Spisak brigada NOVJ

Tokom Drugog svetskog rata u okviru NOV i PO Jugoslavije, odnosno Jugoslovenske armije, formirano je 229 brigada opšteg tipa, jedna gardijska i dve konjičke. Osim njih, šest brigada formirano je u inostranstvu (5 u Italiji i jedna u SSSR). Formirano je takođe i 34 artiljerijske, 11 inžinjerijskih, 2 tenkovske, 1 protivtenkovska, 3 protivavionske brigade, 29 brigada KNOJ-a, 3 saobraćajne brigade, 13 dopunskih brigada, 3 puka za vezu i 6 vazduhoplovnih pukova. U okviru NOVJ formirane su takođe i 24 brigade stranih državljana.[1] U toku rata formirano je 357 brigada i 10 pukova (ranga brigade), ukupno 367 brigada (pukova). Obnovljeno je (rasformirano pa ponovo formirano) 10 brigada, rasformirano je 106 brigada i jedan puk, tako da je na kraju rata ostalo 261 brigada i 9 pukova — ukupno 270 brigada (pukova). Tokom 1941. formirana je 1 brigada, tokom 1942. 37 brigada, tokom 1943. 90 brigada, 1944. 182 i 1945. 47 brigada[2].

naziv datum formiranja mesto formiranja komandant politički komesar
Prva proleterska NOU brigada 21. decembar 1941. Rudo Koča Popović, narodni heroj Filip Kljajić Fića, narodni heroj
Druga proleterska NOU brigada 1. mart 1942. Čajniče Ratko Sofijanić, narodni heroj Milinko Kušić, narodni heroj
Prva krajiška brigada 21. maj 1942. selo Lamovita, kod Prijedora Ivica Marušić, narodni heroj Velimir Stojnić, narodni heroj
Treća proleterska (sandžačka) NOU brigada 5. jun 1942. Foča Vladimir Knežević Volođa, narodni heroj Velimir Jakić, narodni heroj
Četvrta proleterska (crnogorska) NOU brigada 10. jun 1942. planina Zelengora Peko Dapčević, narodni heroj Mitar Bakić, narodni heroj
Peta proleterska (crnogorska) NOU brigada 12. jun 1942. selo Smriječno, kod Plužina Sava Kovačević, narodni heroj Radomir Babić, narodni heroj
Prva lička proleterska NOU brigada "Marko Orešković" 8. jul 1942. selo Tablić, na Kordunu Stevan Opsenica, narodni heroj Uroš Krunić, narodni heroj
Prva slovenačka proleterska udarna brigada "Tone Tomšič" 16. jul 1942.
Druga krajiška udarna brigada 2. avgust 1942. selo Bošnjaci, kod Sanskog Mosta Ratko Martinović
Šesta proleterska (istočnobosanska) NOU brigada 6. avgust 1942. Šekovići Vojo Ljujić, narodni heroj Pašaga Mandžić Murat, narodni heroj
Deseta hercegovačka NOU brigada 10. avgust 1942. selo Šujice, kod Duvna Vlado Šegrt, narodni heroj Vaso Miskin Crni, narodni heroj
Druga lička proleterska NOU brigada sredina avgusta 1942. selo Bunići, kod Korenice Milan Šakić Mićun, narodni heroj Petar Babić Pepa, narodni heroj
Četvrta kordunaška brigada 19. avgust 1942. selo Debela Kosa Nikola Vidović Mile Martinović
Treća krajiška brigada 22. avgust 1942. selo Kamenica, kod Drvara Nikola Karanović, narodni heroj Simo Tadić
Sedma banijska udarna brigada "Vasilj Gaćeša" 2. septembar 1942. Moslavina Nikola Maraković Nina, nh Đuro Čizmek
Prva dalmatinska udarna brigada 6. septembra 1942. selu Dobrom, kod Livna Pero Ćetković, narodni heroj Ante Kronja
Osma banijska udarna brigada 7. septembar 1942. selo Obljaja, kod Gline Stanko Bjelajac, narodni heroj Damjan Vujović
Četvrta krajiška udarna brigada 9. septembar 1942. selo Tičevo, kod Bosanskog Grahova
Treća lička proleterska brigada sredina septembra 1942. selo Mogorić, kod Gospić]a Milan Kuprešanin, narodni heroj Milan Basta
Peta krajiška (kozarska) brigada 22. septembar 1943. selo Palež, na Kozari Josip Mažar Šoša, narodni heroj Boško Šiljegović, narodni heroj
Peta slovenačka NOU brigada "Ivan Cankar" (Cankareva brigada) 28. septembar 1942. Marjan Dermastia Jože Ravbar
Druga dalmatinska brigada 3. oktobar 1942. selo Unište, kod Bosanskog Grahova Ljubo Vučković, narodni heroj Ante Jurlin
Druga slovenačka NOU brigada "Ljubo Šercer" 6. oktobar 1942. Jakob Rihar Jaka Miha Butara Aleks
Dvanaesta proleterska (slavonska) brigada 11. oktobar 1942. selo Budići kod Pakraca Branko Crnobrnja Tolja Ranko Zec
Šesta krajiška udarna brigada 14. oktobar 1942. Podgrmeč
Trinaesta proleterska brigada "Rade Končar" 7. novembar 1942. selu Gornji Sjeničak kod Karlovca Milan Žeželj, narodni heroj Božo Spaček
Treća dalmatinska brigada 12. novembar 1942. selo Bračević, kod Splita Branko Dude, narodni heroj Mate Ujević, narodni heroj
Četrnaesta primorsko-goranska brigada 26. novembar 1942. Drežnica
Petnaesta kordunaška udarna brigada 5. decembar 1942. Velika Kladuša
Šesnaesta banijska udarna brigada 26. decembar 1942. Klasnić
Sedma krajiška udarna brigada 27. decembar 1942. selo Orahovljani, kod Mrkonjić Grada
Osma krajiška udarna brigada 28. decembar 1942. Cazin
Šesnaesta omladinska udarna brigada Joža Vlahović 29. decembar 1942. Gornji Borki (Daruvar)
Sedamnaesta slavonska brigada 29. decembar 1942. Voćin
Četvrta dalmatinska (splitska) brigada 6. januar 1943. selo Šošići, na planini Biokovu
Deveta krajiška NOU brigada "Simo Šolaja" 22. januar 1943. selo Blagaj, kod Kupresa
Peta dalmatinska brigada 3. februar 1943. Bosansko Grahovo
Deseta krajiška NOU brigada 4. februar 1943. okolina Bosanskog Grahova
Osamnaesta slavonska brigada 11. februar 1943. Mijača (Pakrac)
Prva vojvođanska NOU brigada 11. april 1943. selo Brđani, na planini Majevici Marko Peričin Kamenjar, narodni heroj Slobodan Bajić Paja, narodni heroj
Druga vojvođanska NOU brigada 20. april 1943. Manastir Tavna, na planini Majevici Miško Jović Draga Dikić Vanja
Treća slovenačka NOU brigada "Ivan Gradnik" 26. april 1943. Danilo Šorović Cvetko Močnik Florijan
Treća banijska brigada 1. maj 1943.
Dvadesetprva slavonska brigada 17. maj 1943. Slatinski Drenovac
Treća vojvođanska NOU brigada 2. jun 1943. Fruška gora
Četvrta banijska brigada 30. jun 1943. Obljaj
Šesta dalmatinska brigada 31. avgust 1943. selo Bukovica, kod Knina Danilo Damjanović Ante Gvardiol
Sedma slovenačka brigada "France Prešeren" (Prešernova brigada) 6. avgust 1943.
Narodnooslobodilačka brigada "Braća Radić" 4. septembar 1943. Kalnik Izidor Štrok, narodni heroj Ivo Robić
Osma dalmatinska brigada (Šibenska brigada) 10. septembar 1943. selo Bogdanovići, kod Šibenika
Osma slovenačka brigada "Fran Levstik" 10. septembar 1943. Dolenjske Toplice
Deseta dalmatinska brigada (Cetinska brigada) 10. septembar 1943. sele Dugopolje, kod Sinja
Sedma dalmatinska brigada (Primorska brigada) 12. septembar 1943. selo Karin, kod Zadra
Deveta dalmatinska brigada (Trogirska brigada) 12. septembar 1943. selo Donji Seget, kod Trogira
Dvanaesta dalmatinska brigada (Prva otočka brigada) 21. septembar 1943. selo Kozica, na planini Biokovu Jure Franičević Pločar Fabijan Trgo
Trinaesta dalmatinska brigada (Južnodalmatinska brigada) 21. septembar 1943. poluostruvo Pelješac
Trinaesta slovenačka brigada "Mirko Bračič" 23. septembar 1943. selo Begunje, kod Cerkice
Dvanaesta slovenačka NOU brigada 24. septembar 1943. Radomir Božović, narodni heroj
Jedanaesta dalmatinska brigada (Biokovska brigada) 2. oktobar 1943. selo Kozica, na planini Biokovu
Prva šumadijska brigada NOVJ 5. oktobar 1943. planina Rudnik Radivoje Jovanović Svetozar Popović Sveta
Četvrta vojvođanska udarna brigada 7. oktobar 1943. Bosutske šume Simeon Sima Vesković Milorad Mitrović - Rade
Prva južnomoravska brigada 11. oktobar 1943. Obražda, kod Bojnika
Prva makedonsko-kosovska proleterska brigada 11. novembar 1943. selu Slivovo, kod Ohrida Petar Brajović, narodni heroj Mita Miljković
Šesta crnogorska brigada 14. novembar 1943. Drijenak (Kolašin) Petar Brajović, narodni heroj
Peta vojvođanska udarna brigada 17. novembar 1943. selo Ratković na Majevici Stevan Bikić Arso Mijović
Četvrta sandžačka udarna brigada 1. decembar 1943. Pljevlja
Sedma crnogorska omladinska brigada NOVJ 30. decembar 1943. Kolašin Niko Strugar, narodni heroj Nikola Đakonović
NOU brigada "Franjo Ogulinac Seljo" 8. januar 1944. Pokupsko Ivo Mladen Marijan Badel, narodni heroj
Osma crnogorska brigada 25. februar 1944. Berane
Karlovačka udarna brigada 5. mart 1944. selo Hrašće, kod Karlovca Franjo Molek Petar Erdeljac
Deveta crnogorska brigada 1. april 1944. Dragovića Polje
Dvanaesta srpska brigada 18. maj 1944. Vlasotince
Prva kosovsko-metohijska brigada 24. jun 1944.
Četrnaesta dalmatinska brigada 28. jun 1944. selo Bukovica, kod Knina
Sedma vojvođanska udarna brigada 2. juli 1944. Bosutske šume Milan Ješić-Ibra Radovan Golubović
Žumberačka brigada 27. avgust 1944. Žumberak
Osma vojvođanska brigada 12. septembra 1944. Fruška gora
Deseta crnogorska brigada 18. septembra 1944. Buronji
Prva bokeljska brigada 5. oktobar 1944. Zupci

Reference

uredi
  1. Nikola Anić, Sekula Joksimović, Mirko Gutić: NARODNOOSLOBODILAČKA VOJSKA JUGOSLAVIJE, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1982, str. 690-779
  2. Nikola Anić, Sekula Joksimović, Mirko Gutić: NARODNOOSLOBODILAČKA VOJSKA JUGOSLAVIJE, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1982, str. 550