Ubrzanje Zemljine sile teže

Ubrzanje Zemljine teže ili ubrzanje sile Zemljine teže (g), je naziv za fizičku konstantu koja opisuje ubrzanje izazvano privlačnom silom kojom Zemlja deluje na bilo koje telo na nultoj nadmorskoj visini.[1]

Vrednost koja je dogovorena i usvojena za ovu veličinu 9,80665 m·s−2 na Generalnoj konferenciji za težine i mere 1903. godine.

Ova vrednost je približno jednaka ubrzanju slobodnog pada koja se postižu na nivou mora i oko 45° geografske širine. Ova vrednost nije nepromenljiva već zavisi od geografske širine, nadmorske visine pa čak i dela dana. Obično se uzima približna vrednost 9,81 m/s².

Vrednost ubrzanja Zemljine teže

uredi

Tačna vrednost ove konstante se može izračunati iz formule

 

koja je dobijena iz Njutnovog zakona gravitacije, gde je M masa Zemlje,   je gravitaciona konstanta, R je poluprečnik Zemlje. Međutim, ovo bi bilo tačno da je Zemljina kugla idealno ravna i homogena.

Ubrzanje Zemljine teže se menja sa porastom nadmorske visine, u malom rasponu visina, za otprilike -3*10−7, gde znak minus znači da se ubrzanje smanjuje sa porastom visine. Takođe, ubrzanje se menja i kad se krećemo od ekvatora ka polovima za približno 0,5 %. Postoji i varijacija vrednosti ubrzanja tokom dana, koja na geografskim širinama oko 40° može biti oko 2*10−7 i zavisi od položaja Meseca i Sunca.

Izvori

uredi
  1. CODATA recommended values of the fundamental physical constants:2002, REVIEWS OF MODERN PHYSICS, VOLUME 77, JANUARY 2005