad Zagrebačka županija
Jalševec Nartski Rugvica Zagrebačka županija
Jalševec Svibovečki Varaždinske Toplice Varaždinska županija
Jalšje Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska županija
Jalšovec Štrigova Međimurska županija
Jalžabet Jalžabet Varaždinska županija
Jamarica Kutina Sisačko-moslavačka županija
Jamarje Rakovica Karlovačka županija
Jame Slunj Karlovačka županija
Jamnica Pisarovinska Pisarovina Zagrebačka županija
Jamno Bednja Varaždinska županija
Jančani Bosiljevo Karlovačka županija
Jankovac Sokolovac Koprivničko-križevačka županija
Jankovo Selište Generalski Stol Karlovačka županija
Janja Gora Plaški Karlovačka županija
Janja Lipa Kutina Sisačko-moslavačka županija
Janjina Janjina Dubrovačko-neretvanska županija
Japaga Lipik Požeško-slavonska županija
Jarčani Križevci Koprivničko-križevačka županija
Jarče Polje Netretić Karlovačka županija
Jarebinjak Rogoznica Šibensko-kninska županija
Jarek Bisaški Breznica Varaždinska županija
Jarek Habekov Hrašćina Krapinsko-zagorska županija
Jarki Horvatićevi Varaždinske Toplice Varaždinska županija
Jarki Cestica Varaždinska županija
Jarmina Jarmina Vukovarsko-srijemska županija
Jarnevići Ribnik Karlovačka županija
Jaruge Sikirevci Brodsko-posavska županija
Jarušje Samobor Zagrebačka županija
Jasenak Ogulin Karlovačka županija
Jasenaš Virovitica Virovitičko-podravska županija
Jasenice Jasenice Zadarska županija
Jasenice Konavle Dubrovačko-neretvanska županija
Jasenik Šandrovac Bjelovarsko-bilogorska županija
Jasenovac Jasenovac Sisačko-moslavačka županija
Jasenovac Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska županija
Jasenovac Zagorski Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska županija
Jasenovčani Sunja Sisačko-moslavačka županija
Jasenovica Poreč Istarska županija
Jasenovica Ribnik Karlovačka županija
Jasensko Sinj Splitsko-dalmatinska županija
Jasik Čaglin Požeško-slavonska županija
Jasikovac Plitvička jezera Ličko-senjska županija
Jasnić Brdo Krnjak Karlovačka županija
Jastrebarsko Jastrebarsko Zagrebačka županija
Jaškovo Ozalj Karlovačka županija
Javnica Dvor Sisačko-moslavačka županija
Javor Žumberak Zagrebačka županija
Javorek Samobor Zagrebačka županija
Javorje Brdovec Zagrebačka županija
Javorje Novi Vinodolski Primorsko-goranska županija
Javornik Dvor Sisačko-moslavačka županija
Javorovac Novigrad Podravski Koprivničko-križevačka županija
Jazavica Novska Sisačko-moslavačka županija
Jazbina Cvetlinska Bednja Varaždinska županija
Jazbina Višnjička Lepoglava Varaždinska županija
Jazbina Desinić Krapinsko-zagorska županija
Jazvenik Sisak Sisačko-moslavačka županija
Jazvine Radoboj Krapinsko-zagorska županija
Jeduševac Koprivnički Bregi Koprivničko-križevačka županija
Jehnići Poreč Istarska županija
Jelenščak Novi Marof Varaždinska županija
Jelenjak Desinić Krapinsko-zagorska županija
Jelenje Jelenje Primorsko-goranska županija
Jelisavac Našice Osječko-baranjska županija
Jelov Klanac Rakovica Karlovačka županija
Jelovec Voćanski Donja Voća Varaždinska županija
Jelovec Konjščina Krapinsko-zagorska županija
Jelovice Lanišće Istarska županija
Jelsa Jelsa Splitsko-dalmatinska županija
Jeminovac Brestovac Požeško-slavonska županija
Jerebić Velika Gorica Zagrebačka županija
Jerovec Ivanec Varaždinska županija
Jertovec Konjščina Krapinsko-zagorska županija
Jesenice Dugi Rat Splitsko-dalmatinska županija
Jesenovec Zagreb Grad Zagreb
Jesenovik Kršan Istarska županija
Jezera Tisno Šibensko-kninska županija
Jezerane Brinje Ličko-senjska županija
Jezerce Plitvička jezera Ličko-senjska županija
Jezerine Krašić Zagrebačka županija
Jezerišće Đurmanec Krapinsko-zagorska županija
Jezernice Žumberak Zagrebačka županija
Jezero Čaglin Požeško-slavonska županija
Jezero Plaški Karlovačka županija
Jezero Klanječko Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska županija
Jezero Posavsko Martinska Ves Sisačko-moslavačka županija
Ježdovec Zagreb Grad Zagreb
Ježenj Pazin Istarska županija
Ježević Vrlika Splitsko-dalmatinska županija
Ježevik Bukovlje Brodsko-posavska županija
Ježevo Rugvica Zagrebačka županija
Ježovec Bednja Varaždinska županija
Johi Bosiljevo Karlovačka županija
Johovec Križ Zagrebačka županija
Johovo Vojnić Karlovačka županija
Josipdol Josipdol Karlovačka županija
Josipovac Punitovački Punitovci Osječko-baranjska županija
Josipovac Osijek Osječko-baranjska županija
Josipovo Sopje Virovitičko-podravska županija
Jošan Udbina Ličko-senjska županija
Jošavica Petrinja Sisačko-moslavačka županija
Joševica Glina Sisačko-moslavačka županija
Jovac Dvor Sisačko-moslavačka županija
Jovići Ražanac Zadarska županija
Jugovac Žakanje Karlovačka županija
Jugovo Polje Suhopolje Virovitičko-podravska županija
Juradi Buzet Istarska županija
Jural Kanfanar Istarska županija
Jurandvor Baška Primorsko-goranska županija
Juranšćina Zlatar Krapinsko-zagorska županija
Jurazini Sveta Nedelja Istarska županija
Jurcani Sveti Lovreč Istarska županija
Jurdani Matulji Primorsko-goranska županija
Jurga Vojnić Karlovačka županija
Juricani Umag Istarska županija
Juričići Buzet Istarska županija
Jurićev Kal Barban Istarska županija
Jurići Poreč Istarska županija
Jurići Žminj Istarska županija
Jurjevac Punitovački Punitovci Osječko-baranjska županija
Jurjevčani Jastrebarsko Zagrebačka županija
Jurjevec Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska županija
Jurketinec Maruševec Varaždinska županija
Jurkovac Čaglin Požeško-slavonska županija
Jurkovo Selo Žumberak Zagrebačka županija
Jurovčak Sveti Martin na Muri Međimurska županija
Jurovec Sveti Martin na Muri Međimurska županija
Jurovo Žakanje Karlovačka županija
Jurovski Brod Žakanje Karlovačka županija
Juršići Svetvinčenat Istarska županija
Jušići Matulji Primorsko-goranska županija