Marijan Badel (19201944), student, politički komesar brigade „Franjo Ogulinac Seljo“ i narodni heroj Jugoslavije.

Marijan Badel
Rođenje3. 7. 1920
Koprivnica
Smrt22. 6. 1944
Gorica Svetojanska
Zanimanjevojno lice

Biografija uredi

Rođen je 3. jula 1920. godine u Koprivnici. Potiče iz imućne trgovačke porodice. Njegov otac Slavko i stric su, u neposrednoj blizini Zagreba, u Sesvetama, osnovali fabriku alkoholnih pića. Školu je učio u Zagrebu, a četvrti razred gimnazije i niži tečajni ispit s uspehom je položio 1934/35. u gimnaziji na ostrvu Krk.

Posle toga se upisao u Trgovačku akademiju u Zagrebu. Tu se opredelio za ideje revolucionarnog omladinskog pokreta. I pored školovanja, bio je prisno vezan s mladim radnicima u očevoj i stričevoj fabrici. S njima je drugovao, pokušavao im osigurati bolji položaj, pa je 1939. godine bio i organizator, inicijator nameravanog štrajka. Okupio je te radnike i oko Narodne pomoći, a jedna od njegovih značajnijih akcija bilo je skupljanje i za preživele interbrigadiste iz Jugoslavije, koji su se, poslije završenog rata u Španiji, nalazili u logorima u Francuskoj.

U takvom angažmanu Marijana je zatekla i kapitulacija zemlje posle Aprilskog rata. Na poziv Komunističke partije, među prvima se uključio u akcije na skupljanju oružja, a zatim i na okupljanju boraca protiv okupatora i njihovih pomagača. Bio je veza boraca Zagrebačko-sesvetskog odreda i zagrebačke partijske organizacije. Tada je postao i član Komunističke partije Hrvatske. Često je odlazio u Zagreb, izvršavajući razne partijske zadatke; na tom poslu bio je nekoliko puta uhapšen. Uvek ga je iz ustaškog zatvora spašavalo bogatstvo njegove porodice, koja je uspela potkupiti ustaške oficire.

U decembru 1941. godine odlazi na rad u Hrvatsko primorje; odatle u zimu 1942. godine stiže u Gorski Kotar, gde se uključuje u partizanski odred.

U oktobru 1942. postaje borac Trinaeste proleterske brigade, koja je nosila ime brigada "Rade Končar". Tu se, među drugim borcima, istakao kao odličan puškomitraljezac; kao aktivan skojevac, ubrzo postaje rukovodilac SKOJ-a u jednom od bataljona te brigade. Nije bio dugo u Gorskom Kotaru: zbog bolesti je upućen u Komandu žumberačko-pokupskog područja, u kraj koji je dobro poznavao.

Na ovom području, Badel je radio najpre kao politički komesar Turopoljsko-posavskog odreda, a zatim i komesar Operativnog štaba za Žumberak i Pokupje. Organizira i razne vojničke akcije - jedna od takvih bilo je i razoružavanje cele puka domobrana u selu Sopnici.

Kad je, u januaru 1944. godine, po naređenju štaba žumberačko-posavskog sektora, formirana brigada "Franjo Ogulinac Seljo", po slavnom španskom borcu i partizanskom rukovodiocu, Marijan Badel postao je njen politički komesar. Učestvovao je u napadima na neprijateljska uporišta Goli Breg i Brezovica.

Istakao se i u okršaju, koji je za njega bio poslednji, kad je njegova brigada vodila bitke na sektoru Plješivice i posle toga proglašena udarnom. Poginuo je kod sela Sveta Jana, 22. juna 1944. godine.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 6. jula 1944. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja.

Literatura uredi