Prekidač sa gasom SF6 za napone do 420 kV
Instalaciona sklopka

Prekidač je jednostavni elektromehanički uređaj koji zatvara ili otvara strujno kolo. Često se prekidačima smatraju instalacione sklopke za uključivanje i isključivanje osvetljenja u zatvorenim prostorijama, ali sklopke mogu da prekidaju samo struje čije vrednosti ne prelaze nazivne vrednosti sklopke, dok prekidači moraju da isključe i struje kratkog spoja.

Ima i prekidača-potenciometara koji se okreću i postepeno tokom toga pojačavaju struju koja putuje kroz vodove.