Prikaz nekih zavojnica.

Zavojnica (kalem, špula, bobina) je pasivna električna komponenta sposobna za spremanje energije u magnetskom polju, preko osobine induktiviteta (induktivnosti). Induktivitet znači da se zavojnica u većoj ili manjoj mjeri opire promjeni električne struje kroz sebe. Ova osobina, zajedno sa mogućnošću obrazovanja oscilatornih kola u sprezi sa kondenzatorima, čini je čestom komponentom u skoro svim električnim uređajima.

Može da bude namotana na feromagnetskom materijalu, transformatorskim limovima, ponekad i dijamagnetskom materijalu, ili da bude izvedena kao vazdušna zavojnica. Postoje fiksne i zavojnice sa promjenjivim induktivitetom.

Matematički izrazUredi

Zavojnica se opire promjeni struje kroz nju pošto se u njoj indukuje električni napon koji je proporcionalan brzini promjene struje.

Odnos između trenutnog napona v(t) na zavojnici sa induktivitetom L i vremenski promjenjive struje i(t) koja prolazi kroz nju je data sa:

 

Kola sa zavojnicomUredi

Zavojnice povezane paralelno imaju slijedeću ukupnu induktivnost (Leq):

 

 

Induktivnost zavojnica povezanih serijski:

 

 

Ove relacije su tačne kada nema međudjelovanja magnetskih polja pojedinih zavojnica.

Spremljena energijaUredi

Energija (data u Džulima) spremljena u magnetskom polju zavojnice:

 

gdje je L induktivitet i I je struja kroz zavojnicu.

Ovo je istina samo ako nije došlo do zasićenja magnetskog toka (fluksa) kroz zavojnicu.

PrimjenaUredi

Kao dio oscilatornih kola (filter, selektor, oscilator), kao prigušnica visokih frekvencija, kao jedan od nekoliko namotaja u transformatoru, kao namotaj u autotransformatoru, kao glavni dio elektromagneta, namotaj električnih motora, solenoida, releja, i mnoge druge primjene.

LiteraturaUredi

  • Principles of Electric Circuits, 7th edition, Thomas I. Floyd, Prentice Hall, ISBN 0-13-098576-7
  • Osnovi elektronike, Radio-predajnici i radio-prijemnici, Državni sekretarijat za narodnu odbranu, Beograd, 1967.