Otvori glavni meni
Formule za konverziju Celzijusovih temperatura
Konverzija iz u Formula
Celzijusa Farenhajt °F = °C × 1.8 + 32
Farenhajta Celzijus °C = (°F – 32) / 1.8
Celzijusa Kelvin K = °C + 273.15
Kelvina Celzijus °C = K – 273.15
Dodatne formule za konverziju
Kalkulator za konverzije jedinica za temperaturu

Stepen Celzijusa (°C) je jedinica za temperaturu nazvana po švedskom astronomu Andersu Celzijusu (17011744), koji je prvi predložio sličan sistem 1742. godine. Celzijusova temperaturna skala je dizajnirana tako da tačka mržnjenjavode bude 0 stepeni, a tačka ključanja 100 stepeni na standardnom atmosferskom pritisku. Nezavisno su istu skalu predložili Elvije iz Švedske (1710), Kristijan od Liona (1743) i botaničar Karol Linej (1740).

Pošto postoji sto graduacija između ove dve tačke, prvobitni termin za ovaj sistem je bio centigrad (100 delova). Godine 1948. ime sistema je zvanično promenjeno u Celzijus na devetoj Generalnoj konferenciji težina i mera i u priznanje samom Celzijusu, a i kako bi se uklonila konfuzija izazvana konfliktom zbog korišćenja SI prefiksa centi-. Dok su vrednosti za tačke mržnjenja i ključanja vode ostale približno tačne, prvobitna definicija je neprikladna kao zvanični standard: zavisi od definicije za standardni atmosferski pritisak, koji za uzvrat zavisi od definicije temperature. Sadašnja zvanična definicija za Celzijus postavlja 0.01 °C kao trojnu tačku vode i stepen kao 1/273.16 razlike u temperaturi između trojne tačke vode i apsolutne nule. Ova definicija osigurava da jedan stepen Celzijusa predstavlja istu temperaturnu razliku kao jedan kelvin.

Anders Celzijus je prvobitno predložio da tačka mržnjenja bude 0 stepeni, a da tačka ključanja bude 100 stepeni.

Celzijusova skala se koristi širom sveta za svakodnevne svrhe. U elektronskim medijima, do kasnih 1980ih ili ranih 1990ih, još uvek se često za Celzijus govorilo centigrad, pogotovo u vremenskim prognozama na evropskim mrežama kao što su BBC, ITV, i RTÉ. U Sjedinjenim Državama i Jamajci, Farenhajt je ostao preferirana skala za svakodnevna merenja temperature, iako se Celzijus i kelvin koriste za aeronautičke i naučne primene.

Konverzija temperaturaUredi