Crno
 
Računarski zapisi boje
Heksadecimalni zapis: 000000
RGB zapis (r, g, b): (0, 0, 0)
CMIK zapis (c, m, y, k) *: (0, 0, 0, 100 †)
HSV zapis (h, s, v): (-°, -%, 0%)
*: Projektovano sa intervala [0 - 100] na [0 - 255].

Crna boja nije boja već odsustvo bilo kakvog svjetla i boje. Ljudski mozak ne prima nikakav signal prilikom gledanja u Crnu boju.

Ipak, kolokvijalno se govori o crnoj boji. Crna boja:

Crna je rezultat fenomena, koji se dešava u slučaju kada određena tvar upija sve zrake svetlosti, odnosno ne odbija ni jednu talasnu dužinu prema našem oku, i tada stvar vidimo kao crnu. Tako je, recimo, u fizici, [[apsolutno Vuk telo|crno telo]] nazvano kao potpuni upijač svetlosti.

Vidi još

uredi