Toplota topljenja

Toplota topljenja predstavlja kolčinu energije potrebnu da se istopi jedinica mase date supstancije. U SI sistemu jedinica Toplote topljenja je J/kg.

Za određivanje karakteristične toploteza datu supstancu, uslov sine qua non je to, da se proces odigrava pri stalnom pritisku, a da se količina sustance ne menja.Npr stt. za led je 340 kJ/kg.

  • Q- količina toplote
  • m-masa tela
  • q-toplota topljenja

Vidi još

uredi