Toplota isparavanja

Toplota isparavanja ili standardna entalpija isparavanjaHv) količina je toplinske energije koja je potrebna jednom molu tekućine za prelazak u plin, odnosno količina toplinske energije koju ista količina plina oslobodi prilikom prelaska u tekuće agregatno stanje.

Toplota isparavanja ovisna o temperaturi za vodu, metanol, benzen i aceton

Temperatura pri kojoj tvar mijenja agregatno stanje zove se vrelište ili kapljište, ovisno o tome promatra li se tvar koja vrije ili se ukapljuje.

Toplota isparavanja se može promatrati kao energija potrebna da se svladaju kemijske veze u tekućini. Helij ima vrlo nisku toplinu isparivanja 0,0845 kJ/mol, a Van der Waalsove sile izmedu atoma helija su izuzetno slabe. S druge strane, molekule u tekućoj vodi se drže zajedno sa relativno jakim vodikovim vezama, pa je toplina isparavanja za vodu 40,65 kJ/mol i iznosi 5 puta više od energije potrebne da se voda zagrije od 0 °C to 100 °C (cp = 75,3 J K−1 mol−1).

Toplota isparavanja hemijskih elemenata

uredi
ElementToplota isparavanja (kJ/mol)
Aktinijumn/a
Aluminijum293.4
Antimon77.14
Argon6.447
Arsen34.76
Astat114
Barijum142
Berilijum292.40
Bizmut104.8
Bor489.7
Borijum15.438
Kadmijum100
Cezijum67.74
Kalcijum153.6
Ugljenik355.8
Cerijum414
Hlor10.2
Hrom344.3
Kobalt376.5
Bakar300.3
Fluor3.2698
Galijum258.7
Germanijum330.9
Zlato334.4
Hafnijum575
Helijum0.0845
ElementToplota isparavanja (kJ/mol)
Vodonik0.44936
Indijum231.5
Jod20.752
Iridijum604
Gvožđe349.6
kripton9.029
Lantan414
Olovo177.7
Litijum145.92
Magnezijum127.4
Mangan226
Živa59.229
Molibden598
Neon1.7326
Neptunijumn/a
Nikl370.4
Niobijum696.6
Azot2.7928
Osmijum627.6
Kiseonik3.4099
Paladijum357
Fosfor12.129
Platina510
Polonijum60.1
Kalijum79.87
Radijum37
ElementToplota isparavanja (kJ/mol)
Radon16.4
Renijum715
Rodijum493
Rubidijum72.216
Rutenijum595
Skandijum314.2
Selen26.3
Silicijum384.22
Srebro250.58
Natrijum96.96
Stroncijum144
Sumpor1.7175
Tantalijum743
Tehnicijum660
Telur52.55
Talijum164.1
Torijum514.4
Kalaj295.8
Titanijum421
Volfram824
Vanadijum452
Ksenon12.636
Itrijum363
Cink115.3
Cirkonijum58.2
Metanol137.4
1 nije hemijski element

Vidi još

uredi