Hajgensov princip

Prelamanje vala na granici materijala C1 i C2 prema Huygensovom principu
Ogib (difrakcija) vala prema Huygensovom principu

Hajgensov princip jeste princip koji se odnosi na prostiranje talasa kroz sredinu. Prema ovom principu, svaka čestica sredine na koju nailazi neki talas postaje izvor sfernih talasa.

Opšte odlike principaUredi

Rezultujući talasni front je u stvari obvojnica pojedinačnih sfernih talasa.

Očigledno je da je u slučaju prostiranja sfernih talasa rezultujuća obvojnica oblika sfernog talasa. U slučaju da je nominalni talas ravan onda će i obvojnica sfernih talasa biti prava linija koja odgovara ravnom talasu.

Ukoliko ravan talas prostirući se kroz neku sredinu naiđe na prepreku sa prorezom onda prolazeći kroz prorez talasi prestaju da budu ravni. Naime, oko svake tačke u prelaznoj liniji prema Hajgensovom principu nastaju sferni talasi, a rezultujući talas nastaje kao obvojnica oko mnoštva prethodno pomenutih sfernih talasa.

PrimenaUredi

Hajgensov princip se koristi za objašnjavanje odbijanja i prelamanja talasa. Značajnu primenu nalazi i generalno u objašnjavanju talasa i načina njihovog prostiranja kroz različite sredine.

Vidi jošUredi

Eksterni linkoviUredi

  1. Huygens' Principle((en))