Temperatura je toplotno stanje neke stvari. Ona ovisi o tome koliko toplote sadrži neko tijelo određene mase i pritiska. Temperatura ne može prelaziti sa tijela na tijelo, nego prelazi toplota a temperature se izjednačavaju. SI jedinica za mjerenje temperature je kelvin (K), a postoji i još nekoliko jedinica koje ne pripadaju SI (stepen celzijusa (°C), stepen farenhajta (°F))... Najniža teoretski moguća temperatura je 0 K (-273.15 °C). Naziva se apsolutna nula.

Također pogledajteUredi

Fizika