Energija jonizacije

Energija jonizacije ili jonizacioni potencijal (Ei) je energija potrebna da se ukloni jedan elektron iz izolovanog gasovitog atoma u njegovom osnovnom stanju. Izražava se u kJ/mol, pa se ovako izražena odnosi na energiju potrebnu da se ukloni jedan elektron iz svakog atoma u jednom molu atoma nekog elementa.[1]

Periodni trendovi jonizacione energije (IE) vs. broj protona: primetno je da unutar svake od sedam perioda IE (obojeni krugovi) elementa počinje na minimumu za prvu kolonu periodnog sistema (alkalni metali), i povećava se do maksimuma za zadnju kolunu (plemenite gasove), što je obeleženo vertikalnim linijama i natpisima sa simbolom elementa plemenitog gasa. Te linije isto tako služe kao pregrade koje razvajaju periode. Može se uočiti da se maksimalna jonizaciona energija redova smanjuje idući od reda 1 do reda 7 u datoj koloni, usled povećanja rastojanja spoljašnje ljuske od jezgra sa dodatkom unutrašnjih ljuski.

Generalno se energija jonizacije povećava s lijeva na desno i odozdo prema gore u periodnom sistemu elemenata.

Više ionizacijske energije se odnose na sukcesivno uklanjanje elektrona. Npr. kod litijuma je za uklanjanje jednog elektrona potrebno 520 kJ/mol:

Li (g) → Li+ (g) + e-

Za uklanjanje sljedećeg elektrona je potrebno mnogo više energije (7297 kJ/mol) jer je teže ukloniti elektron iz stabilne popunjene 1s ljuske iz nastalog pozitivnog jona.

Vidite još

uredi

Reference

uredi
  1. Brady, J.E., Holum, J.R.,Chemistry, John Wiley & Sons, 1993 ISBN 0-471-59979-4