Mehanički valovi

Pri širenju vala čestice sredstva ostaju na svojim mjestima i titraju oko ravnotežnog položaja, širi se samo stanje titranja odnosno prenosi se energija izvora vala.

Tipovi mehaničkih valovaUredi

Transverzalni - čestice sredstva titraju okomito na smjer širenja vala (npr. val na užetu)

Longitudinalni - čestice titraju u smjeru širenja vala (npr. zvučni valovi)

Valovi nastaju u izvoru vala, a titranje se određenom brzinom proširi kroz sredstvo. U elastičnim su tvarima susjedne čestice međusobno povezane elastičnim silama te pomak jedne čestice iz ravnotežnog stanja uzrokuje i pomak susjednih čestica. Poremećaj ravnotežnog stanja se zbog inercije ne prenosi trenutno nego nekom konačnom brzinom. Pritom kroz sredstvo ne putuju čestice nego sam poremećaj; zato je važno razlikovati brzinu titranja čestica oko ravnotežnog položaja od brzine širenja vala.

Brzina vala ovisi o osobinama (elastičnosti i gustoći) sredstva kroz koje val prolazi.

Kada val prelazi iz jednog sredstva u drugo ili se prostire kroz nehomogeno sredstvo, brzina i valna duljina mu se mijenjaju, a frekvencija ostaje ista.

Važni pojmoviUredi

Valna duljina - udaljenost najbližih točaka koje titraju istom fazom

Fazna brzina - brzina kojom se valovi šire kroz sredstvo (jer se njome širi određena faza vala)

Grupna brzina - brzina širenja energije

Valna fronta - geometrijsko mjesto točaka do kojih dopire titranje u određenom trenutku (*sve točke valne fronte imaju istu fazu titranja)

Valne zrake - pravci po kojima se titraji šire od čestice do čestice

U prirodi su najčešći prostorni (trodimenzionalni) valovi:

Kuglasti - valne fronte su koncentrične kugline plohe, a zrake radijalni pravci.

Ravni val - nastaje iz beskonačno dalekog točkastog izvora; valne fronte su ravnine, a zrake paralelni pravci