Period (fizika)

(Preusmjereno sa stranice Period oscilovanja)

Period oscilovanja je vreme trajanja jednog titraja.[1] To je vreme potrebno da telo iz jedne tačke putanje dospe u tu istu tačku, sa istim smerom brzine. Jedinica za period u SI sistemu je jedna sekunda [s].

Harmonijsko oscilovanje

uredi

Harmonijsko oscilovanje, je oscilovanje kod koga se veličina koja osciluje menja po zakonu sinusa (ili kosinusa). Oscilacije koje se sreću u prirodi i tehnici često su po karakteru slične harmonijskim, pa se procesi mogu predstaviti korišćnjem modela harmonijskog oscilovanja.[2] Kod harmonijskog oscilovanja period oscilacije ( ) računa se po formuli:

 

gde je:

 •   – ukupno vreme oscilovanja izraženo u sekundama (s)
 •   – broj oscilacija

Takođe, period oscilovanja jednak je recipročnoj vrednosti učestanosti (broju oscilacija u jednoj sekundi)[1]:

 

gde je   linearna frekvencija (učestanost) izražena u hercima (Hz)

Kružno kretanje

uredi
 
Vektor ugaone brzine

Pri kretanju materijalne tačke po kružnici ravnomernom ugaonom brzinom, veličina S koja osciluje može da se predstavi funkciojom:

 

gde je:

 •   — maksimalna vrednost veličine koja oscijulje (amplituda)
 •   — početna faza oscilovanja u trenutku t = 0
 •   — faza oscilovanja u momentu vremena t
 •  kružna frekvencija

S obzirom da sinusna funkcija menja vrednosti od 1 do -1, vrednosti veličine S se kreću u rasponu od S0 do -S0, a svaka od njih će se ponoviti posle perioda oscilovanja T, kada se faza oscilovanja pomeri za  :

 

Odnosno, period oscilovanja se računa po formuli[1]:

 

gde je:

 •   — konstanta pi
 •   — kružna frekvencija

Elastična opruga

uredi
 

Kod tela obešenog o apsolutno elastičnu oprugu, harmonijsko oscilovanje nastaje pod dejstvom elastične sile duž jedne ose.[2] Period oscilovanja u tom slučaju zavisi od osobina opruge i mase tela obešenog o nju[1]:

 

gde je:

 •   — masa tela
 •   — koeficijent elastičnosti opruge

Formula važi samo za elastične oscilacije u granicama u kojima se ispunjava Hukov zakon, odnosno kada je masa opruge mala u poređenju sa masom tela.[2]

Matematičko klatno

uredi
 

Kod matematičkog klatna, odnosno materijalne tačke, koja se u polju zemljine teže kreće na stalnom rastojanju od tačke oslonca, za male amplitude važi formula[1]:

 

gde je:

 •   — stalno rastojanje od tačke oslonca, odnosno dužina klatna
 •  ubrzanje zemljine teže

Izvori

uredi
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 PMF Novi Dad - Departman za Fiziku: „Fizika za studente na Departmanu za matematiku i informatiku na PMF-u u Novom Sadu“ Arhivirano 2013-06-12 na Wayback Machine-u, dr Fedor Skuban, str. 105, 106, 108, 110, pristup 22.5.2013
 2. 2,0 2,1 2,2 Rudarsko geološki fakultet Univerziteta u Beogradu - Predmet Osnove fizike: „Oscilacije“[mrtav link][mrtav link], predavanja, pristup 22.5.2013

Vidi još

uredi