Tlak ili pritisak se, posve općenito, definira kao omjer sile i površine na koju ta sila djeluje. Možemo pisati

.

Proizlazi da je mjerna jedinica za tlak njutn po metru kvadratnom [N/m2]. Ta izvedena mjerna jedinica se kraće naziva paskal [Pa].

Tlak je, u većini slučajeva, pojam vezan uz izučavanje fluida (tekućina i plinova), međutim i u fizici čvrstih tijela baratamo tim pojmom - npr. kontaktni pritisci između čvrstih tijela u dodiru.

Za bolje razumijevanje tlaka, dobro je objasniti uzrok njegove pojave kod fluida.

  • Kod tekućina, tlak će se javiti u dva slučaja (više o tome u mehanici fluida):
    • Prilikom djelovanja gravitacije ili inercijalnih sila, kada će sve čestice tekućine dobiti težinu te će djelovati nekom ukupnom silom u smjeru djelovanja rezultantne sile polja u kojem se tekućina nalazi. Takvo djelovanje će proizvesti hidrostatski tlak.
    • Prilikom gibanja (strujanja) tekućine, kada će na neku prepreku strujanju djelovati sila dinamičkog tlaka, i to na površini u koju tekućina udara.
  • Kod plinova će uvijek postojati tlak ukoliko je promatrana masa plina ograničena čvrstim stijenkama. Čestice plina se u prostoru slobodno i kaotično gibaju sudarajući se međusobno i sa stijenkama s kojima je plin omeđen. Pri svakom sudaru čestica prenosi neki impuls sile na stijenke, a ukupna sila u jedinici vremena jednaka je zbroju svih sila prenesenih svim udarima na promatranoj površini stijenke koji su se desili u promatranom vremenu. Pritisak plina je općenito ovisan o temperaturi (više o tome u termodinamici).

Neke alternativne jedinice za tlak su:

PovezanoUredi