Elektronika je nauka, segment fizike koja se bavi proučavanjem kretanja elektrona u praznom prostoru. Svoje ime dobila je 1920-ih godina po američkom časopisu Elektroniks (Electronics).

Elektrotehnika
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektricitet  Magnetizam