Kovalentni radijus

Kovalentni radijus atoma - ponekad se naziva i valentni radijus. Kovalentni radijus je srednje rastojanje najudaljenijih elektrona od jezgra atoma koji se javljaju u pojedinačnim hemijskim vezama koje grade ti atomi. Može se reći, da je kovalentni radijus jednak polovini srednje dužine pojedinačnih hemijskih veza koje obično gradi dati atomi.[1][2]

Element radijus () valentni
Azot 0.71 0.7
Fosfor 1.15 1.1
Sumpor 1.04 1.04
Jod 1.35 1.33

Atomi međusobno grade veze različite dužine u zavisnosti od konfiguracije atoma i uglova tih veza. Utvrđeno je da sem malobrojnih izizetaka, dužina veza između dva atoma A i B (veza A-B) je jednaka srednjoj dužini veza A-A i B-B s tačnošću do (+-0.03 Å.

Ukoliko znamo kovalentne radijuse dva atoma dosta lako možemo odrediti dužinu veze pojedinih atoma a i takva je glavna primena ove kovalentnog radijusa. Ova metoda ne daje rezultate ukoliko postoje višestruke veze ili ukoliko je svo naelektrisanje na jednom atomu. U slučaju jonskih jedinjenja, bolja metoda je poznavanje njihove dužine jonskog radiusa.

Kovalentni radijus atoma su oko 25-50% manji od Van der Valsovih radijusa istih atoma.

Reference

uredi
  1. Allen, F. H.; Kennard, O.; Watson, D. G.; Brammer, L.; Orpen, A. G.; Taylor, R. (1987). „Table of Bond Lengths Determined by X-Ray and Neutron Diffraction”. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 (12): S1–S19. DOI:10.1039/P298700000S1. 
  2. Orpen, A. Guy; Brammer, Lee; Allen, Frank H.; Kennard, Olga; Watson, David G.; Taylor, Robin (1989). „Supplement. Tables of bond lengths determined by X-ray and neutron diffraction. Part 2. Organometallic compounds and co-ordination complexes of the d- and f-block metals”. Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (12): S1. DOI:10.1039/DT98900000S1. 

Vidi još

uredi