Sn - Sb - Te
 
As
Sb
Bi  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Antimon, Sb, 51
Pripadnost skupu metaloida
grupa, perioda VA, 5
gustina, tvrdoća 6697 kg/m3, 3
Boja srebrnosiva
Osobine atoma
atomska masa 121,760 u
atomski radijus 145 (133) pm
kovalentni radijus 138 pm
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Kr]4d105s25p3
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 18, 5
oksidacioni brojevi ±1
Osobine oksida srednje kiseli
kristalna struktura trostrana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 903,78 K
(630,63 °C)
temperatura ključanja 1860 K
(1587 °C)
molska zapremina 18,19×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 77,14 kJ/mol
toplota topljenja 19,87 kJ/mol
pritisak zasićene pare 2,49×10-21 Pa (6304 K)
brzina zvuka bez podataka
Ostale osobine
Elektronegativnost 2,05 (Pauling)
1,82 (Alred)
specifična toplota 210 J/(kg*K)
specifična provodljivost 2,88×106 S/m
toplotna provodljivost 24,3 W/(m*K)
I energija jonizacije 834 kJ/mol
II energija jonizacije 1594,9 kJ/mol
III energija jonizacije 2440 kJ/mol
IV energija jonizacije 4260 kJ/mol
V energija jonizacije 5400 kJ/mol
VI energija jonizacije 10400 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
121Sb 57,36% stabilni izotor sa 70 neutrona
123Sb 42,64% stabilni izotor sa 72 neutrona
124Sb (veš.) 60,2 dana β-   124Te
125Sb (veš.) 2,7582 godina β- 0,767 125Te
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,

Antimon (Sb, latinski - stibium) je element iz grupe metaloida .

Rude antimona su: antimonit (Sb2S3) i ulmanit (NiSbS).

Primena: Koristi se za proizvodnju štamparskih legura.