Masa je mera tromosti. Iz ove izjave nameće se pitanje : Šta je to tromost? Tromost (Inercija) je takođe svojstvo svakog tela po kojem to telo nastoji ostati u stanju gibanja u kojem se nalazi (u stanju mirovanja ako miruje, u stanju kretanja ako se kreće). Što, dakle, znači da je masa mjera tromosti? To znači da su ove dvije veličine međusobno ovisne i proporcionalne - tijelo veće mase ima veću tromost, a tijelo manje mase ima manju tromost.

Osnovna mjerna jedinica za mjerenje mase je 1 kilogram [kg]. Masa tijela koje ima masu 1 kg jednaka je masi prautega, odnosno mjerna jedinica za masu - 1 kg izvedena je od mase etalona koji se čuva u muzeju utega i mjera u Sevresu pokraj Pariza.

Masu nekog tijela možemo odrediti vaganjem - uspoređivanjem mase tijela s masom utega-tijela poznate mase. Ako vaga pokaže da su mase ovih tijela jednake (dođe do izjednačenja, kazaljka pokazuje na 0...) tada znate da je masa tijela jednaka poznatoj masi utega.

Eksterni linkoviUredi