Modulacija je proces u kojem signal informacije mijenja drugi signal više frekvencije, takozvani nosilac, da bi se omogućio prijenos.

mini

Nosilac ili noseća frekvencija je obično sinusoidalni talas stvoren u oscilatoru. I nosilac i signal informacije se uvode u modulator, i tu signal informacije mijenja nosilac na neki način. Modulirani nosilac je tad pojačan i poslat u antenu ili kabl za prijenos.

U prijemniku, antena prima modulirani signal koji je zatim pojačan i procesiran. Šalje se u demodulator (detektor) na čijem izlazu se dobija originalni signal informacije.

Mogući oblici modulacije uredi

Razmotrimo matematički izraz za sinusoidalni talas:

v = Vp sin (2πft+θ) ili

v = Vp sin (ωt+θ)

gde je

 • v = trenutna vrijednost sinusoidalnog napona
 • Vp = vršna vrijednost sinusoidalnog napona
 • f = frekvencija (Hz)
 • ω = 2πf = ugaona brzina
 • t = vrijeme (s)
 • ωt = 2πft = ugao u radijanima
 • θ = fazni ugao

Iz ovoga možemo vidjeti da postoje tri načina modulacije, zavisno od toga na koji način se mijenja nosilac. To su amplitudna, frekventna i fazna modulacija.

Amplitudna modulacija uredi

Glavni članak: Amplitudna modulacija

Kod amplitudne modulacije (AM), signal informacije mijenja amplitudu nosioca, dok frekvencija ostaje stalna. Komercijalne radio stanice na dugim, srednjim i kratkim talasima uglavnom koriste amplitudnu modulaciju. To je najstariji način modulacije.

Frekventna modulacija uredi

Glavni članak: Frekventna modulacija

Frekventna modulacija (FM) mijenja frekvenciju nosioca u određenom opsegu, dok njegova amplituda ostaje konstantna. Komercijalne radio-stanice u opsegu ultrakratkih talasa (UKT) koriste frekventnu modulaciju. Koristi se i za prijenos zvuka u televizijskom sistemu.

Fazna modulacija uredi

Glavni članak: Fazna modulacija

Fazna modulacija (PM) mijenja fazu noseće frekvencije, a pritom stvara i frekventnu modulaciju nosioca. Zbog toga je modulirani signal sličan frekventno-moduliranom signalu. FM i PM su forme uglovne modulacije (engl. angle modulation).

Vidi još uredi

Literatura uredi

 • Principles of Electronic Communication Systems, Louis E. Frenzel, Glencoe/McGraw-Hill. . ISBN 978-0-02-800409-9. pp. 12-14
 • Karl Dirk Kammeyer: Nachrichtenübertragung. Teubner, Stuttgart 1996, ISBN 3-519-16142-7.
 • Martin Bossert: Kanalcodierung. Teubner, Stuttgart 1998, ISBN 3-519-16143-5.
 • Carsten Roppel: Grundlagen der digitalen Kommunikationstechnik. Hanser, Leipzig 2006, ISBN 3-446-22857-8.
 • Roger L. Freeman: Radio System Design for Telecommunications. 3. Auflage. IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York 2007, ISBN 978-0-471-75713-9.

Spoljašnje veze uredi