Amplituda (raspon, domašaj, doseg[1]) je u fizici najveći otklon od srednje vrijednosti veličine kojom se opisuje val ili titranje. Vrijednost se amplitude izražava u istim mjernim jedinica kojima se izražava i vrijednost te fizikalne veličine.

Amplituda valne funkcije

Kod harmonijskog titranja opisanog jednadžbom:

A je amplituda.

Za mehaničko titranje, valove na žici ili površini vode amplituda se određuje preko pomaka čestice (udaljenosti od ravnotežnog položaja).

Amplituda zvučnog vala ovisi o promjeni tlak zraka, iako se ponekad uzima i pomak čestica zraka. U praksi se obično koristi logaritam omjera amplitude i referentnog tlaka izražen u decibelima.

Amplituda elektromagnetskog zračenja ovisi o jakosti električnog polja.

  1. https://sh.wiktionary.org/wiki/amplituda