Kandela (eng. candela, lat. za sveću; simbol: cd) je jedna od sedam SI osnovnih jedinica. Ona je jačina svetlosti, u određenom pravcu, izvora koji emituje monohromatsko zračenje frekvencije 540 × 1012 Hz i čija je jačina zračenja u tom pravcu 1/683 W po steradijanu.

Data frekvencija je u vidnom spektru blizu zelene. Ljudsko oko je najosetljivije na ovu frekvenciju. Na ostalim frekvencijama, potrebna je veća jačina zračenja da bi se postigla ista svetlosna jačina, sudeći prema frekvencionom odgovoru ljudskog oka (takozvana V-lambda kriva).

Obična sveća stvara oko 1 cd, a sijalica od 100 W oko 120 cd.

Istorijski posmatrano, kandela je bila fundamentalna SI jedinica. Definisana je u vezi sa zračenjem koje emituje 1/60 od 1 cm² platine na svojoj tački topljenja. Moderna definicija nije više fundamentalna, zato što je bazirana na još jednoj SI jedinici za snagu, vatu. Tragovi njene istorije su, međutim, ostali. Nasumična (1/683) vrednost je odabrana tako da se nova definicija tačno poklopi sa starom.

SI jedinice za svetlo

uredi
SI jedinice za svetlo
Veličina Jedinica Oznaka Napomene
Svetlosna energija ili Količina svetlosti lumen sekunda lm · s lumen sekunde se ponekad zovu talboti
Svetlosni fluks lumen ili (kandela · steradijan) lm takođe zvan i Svetlosna snaga
Jačina svetlosti kandela ili (lumen / steradijan) cd
Luminancija kandela / kvadratni metar cd/m2
Osvetljenost luks ili (lumen / kvadratni metar) lx
Svetlosna efikasnost lumen po vatu lm/W

Izvori

uredi