Kosina ili strma ravan predstavlja jednu od najjednostavnijih naprava. Ona smanjuje silu potrebnu da bi se određeni predmet prenio preko određene udaljenosti.

Kosina

Najčešći primjer kosine je rampa.

Ponekad se javlja potreba za obrnutim postupkom uodnosu na slaganje, tj. za razlaganje sile.

Razlaganje sile je postupak kojim se od jedne sile dobijaju dve njene komponente, čije je zajedničko dejstvo isto kao dejstvo početne sile.

Razlaganje sile je najčešće niz kosu površinu koju nazivamo strma ravan.

Razlaganje ma kog vektora obično se vrši u pravouglom koordinatnom sistemu u pravcima x i y osa.