Za ostala značenja, vidi Kripton (razvrstavanje).
BrKr
 
Ar
Kr
Xe  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Kripton, Kr, 36
Pripadnost skupu plemenitih gasova
grupa, perioda VIIIA, 4
gustina, tvrdoća 3,708 kg/m3, bez podataka
Boja bezbojan
Osobine atoma
atomska masa 83,798 u
atomski radijus bd (88) pm
kovalentni radijus 110 pm
van der Valsov radijus 202 pm
elektronska konfiguracija [Ar]3d104s24p6
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 8
oksidacioni broj 0
Osobine oksida nepoznate
kristalna struktura regularna zidno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje gasovito
temperatura topljenja 115,79 K
(-157,36 °C)
temperatura ključanja 119,93 K
(-153,22 °C)
molska zapremina 27,99×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 9,029 kJ/mol
toplota topljenja 1,638 kJ/mol
pritisak zasićene pare bez podataka
brzina zvuka 1120 m/s (293,15 K)
Ostale osobine
Elektronegativnost 3,00 (Pauling)
bez podataka (Alred)
specifična toplota 248 J/(kg*K)
specifična provodljivost bez podataka
toplotna provodljivost 0,00949 W/(m*K)
I energija jonizacije 1350,8 kJ/mol
II energija jonizacije 2350,4 kJ/mol
III energija jonizacije 3565 kJ/mol
IV energija jonizacije 5070 kJ/mol
V energija jonizacije 6240 kJ/mol
VI energija jonizacije 7570 kJ/mol
VII energija jonizacije 10710 kJ/mol
VIII energija jonizacije 12138 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
78Kr 0,35% stabilni izotor sa 42 neutrona
80Kr 2,25% stabilni izotor sa 44 neutrona
81Kr (veš.) 2,29×105 godina z.e. 0,281 81Br
82Kr 11,6% stabilni izotor sa 46 neutrona
83Kr 11,5% stabilni izotor sa 47 neutrona
84Kr 57% stabilni izotor sa 48 neutrona
85Kr (veš.) 10,756 godina β- 0,687 85Rb
86Kr 17,3% stabilni izotor sa 50 neutrona
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.
Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

kripton (Kr, latinski - krypton)je plemeniti gas VIIIA grupe. Ima nekoliko izotopa čije se atomske mase nalaze između 72-94. Postojani izotopi su: 78, 80, 82, 83, 84 i 86.

Zastupljena je u zemljinoj atmosferi u količini od oko 1,14 ppm (eng. parts per million), takođe je zastupljen i kao jedan od produkata raspada uranijuma i plutonijuma Otkriven je 1898 godine od strane William Ramsaya i Morris William Traversa.

Kripton je nereaktivan plemeniti gas, poznat je veoma mali broj njegovih jedinjenja.

Biološki značaj - nema.

Kripton je bezbojan. Reaguje sa gasovitim fluorom pod visokim pritiskom gradeći fluoride. Jedini praktični značaj je njegova detekcija koja omogućava pronalaženje ruda uranijuma.