Fizička pojava

Svaka fizička pojava predstavlja kretanje materije. Međutim nije svako kretanje materije fizička pojava. Pod fizičkim pojavama podrazumevamo ona kretanja materije koja su nam bitna za suštisko razumevanje prirodnih zakona tj. same prirode.

Dele se na mehaničke,ektromagnetne,toplotne,...