Deveta crnogorska brigada

Deveta crnogorska brigada NOVJ formirana je 1. aprila 1944. godine u Dragovića Polju, Gornja Morača. Pri osnivanju u njen sastav su ušla četiri bataljona sa ukupno 541 borcem, nakon čega je ušla u sastav Treće udarne divizije. Do kraja oktobra 1944. godine, imala je preko 1300 boraca.

Deveta crnogorska brigada

[[Datoteka:|250px|{{{opis_slike}}}]]

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Dragovića Polje
Jačina april 1944: 541 vojnik i oficir
oktobar 1944: 1300 vojnikma i oficira
Formacija 4 bataljona
Komandanti
Angažman
Bitke Operacija Frilingservahen aprila 1944
Proboj 21. brdskog korpusa iz okruženja
Sarajevska operacija
Karlovačka operacija
Završne operacije JA

Učestvovala je u svim borbama koje je vodila Treća divizija, a posebno se istakla u rejonu Bjelasice protiv delova 181. nemačke divizije i četnika u borbama od 4. do 10. septembra, u oslobođenju Berana 15. septembra i Andrijevice 17. septembra. U oktobru i novembru, borci brigade razbili su u nekoliko navrata muslimansku miliciju kod Rožaja i Tutina i oslobodili ta mesta.

Brigada se potom prebacila u Sandžak i odatle u rejon Kuča i Bratonožića, gde je od 29. novembra do 30. decembra, zajedno s Petom proleterskom brigadom, vodila teške borbe protiv nemačke 297. divizije 21. brdskog korpusa, koji se preko Kolašina i Sandžaka povlačio prema Sarajevu.

Krajem januara 1945. godine, brigada je prešla u Bosnu, gde je učestvovala u Sarajevskoj operaciji. Potom je u sastavu Druge armije nastupala preko Bosanske krajine i Korduna i učestvovala u oslobođenju Karlovca početkom maja. Nastavila je sa gonjenjem neprijatelja preko Metlike, Novog Mesta i Mirne ka Zidanom Mostu.

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


  Crnogorske brigade NOVJ Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Četvrta proleterska | Peta proleterska | Šesta crnogorska | Sedma omladinska | Osma crnogorska | Deveta crnogorska | Deseta crnogorska | Prva bokeljska