Titranje

Titranje je promjena bilo koje mjerne veličine u nekom sustavu oko srednje vrijednosti. Titranje se najčešće proučava u fizici, ali titranja postoje npr. i u biološkim i ekonomskim sustavima.

Posebni oblici titranja su periodičko titranje i harmonijsko titranje koja se mogu matematički jednostavno prikazati i analizirati.

Mehaničko titranjeUredi

Titranje počinje kad tijelo izvedemo iz položaja ravnoteže. Kad se tijelo giba u jednom smjeru, na njega u suprotnom smjeru djeluje elastična sila Fe koja ga vraća u položaj ravnoteže.

Ubrzanje tijela je promjenljiva i raste s udaljavanjem od položaja ravnoteže:

 
 

gdje je l je udaljenost tijela od položaja ravnoteže – elongacija.

Najveća elongacija je amplituda titranja i označava se s X0, A, ili Y0.

vrijeme potrebno za jedan titraj je Tperiod:

 

gdje je t proteklo vrijeme, a N broj titraja.

Omjer broja titraja i proteklog vremena je ν ili ffrekvencija titranja:

 

Ako je vrijeme titraja manje (kraće) frekvencija titranja je veća (viša).

VezeUredi