Slobodan Bajić Paja

SLOBODAN BAJIĆ PAJA
No portrait gray test-sr.svg
Profesija student
Član KPJ od 1938.
Učešće u ratovima Narodnooslobodilačka borba
U toku NOB-a politički komesar
GŠ NOV i PO Vojvodine
Narodni heroj od 5. jula 1952.

Slobodan Bajić - Paja (19161943), politički komesar Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine i narodni heroj Jugoslavije.

BiografijaUredi

Rođen je 26. juna 1916. godine u Banovcima, selu u hrvatskom djelu Srijema. Potiče iz pravoslavne svešteničke porodice. Od 1922. godine je živeo u Pećincima, gde mu je otac Božidar bio premešten. Tu je završio osnovnu školu, a gimnaziju 1935. godine u Sremskim Karlovcima.

Filozofiju je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je postao jedan od istaknutih aktivista studentskog pokreta. Sarađivao je Pavlom Papom, koji je bio jedan od političkih rukovodilaca studentskog pokreta na Beogradskom univerzitetu. Slobodan je kao student više puta dolazio u Sremske Karlovce, gde je okupljao srednjoškolsku omladinu, buduće skojevce, koji su ga poznavali iz gimnazije, a neki su dolazili iz Novih Karlovaca, gde je Paja često boravio kod svog dede.

Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1938. godine. Bio je popularan partijski radnik u Beogradu i Vojvodini. Uhapšen je 12. maja 1938. godine u Beogradu, zajedno sa dvadeset studenata. Bio je jedan od učesnika bekstva robijaša-komunista, iz zatvora u Sremskoj Mitrovici 22. avgusta 1941. godine. Među fruškogorskim partizanima počeo je kao borac. Oktobra 1941. godine bio je na političkom radu u selu Šuljmi, na padinama Fruške gore.

U februaru 1942. godine postao je politički komesar Prve čete Fruškogorskog partizanskog odreda, a komandir čete je bio Marko Peričin Kamenjar. U toku maja iste godine, Paja je postao politiki komesar Odreda.

Kao politički komesar Štaba Sremskog partizanskog odreda, 4. novembra 1942. godine, zajedno sa Šestom istočno-bosanskom udarnom brigadom prelazi iz Srema u istočnu Bosnu. Aprila 1943. godine Paja je postavljen za prvog političkog komesara Prve vojvođanske udarne brigade, a u maju, iste godine, postaje politički komesar Operativnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Vojvodine.

Posle Pete neprijateljske ofanzive, ovaj Štab se sastao sa Vrhovnim komandantom NOV i POJ Josipom Brozom Titom, čijom je naredbom postao Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskig odreda Vojvodine. Od komandanta, zamenika komandanta Štaba i politikog komesara Slobodana Bajića Paje, Tito je bio detaljno obavešten o razvoju NOB-a u Sremu i Vojvodini. Vraćajući se iz Vrhovnog štaba NOV i POJ, jula 1943. godine, na putu za Srem, Paja je poginuo u borbi s Nemcima na drumu Tuzla-Zvornik.

Paja je posle rata sahranjen u zajedničkoj grobnici, sa Jankom Čmelikom, Boškom Palkovljevićem Pinkijem i Stankom Paunovićem Veljkom, na Spomen groblju u Sremskoj Mitrovici. Za narodnog heroja proglašen je 5. jula 1952. godine.