Elektroakustika

Elektroakustika je područje elektrotehnike koje razmatra i ostvaruje mogućnosti pretvaranja zvuka u električni signal, mogućnosti pohrane tonskog zapisa na medije kao što su to gramofonska ploča, magnetna traka ili mogućnosti pohrane tonskog zapisa u digitalnom obliku.

Elektrotehnika
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektricitet  Magnetizam

Elektroakustika se, nadalje, bavi problematikom reprodukcije i pretvaranja istog tonskog zapisa u električni signal, njegova pojačanja, tonskog oblikovanja i reprodukcije na zvučniku putem odgovarajućeg pojačala snage.

Elektroakustika razmatra svojstva i karakteristike različitih mehanoelektričkih pretvarača te elektroničkih sklopova i uređaja namijenjenih pojačanju tonskog signala, a oslanjajući se tradicionalno na područje elektronike u težnji za što vjernijoj reprodukciji glazbe i govora.