Šesta krajiška udarna brigada

Šesta krajiška brigada formirana je 14. oktobra 1942. od jedinica Prvog krajiškog NOP odreda.

Šesta krajiška brigada

{{{opis_slike}}}

Segment NOVJ
Jačina 1.460 vojnika i oficira 14. oktobra 1942.
2.259 vojnika i oficira 1. novembra 1942.
Formacija 4 bataljona
Komandanti
Komandant Od 14. oktobar 1942. Uroš Bogunović Roca
Angažman
Bitke Bihaćka operacija
Bosanski Novi novembra 1942.
Sanski Most decembra 1942.
Vajs I
Glamoč juna 1943.
Odbrana Splita 1943.
Sanski Most oktobra 1943.
Prva banjalučka operacija
Desant na Drvar
Prijedor septembra 1944.
Druga banjalučka operacija
Travnik oktobra 1944.
Operacija lavina
Odlikovanja Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem

Brigada je bila pod komandom Operativnog štaba za Bosansku Krajinu od 9. septembra do 9. novembra 1942. Pri formiranju Četvrte krajiške divizije 9. novembra 1942. brigada je ušla u njen sastav, u kojem je ostala do kraja rata.

Sastav štaba brigade tokom rata uredi

Komandanti brigade:

 • Uroš Bogunović Roca
 • Petar Vojnović
 • Mićo Kolundžija
 • Milorad Mijatović
 • Milan Miljević Milančić

Komesari Brigade:

 • Avdo Afirović
 • Sveta Aleksić
 • Dimitrije Bajalica Baja
 • Rade Bašić
 • Ratko Novaković

Zamenici komandanta Brigade:

 • Rade Brkić
 • Petar Vojnović
 • Mićo Koluncija
 • Buro Milinović
 • Milan Miljević Milančić
 • Milan Miljuš

Zamenici komesara Brigade:

 • Uroš Bogunović Roca
 • Radoman Jakšić
 • Hajro Kapetanović
 • Savo Popović

Načelnici štaba Brigade:

 • Vinko Menard
 • Milovan Milovac
 • Mirko Simić

Obaveštajni oficiri:

 • Mile Davidović
 • Vojin Danko
 • Moric Levi
 • Esad Redžić
 • Đuro Rašeta
 • Mile Crnomarković
 • Vilim Šolc[1]

Narodni heroji Šeste krajiške uredi

 
Borci II bataljona VI krajiške NOU brigade u reonu Vlašiča, januar 1945.

Reference uredi

 1. ŠESTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA - RATNA SJEĆANjA, str. 739
 2. ŠESTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA - RATNA SJEĆANjA, str. 713-718

Literatura uredi


  Krajiške brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Prva krajiška brigada | Druga krajiška brigada | Treća krajiška brigada | Četvrta krajiška brigada | Peta krajiška brigada | Šesta krajiška brigada | Sedma krajiška brigada | Osma krajiška brigada | Deveta krajiška brigada | Deseta krajiška brigada | Jedanaesta krajiška brigada | Dvanaesta krajiška brigada | Trinaesta krajiška brigada | Petnaesta krajiška brigada | Šesnasta krajiška brigada | Sedamnaesta krajiška brigada | Dvadeseta krajiška brigada