Tona je jedinica za masu ali nije prihvaćena kao osnovna jedinica u SI sistem

Definicija uredi

Jedna tona se definiše kao 1000 kilograma ili 1 mega gram.

1 T = 1000 kg = 1 000 000 g

1 T = 1*103 kg = 1*106 g

Izvedene jedinice uredi

Stepen Naziv Simbol Stepen Naziv Simbol
100 tona t    
101 dekatona dat 10–1 decitona dt
102 hektotona ht 10–2 centitona ct
103 kilotona kt 10–3 militona mt
106 megatona Mt 10–6 mikrotona µt
109 gigatona Gt 10–9 nanotona nt
1012 teratona Tt 10–12 pikotona pt
1015 petatona Pt 10–15 femtotona ft
1018 eksatona Et 10–18 atotona at
1021 cetatona Zt 10–21 ceptotona zt
1024 jotatona Yt 10–24 joktotona yt


V. također uredi