Sinusoidalni talasi raznih frekvencija. Najniža frekvencija je talasa na vrhu, a najviša talasa na dnu slike.

Frekvencija - kod periodične promene neke veličine, broj punih oscilacija (treperenja, treptaja, ciklusa) u jedinici vremena. Merna jedinica za frekvenciju u Međunarodnom sistemu jedinica (SI) je herc, jedna oscilacija u sekundi, oznaka Hz.

Period oscilovanja T, to jest vreme za koje se obavi jedna oscilacija je recipročna vrednost frekvencije (T=1/ν), gde je ν (grčko „ni“) frekvencija (linearna frekvencija).

Ugaona (kružna) frekvencija je:

za koju je merna jedinica radijan u sekundi (rad/s). U matematici, frekvencija predstavlja odnos m/n (m broj nastupanja tog događaja, n broj svih mogućih događaja).

FrekvenciometarUredi

Frekvenciometar je uređaj pomoću kojeg se meri frekvencija (učestanost), mahom električne frekvencije.

Radi na principu mehaničke rezonancije (vibracioni za niske frekvencije naizmenične struje), električne rezonancije (talasometri za frekvencije u radio-tehnici) ili elektromehaničke rezonancije. Piezoelektrični za kontrolu i održavanje stabilnosti frekvencije emisionih radio-stanica.

Postoje i elektrodinamički i elektromagnetni.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi