Sinusoida je grafik trigonometrijske funkcije u pravouglom Dekartovom sistemu koordinata.

Druge definicije

uredi
  • Grafici funkcija oblika   takođe se nazivaju sinusoidama koje se dobijaju iz prethodne sinusoide jednim pomeranjem za -φ, deformacije ω po osi h, i deformacije A po osi u. Pri tome se broj A naziva amplituda, ω - kružna frekvencija, φ - početna faza oscilovanja.
  • Grafik funkcije   (kosinusoida) je takođe sinusoida, paralelno pomerena po h osi za -π/2, jer je  

Primeri sinusoida

uredi