Gustina ili gustoća je po definiciji odnos mase i volumena nekog tijela, a iz toga slijedi da je SI mjerna jedinica kilogram po metru kubnom [kg/m3]. Vrijedi, dakle,

Gustoća nam govori kolika je masa neke tvari sadržana u jedinici volumena: što je ta masa veća, kažemo da je tijelo gušće.

Gustoća nikada nije nepromjenjiva karakteristika neke tvari, već ovisi ponajprije o temperaturi te to vrijedi za sve tvari u svim agregatnim stanjima. Za plinovito agregatno stanje gustoća ovisi i o tlaku koji vlada u tom plinu.

Gustoća je fizička veličina koja označava masu tijela po jedinici zapremine. Oznaka za gustoću je grčko slovo ρ (rho). Matematički izraz za gustoću (ρ) dobiva se kao omjer mase (m) tijela i njegove zapremine (V):

U pravilu, gustoća svih tvari opada s porastom temperature. To neće biti slučaj samo ako je termičko širenje tvari na neki način mehanički spriječeno; tada će se kod plinova povećati pritisak, a kod čvrstih tvari će se pojaviti naprezanje. Tekućine će se ponašati vrlo slično kao i čvrste tvari, ali kod njih termičko rastezanje nema praktičnu važnost s obzirom da je zanemarivo i nema nikakve tehničke primjene - svaka tekućina će početi isparavati prije nego se dogodi znatno povećanje njenog volumena.

Jedina poznata tvar u prirodi za koju ne vrijedi navedeno ponašanje gustoće u ovisnosti o temperaturi je voda. Voda je najgušća na temperaturi od 4 °C, a u skrućenom stanju (led) ima osjetno manju gustoću nego u tekućem stanju - zbog toga led pluta na vodi.

Veličina usko povezana s gustoćom je specifični volumen. Veza specifičnog volumena s gustoćom je slijedeća

Mjerna jedinica specifičnog volumena je [m3/kg]. Ova veličina nam govori koliki volumen zauzima jedinica mase neke tvari. Baratanje specifičnim volumenom je od naročite važnosti u termodinamici.


Gustina čvrstih tela u(kg/m3) na 20°C

uredi
Telou kg/m3 Telou kg/m3
Aluminijum 2720 Magnezijum1740
Antimon6685 Mangan7400
Arsen5776 Bakar (elektrolitni)8933
Azbest 2000-2800 grupa minerala-mika2600-3200
Bakelit1340 Mikanit1900-2600
Barijum3600 Molibden10200
Berilijum2690-2700 Legura bakra sa cinkom8400-8700
Bor (hemijski element)3300 Naftalin1150
Beton1800-2400 Nikl8350-8900
Bizmut9807 Nikelin 8600-8850
Bronza8800-8900 Novo srebro8400-8700
Celuloza1380 Najlon1140
Hrom6920 Olovo11300-11400
Hromonikelin8200-8370 Parafin870-910
Cigla1400-2200 Pesak (suv)1550-1800
Kalaj (beli)7200-7400 Platina21300-21500
Cink7130-7200 Pleksiglas1180-1200
Drvo Porcelan2300-2500
- hrast600-900 Kalijum870
- akvarijum400-600 Šalitra2260
Duraluminijum2800 Sumpor monoklitni1960
Ebonit1100-1300 Sumpor romboidan2067
Elektron
(legura magnezijuma)
1740-1840 Koža (suva)860
Fosfor beli1830 Natrijum980
Gips2310-2330 Srebro10500
Glina (suva)1500-1800 Čelik7500-7900
Grafit2300-2720 nerđajući čelik7860
Guma 1100-1190 Topljeni čelik7840
Palakvijum960-990 Sneg125
Invar8000 Staklo obično2400-2800
Iridijum22400 Kvarcno staklo2900
Kadmijum8640 Masti920-940
Pampur220-260 Tantal16600
Kreda1800-2600 Drveni Ugalj300-600
Kobalt8900 Volfram19100
Silicijum2329,6 Vosak950-980
Kvarc2500-2800 Zlato19282
Igelit1350 Gvožđe čisto (α)7875
Led na 0oC880-920 Gvožđe (sivo)800-7250

Gustina tečnosti u (kg/m3) na 22°C

uredi

Gustina Kosmosa u 2,73 K

uredi
  • kritična gustina-  
    • gustina tamne energije

 

Spoljašne veze

uredi