Formuli za pretvaranje na kelvinova temperatura
Pretvaranje od u Formula
kelvini stupnjevi Farenhajta °F = K × 1,8 − 459,67
stupnjevi Farenhajta kelvini K = (°F + 459,67) / 1,8
kelvini stupnjevi Celzija °C = K − 273,15
stupnjevi Celzija kelvini K = °C + 273,15
Primjedba: temperaturni intervali su različiti
1 K = 1 °C i 1 K = 1,8 °F
Conversion calculator for units of temperature Arhivirano 2005-01-29 na Wayback Machine-u

Kelvin (simbol: K) je jedinica za temperatura u sistemu jedinica SI. Određuje se na dva načina: nula kelvin je apsolutna nula, odnosno jedan kelvin iznosi 1/273,16 dio termodinamičke temperature trojne točke vode.

Temperaturna skala Celzija se konvertira u kelvine, tako da se 0 °C iznosi 273,15 kelvina, odnosno točka topljenja leda pri normalnim okolnostima.

Kelvin je ime dobio po britanskom fizičaru i inženjeru Williamu Thomsonu, Prvom barunu od Kelvina (1824-1907) .

Pravopisna pravila uredi

Kelvin se kao jedinica SI treba pisati bez oznake stupanj ili stupnjevi, odnosno simbola °, za razliku od Celzija ili Farenhajta. Kelvin je uvveden 1954 na (10-toj Generalnoj konferenciji za mjere i teđine (CGPM), Rezolucija 3, CR 79), i tada se koristio izraz "stupanj Kelvina" i simbol "°K", no "stupanj " je izbačen godine 1967 (13-ta CGPM, Rezolucija 3, CR 104).

Simbol za kelvin je uvijek veliko slovo "K". Uvijek se ostavlja interval među brojke i K, kao što je to slučaj kod svake SI jedinice. Primjeri:

Srednja temperatura na površini planete Venere je 737 K.
Led se topi pri 273,15 K.

Koeficijenti konverzije uredi

Konverzija temperatura uredi

Povezano uredi

Izvori uredi