Idealni gas

(Preusmjereno sa stranice Idealni plin)

Idealni gasovi su gasovi koji ne postoje u prirodi. Sačinjeni su od veoma sitnih čestica, što dovodi do toga da su međumolekularne sile privlačenja i odbijanja zanemarljive. Dakle, zanemaruje se interakcija između čestica gasa.[1][2] Jednačina stanja idealnog gasa je: .

Idealizacija ima svrhu za lakše računanje fizikalnio-hemijskih plinskih jednačina. Inače idealan gas u prirodi ne postoji. Odmak od idealnog gasa u malo realniji gas je Van der Valsova jednačina.

Извори

uredi
  1. Peter Atkins, Julio de Paula (2001). Physical Chemistry (7th edition izd.). W. H. Freeman. ISBN 0716735393. 
  2. Donald A. McQuarrie, John D. Simon (1997). Physical Chemistry: A Molecular Approach (1st edition izd.). University Science Books. ISBN 0935702997.