Fazna modulacija

Fazna modulacija je vrsta modulacije pri kojoj se fazni pomak noseće frekvencije menja proporcionalno signalu korisne informacije. Amplituda noseće frekvencije se drži konstantnom. Uz amplitudnu i frekventnu modulaciju, predstavlja jednu od tri osnovne vrste modulacije. Zbog sličnosti, fazna i frekventna modulacija se jednim imenom zovu ugaona modulacija (eng. angle modulation).

Ako je signal informacije analogni signal (glas, muzika), fazni pomak noseće frekvencije će se menjati kontinualno u određenom opsegu. Ako je signal informacije digitalni signal, fazni pomak noseće frekvencije može imati dve ili više diskretnih vrednosti. U najjednostavnijem obliku PSK (eng. PSK, Phase Shift Keying) fazni pomak može da se održava na jednoj vrednosti za digitalnu nulu, a na drugoj za jedinicu.

Frekventna ili fazna modulacija?

uredi

Frekventna i fazna modulacija su vrlo slične: nije moguće menjati samo fazu bez promene frekvencije, i obrnuto. Razlikujemo ih samo u tome koja osobina nosioca se direktno menja. Ako se direktno menja frekvencija, a indirektno faza, govorimo o frekventnoj modulaciji. Ako se direktno menja faza, a indirektno frekvencija, govorimo o faznoj modulaciji.

Primjena

uredi

Retko se koristi za radio prenos. Često se koristi u digitalnim sintisajzerima muzike.

Mogući oblici modulacije

uredi

Razmotrimo matematički izraz za sinusoidalni talas:

v = Vp sin (2πft+θ) ili

v = Vp sin (ωt+θ)

gdje je

  • v = trenutna vrijednost sinusoidalnog napona
  • Vp = vršna vrijednost sinusoidalnog napona
  • f = frekvencija (Hz)
  • ω = 2πf = ugaona brzina
  • t = vrijeme (s)
  • ωt = 2πft = ugao u radijanima
  • θ = fazni ugao

Iz ovoga možemo vidjeti da postoje tri načina modulacije, ovisno o tome na koji način se mijenja nosilac. To su amplitudna, frekventna i fazna modulacija.

Literatura

uredi
  • Electronic Communication Systems, Fundamentals Through Advanced, 4th edition, Wayne Tomasi, ISBN 0-13-022125-2