Pasivne komponente

Pasivne komponente elektronskih uređaja su komponente koje koje ne mogu aktivno da utiču na promenu električne struje - signala u okviru elektičnog kola. Ove komponente ne mogu da proizvode električnu energiju, odnosno ne mogu da pojačaju signal. Komponente koje nisu pasivne se nazivaju aktivne komponente.

Pasivne komponenteUredi