Wikipedija:Članci u začetku

Članci u začetku (poznati i kao mrve, klice ili stubs) oni su članci za koje se smatra da su prekratki da bi prenijeli relevantan enciklopedijski sadržaj. Smisao ove stranice je da korisnicima i posjetiteljima prezentira opća pravila i smjernice prilikom rukovanja s takvim člancima.

Prvi odlomak, Osnovni podaci, sadrži informacije i opće smjernice korisne za većinu korisnika. Drugi odlomak, Dodatni podaci, sadrži ponešto specijaliziraniji materijal prilagođen korisnicima ove Wikipedije.

NAPOMENA: Ova stranica NIJE mjesto za predlaganje novih članaka (u začetku). Molimo Vas da se suzdržite od takvih radnji i iste preusmjerite na odgovarajuća mjesta.

Osnovni podaci

Kako prepoznati članak u začetku?

Članak u začetku je očigledno prekratak, ali ne toliko kratak da bi bio beskoristan i da bi bio . Iako Wikipedia kao cjeloviti projekt ne poznaje jasno definirane kriterije prepoznavanja članaka u začetku, a mnogi su korisnici tokom godina slijedili različite kriterije, moguće je postaviti okvirne smjernice za njihovo uočavanje i označavanje. Smjernice se mogu kretati u dva smjera - kvalitativni i kvantitativni; kvalitativni kriterij nalaže da članak mora sadžavati najosnovnije informacije o temi (naslov članka, definicija i osnovne informacije), kako ne bi bio brisan, dok kvantitativni kriterij nalaže da članak ne prelazi određenu količinu znakova ili riječi (AutoWikiBrowser postavljen je da automatski uklanja oznaku članka u začetku za sve članke koji imaju preko 500 riječi).

Važno je istaknuti kako ne postoji fiksno propisan kvantitativni kriterij za određivanje članaka u začetku. Sama kratkoća članka ne mora nužno značiti da se radi o članku o začetku iz prostog razloga što postoje članci o kojima ne postoji dovoljan broj informacija da bi se napisao duži članak. Takvi članci ne bi dobili oznaku članka u začetku. S druge strane, postoje članci o kojima je dostupan velik broj informacija, no čak ni oni neće biti članci u začetku ako nisu navedene sve dostupne informacije, već samo ako sadrži one najosnovnije podatke, potrebne da članak ne bi bio pobrisan. Uz to, veliki članci kojima je potrebno sređivanje se obično ne smatraju člancima u začetku i uobičajeni je postupak da se njima umjesto toga doda oznaka za {{proširenje}}.

Označavanje i razvrstavanje članaka u začetku

 

Nakon pisanja kratkog članka ili pak otkrivanja neoznačenog članka u začetku, korisnici bi trebali dodati jedan od odgovarajućih šablona. Prema stilskim smjernicama, šabloni za članke u začetku dodaju se na samo dno članka, nakon vanjskih poveznica i eventualnih navigacijskih kutija, tako da se ista pojavljuje nakon svog sadržaja.

Iako je moguće da članak ima više od jednog šablona za članke u začetku (kada to svrha kategorizacije zahtijeva), preporučuje se korištenje samo jednog i to najpreciznijeg šablona, gdje je to moguće; savjetuje se korisnicima da izbjegavaju korištenje više od četiri šablona po članku, ali čak i to samo u slučaju krajnje potrebe. Tako, primjerice, neki članak o gradu može biti označen šablonom {{Grad-začetak}}, koji je opći šablon za sve članke u začetku o gradovima, međutim, ako se radi o, primjerice, gradu u Francuskoj, onda bi opći šablon trebalo zamijeniti s postojećim specifičnijim šablonom, to jest šablonom {{Grad-Francuska-začetak}}. U tom se slučaju opći šablon uklanja, a stavlja se onaj precizniji. Naravno, gdje ne postoje specifični šabloni koji pobliže opisuju sadržaj članka, treba koristiti one općenite.

Sami šabloni za članke u začetku sastoje se od dva dijela: kratke poruke koja objašnjava temu članka i poziva da se isti proširi te poveznice na kategoriju unutar koje je članak u začetku svrstan. Formula za imenovanje šablona je [tema]-začetak; za konkretne primjere pogledajte ovdje. Zbog njihovog velikog broja, nije nužno da korisnici napamet uče sve šablone - ukoliko ste u dilemi ili naprosto ne znate da postoji adekvatni šablon, možete koristiti i onaj generički, {{U začetku}}, pri čemu će se rekategorizacija odraditi kasnije.

Ako naiđete na članak u začetku koja nema glavnu kategoriju, toplo vam preporučujemo da je dodate. Dodavanje kategorije se smatra podjednako važnim kao i pravilno označavanje članka. Također, treba znati da jednom kada se članak u začetku propisno proširi i postane članak, šablon o prijašnjem statusu se uklanja.

Prestanak statusa

Kada pišete članak u začetku, važno je imati na umu da je njegova glavna svrha da bude proširen i da bi bilo idealno da sadrži dovoljno podataka da na osnovu kojih ga drugi korisnici mogu nadograđivati. Prilikom pisanja članaka u začetku, važno je držati se generalnih pravila i smjernica Wikipedije, zbog čega preporučujemo da konzultirate ovu stranicu i stilski priručnik.

Jednom kada ste postavili članak, on može krenuti raznim putevima. Možda se neki urednik zainteresira da ga dalje razvija, ili ćete ga možda i sami proširiti kada pronađete još podataka o temi ili kada budete imali više vremena za to.

Kada do tog trenutka dođe, odnosno kada članak u začetku postane članak, bilo koji korisnik može ukloniti šablon iz članka. Nije potrebna nikakva administratorska validacija ili dozvola. Kada uočite da je bivši članak u začetku proširen, potražite šablon na dnu i uklonite ga; ukoliko je samo dio članka ostao neproširen, ali članak generalno zadovoljava kriterije, ne treba zadržavati šablon za članke u začetku već bi se konkretni dio trebao označiti šablonom {{Odlomak-začetak}}.

Budite odvažni u uklanjanju šablona koji očigledno više nisu potrebni.

Pronalaženje članaka u začetku

Radi lakšeg snalaženja, ovdje su navedene osnovne lokacije preko kojih se mogu pronaći članci u začetku:

Dodatni podaci

Ovaj odlomak sadrži informacije praktične prirode, namijenjene uglavnom korisnicima ove Wikipedije. Za razliku od prethodnog odlomka, koji sadrži opće informacije, ovdje su sadržane informacije koje reflektiraju smjernice i praksu srpskohrvatske Wikipedije, zbog čega iste ne moraju biti primjenjive na drugim projektima.

Kreiranje novih šablona i kategorija

Generalno gledajući, tip članka u začetku sastoji se od šablona i pripadajuće kategorije. Prilikom kreiranja novog sadržaja, važno je da novi tip uključuje obje stavke. Ovdje će biti objašnjen navedeni proces.

Prije kreiranja ikakvog novog sadržaja, trebalo bi se voditi sljedećim smjernicama:

  1. Postoji li već tip članka u začetku za navedenu temu? Ukoliko se tip već nalazi ovdje, nije potrebno njegovo kreiranje.
  2. Hoće li novi tip biti dobro definiran? Tipovi članaka u začetku su alatka za korisnike Wikipedije koja omogućava lakše snalaženje po sadržaju. Ukoliko stvarate novi tip, važno je da on bude jasno i precizno definiran (tema i kategorija), kako bi korisnici mogli lakše raditi.
  3. Pokriva li novi tip članka u začetku neko područje koje prethodno nije pokriveno, ili pak stvara specifični podtip koji se jasno izdvaja u odnosu na glavni tip? Važno je da svi novi (pod)tipovi jasno pokrivaju neko specifično područje, a ne da postoje sličnosti i podudarnosti s nekim drugim tipovima.
  4. Hoće li u novoj kategoriji biti dovoljan broj članaka? Nije potrebno stvarati kategorije čisto stvaranja radi, već je nužno da njihovo postojanje bude svrhovito. Poželjno je da nova kategorija ima barem 5–10 članaka u sebi.
  5. Ukoliko izdvajate podtip iz glavnog tipa, hoće li to smanjiti opterećenje glavnog tipa u značajnoj mjeri? Iako ovaj kriterij nije apsolutna nužnost, trebalo bi ga uzeti u obzir. Dakle, prilikom stvaranja podtipa, trebalo bi da isti predstavlja određeno rasterećenje za glavni tip, inače se njegova svrha gubi. Kao što je rečeno, kreiranje samo radi kreiranja nije poželjno.

Kreiranje (novih) šablona

Šabloni za članke u začetku imaju svoju propisanu formu. Tako, na primjer, {{Pisac-začetak}} proizvodi:

Kako je ova skupina šablona po svojoj prirodi generička, njihovo kreiranje olakšano je glavnim šablonom {{Začetak/Jezgra}}, koji stoji u osnovi svih postojećih šablona. Dakle, prilikom stvaranja novih šablona, potrebno je samo koristiti ranije nevedeni šablon i popuniti potrebne informacije; za više detalja pogledati ovdje.

Kao što je ranije rečeno, svi šabloni moraju biti imenovani prema formi [tema]-začetak. Dosadašnja praksa sastojala se u tome da se [tema] piše u obliku nasumično odabrane skraćenice, ali se zbog sve većeg broja šablona i širenja projekta preporučuje korištenje punih naziva teme; izuzeci su tek države (gdje se mogu koristiti međunarodne troslovne kratice) i šabloni za biografije (gdje se uz tematski osnov može koristiti predmetak -biog-). vi šabloni koji nisu sukladno novoj praksi bit će preimenovani. Za više detalja pogledati ovdje.

Kreiranje (novih) kategorija

Svi članci u začetku moraju biti svrstani u pripadajuće kategorije. Kategorije, kao i šabloni, imaju propisani naziv, koji mora biti [tema], članci u začetku, pri čemu ova [tema] nazivom odgovara onoj iz šablona. Na taj se način postiže uniformiranost sadržaja i bolja preglednost. Dodavanjem konkretnog šablona u članak, taj se članak automatski svrstava u pripadajuću kategoriju, tako da postojanje kategorija možete provjeriti preko šablona; ove kategorije spadaju u skupinu tzv. skrivenih kategorija, odnosno nisu vidljive osim ako se ta opcija posebno ne aktivira.

Sve kategorije moraju biti propisno uređene, bilo da su one već postojeće, koje nisu adekvatno sređene, bilo da su nove, koje su tek stvorene. Svaka kategorija mora biti svrstana u matičnu kategoriju teme kojoj pripada, ali i u matičnu kategoriju članaka u izradi. Tako će, primjerice, kategorija Arhitektura, članci u začetku, istovremeno biti kategorizirana i u kategoriju Arhitektura i u onu Članci u začetku. Prva navedena kategorija uvijek se mijenja s obzirom na temu, dok je druga kategorija fiksna za sve. Prilikom izrade kategorija, trebalo bi paziti da one budu povezane s istovjetnim kategorijama na drugim Wikipedijama preko Wikidate.

Svaki šablon za članke u začetku mora imati pripadajuću kategoriju. Ukoliko ona nije otvorena, potrebno ju je kreirati prema gore navedenim smjernicama. Dugoročni cilj je da sve navedene kategorije budu prazne.

Wikiprojekt

Za razliku od nekih drugih projekata, srpskohrvatska Wikipedija trenutno nema zasebni Wikiprojekt posvećen člancima u začetku. Sve relevantne informacije mogu se pronaći na ovoj i povezanim stranicama, kao i na pripadajućim stranicama za razgovor. Ukoliko smatrate da bi trebalo formirati Wikipedia:Wikiprojekt Članci u začetku, slobodni ste predložiti to na Pijaci.

Vidi i