Fizička veličina

(Preusmjereno sa stranice Fizikalna veličina)

Fizička veličina (fizikalna ili mjerna veličina) je parametar koji kvantitativno opisuje neki fizički proces.[1] Postoje osnovne i izvedene veličine. Izvedene su one veličine koje se mogu izvesti iz osnovnih, dok se osnovne ne mogu izvoditi. Tako na primer u geometriji postoji samo jedna osnovna fizička veličina - dužina, dok se sve ostale, površina, zapremina, ugao, prostorni ugao, mogu izvesti iz nje.[2]

Postoji sedam osnovnih fizičkih veličina sa kojima je čovjek uspio opisati cijelu prirodu.

Osnovne fizičke veličine

uredi
  1. Dužina, mjerna jedinica je metar
  2. Vrijeme, mjerna jedinica je sekunda
  3. Masa, mjerna jedinica je kilogram
  4. Temperatura, mjerna jedinica je kelvin
  5. Jačina svjetlosti, mjerna jedinica je kandela
  6. Jačina struje, mjerna jedinica je amper
  7. Količina supstancije, mjerna jedinica je mol

Vanjske veze

uredi
  1. Jugoslav Karamarković, Fizika (str. 11), Univerzitet u Nišu, 2005.
  2. Jugoslav Karamarković, Fizika (str. 11), Univerzitet u Nišu, 2005.